<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bruplanlegger/ bruforvalter Vedlikehold øst 1 Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Divisjon Drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt. 

Seksjon Vedlikehold øst 1 har fagansvar for vedlikehold og forvaltning av eksisterende bruer samt bistår med drift, planlegging, prosjektering og bygging  av nye bruer i område øst som omfatter Innlandet, Oslo og Viken.

Forvaltningsansvaret omfatter ca. 1870 eksisterende riksvegbruer. Vi har i dag 12 medarbeidere som dekker alle fagområder tilknyttet brufaget. Vi deltar i hele vegens livsløp fra ide til planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Nå trenger vi å styrke vår kapasitet innen planlegging og forvaltning av bruer.

Vi søker en profesjonell samarbeidspartner som sikrer at bruprosjektene i vårt område er fremtidsrettede og at våre leveranser oppnår rett kvalitet i alle prosjektfaser. Du vil bidra til at våre bruprosjekter skaper anerkjennelse blant dyktige fagfolk.

Stillingen er lokalisert sammen med våre øvrige brumedarbeidere i Oslo, men vi kan være åpen for mulig annen plassering i vårt område. 


Arbeidsoppgaver

Din viktigste oppgave vil være å ivareta fagansvaret for bruer i våre prosjekter. Du må gjennomføre nødvendige prosesser og avklaringer i samarbeid med fagansvarlige innen andre relevante fagområder, mot prosjektledere, prosjekteier, og andre samarbeidspartnere.

Å sikre gode valg knyttet til bruer - både i planleggings-, utførelses- og driftsfasen - kan bli din nye jobb!

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • bruplanlegging i alle faser, enten i egenregi eller ved å styre og følge opp rådgiver
 • bruprosjektering for nye bruer, eksisterende bruer og bruvedlikehold
 • spesialinspeksjon og forvaltning av bruer
 • deltagelse i utviklingsprosjekter
 • bidra til utvikling av håndbøker og regelverk

Kvalifikasjoner/Hvem er du?

Mastergrad innenfor konstruksjonsteknikk, og minimum 3 års relevant erfaring fra bruprosjektering. Det er ønskelig med BIM-kompetanse for prosjektering av bruer i betong, stål og tre. 

Hvis du har sterk og lengre relevant erfaring fra fagområdet og/eller relevant etterutdanning samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det kreves førerkort kl. B. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi vil også legge vekt på at du er: 

 • en ansvarsbevist og lojal medarbeider
 • en som tar initiativ og tenker helhetlig
 • en som evner å jobbe selvstendig og er bevisst din rolle
 • en som deler kompetanse og er god på samhandling med andre
 • en lagspiller som støtter dine kolleger på en konstruktiv måte
 • en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet
Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Gunnar Eiterjord, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med ca. 600
24.01.2022 Trondheim
I forbindelse med stor arbeidsmengde ved vår elektroavdeling i Fredrikstad søker vi etter flere erfarne elektrikere både til serviceoppdrag og
24.01.2022 Fredrikstad
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være
24.01.2022 Sarpsborg
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Går du på VG2 Elenergi eller VG2 Rørlegger og leter etter læreplass til sommeren? Ønsker du en læreplass i et
24.01.2022 Stavanger
Da nåværende avdelingssjef går av med pensjon søker vi etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling i Bergen. Bravida Bergen består av
24.01.2022 Bergen
Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø i Sandvika og søker etter en ansvarlig søker med erfaring Norconsult har et spennende
24.01.2022 Bærum
Vis alle 37.496 ledige stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon Drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt. 

Seksjon Vedlikehold øst 1 har fagansvar for vedlikehold og forvaltning av eksisterende bruer samt bistår med drift, planlegging, prosjektering og bygging  av nye bruer i område øst som omfatter Innlandet, Oslo og Viken.

Forvaltningsansvaret omfatter ca. 1870 eksisterende riksvegbruer. Vi har i dag 12 medarbeidere som dekker alle fagområder tilknyttet brufaget. Vi deltar i hele vegens livsløp fra ide til planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Nå trenger vi å styrke vår kapasitet innen planlegging og forvaltning av bruer.

Vi søker en profesjonell samarbeidspartner som sikrer at bruprosjektene i vårt område er fremtidsrettede og at våre leveranser oppnår rett kvalitet i alle prosjektfaser. Du vil bidra til at våre bruprosjekter skaper anerkjennelse blant dyktige fagfolk.

Stillingen er lokalisert sammen med våre øvrige brumedarbeidere i Oslo, men vi kan være åpen for mulig annen plassering i vårt område. 


Arbeidsoppgaver

Din viktigste oppgave vil være å ivareta fagansvaret for bruer i våre prosjekter. Du må gjennomføre nødvendige prosesser og avklaringer i samarbeid med fagansvarlige innen andre relevante fagområder, mot prosjektledere, prosjekteier, og andre samarbeidspartnere.

Å sikre gode valg knyttet til bruer - både i planleggings-, utførelses- og driftsfasen - kan bli din nye jobb!

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • bruplanlegging i alle faser, enten i egenregi eller ved å styre og følge opp rådgiver
 • bruprosjektering for nye bruer, eksisterende bruer og bruvedlikehold
 • spesialinspeksjon og forvaltning av bruer
 • deltagelse i utviklingsprosjekter
 • bidra til utvikling av håndbøker og regelverk

Kvalifikasjoner/Hvem er du?

Mastergrad innenfor konstruksjonsteknikk, og minimum 3 års relevant erfaring fra bruprosjektering. Det er ønskelig med BIM-kompetanse for prosjektering av bruer i betong, stål og tre. 

Hvis du har sterk og lengre relevant erfaring fra fagområdet og/eller relevant etterutdanning samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det kreves førerkort kl. B. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi vil også legge vekt på at du er: 

 • en ansvarsbevist og lojal medarbeider
 • en som tar initiativ og tenker helhetlig
 • en som evner å jobbe selvstendig og er bevisst din rolle
 • en som deler kompetanse og er god på samhandling med andre
 • en lagspiller som støtter dine kolleger på en konstruktiv måte
 • en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet
Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Gunnar Eiterjord, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 25
  2022
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 26
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 27
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 30
  2022
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
11 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen