<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosjektmedarbeider system og integrasjon Kongsberg kommune Responssenteret

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ledig 1 års vikariat

Prosjektmedarbeider system og integrasjon responssenteret

Om Responssenteret, Kongsbergregionens responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. Responssenteret er et samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen og etableringen var en viktig del av kommunenes satsing for å nå det nasjonale målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen 2020.

For mer informasjon se våre nettsider 

Kort om stillingen

Prosjektmedarbeider system og integrasjon er sammen med vår System og integrasjons konsulent ansvarlige for den tekniske driften i Responssenteret. De tar imot, vurderer og behandler utfordringer i tekniske løsninger i alle kommunene opp mot vår systemleverandør, og hjelper våre helsefaglige operatører på alarmsentralen. De har også ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige ute i kommunene via deres teknikere, når de trenger bistand til tekniske problemstillinger.

Vi ansetter nå Prosjektmedarbeider system og integrasjon i 100% vikariat med mulighet for fast stilling på dagtid med noen beredskapsvakter på helg og helligdager.

Vi tilbyr

 • 1 års vikariat i en spennende tjeneste i utvikling, med mulighet for fast ansettelse
 • En tjeneste med fokus på å gi befolkningen et faglig trygt- og godt tilbud i form av en dedikert svartjeneste for velferdsteknologiske løsninger
 • Et regionalt kompetansesenter for velferdsteknologi
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for fremtidens digitale helse- og omsorgstjeneste
 • Eget opplæringsprogram i de tekniske løsningene og velferdsteknologi
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter gjeldende lønnsregulativ

Innhold i stillingen

 • Arbeid med test og overføring av digitale varsler til sentralen
 • Medvirke til kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Teknisk overvåkning av velferdsteknologiske sensorer, iverksette nødvendig beredskap iht rutiner ved feil eller nedetid
 • Tett samarbeid med leverandører for utvikling av den tekniske responssenterplattformen, konfigurering og tilpasning
 • Kvalitetssikre overføring og testing av digitale varsler til sentralen og til tjenesteutøvere
 • Følge opp tilbakemeldinger fra kommunale tjenester knyttet til løsningen og videre kontakt med leverandør
 • Være innovativ og følge opp ny og fremtidig teknologi og arbeidsmetoder
 • Tid til å holde seg faglig oppdatert og medvirke til nye løsninger
 • Medvirke til opplæring, internt og eksternt

Krav og ønsker til deg

 • Erfaring fra drift og service av velferdsteknologiske løsninger og inngående kjennskap til funksjonalitet er ønskelig
 • Du må inneha god kompetanse på IT-løsninger og telekommunikasjon
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for alle oppgaver innenfor feltet
 • Personlig egnethet og evne til å jobbe fleksibelt, selvstendig vil tillegges særlig vekt.
 • Helsefaglig bakgrunn eller erfaring er en fordel

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant IT kompetanse

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 39.841 ledige stillinger

Responssenteret er et dedikert alarmmottak og en svartjeneste for digitale trygghetsalarmer og sensorteknologi til hjemmeboende.
Responssenteret er bemannet med helseutdannede operatører døgnet rundt, hele året.

Responssenteret etableres som en helhetlig tjeneste og et kompetansesenter for velferdsteknologi og innovativ tjenesteutvikling. Fagrådgiverne samarbeider tett med kommunene i arbeidet med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, gjennom kontinuerlig fag- og kompetanseutvikling, utprøving og implementering av nye løsninger.

Kjernen i vårt virke, og hele vår tjenestemodell, er basert på at vi skal være den foretrukne alarmsentral for mottak av varsler fra sensorteknologi hos hjemmeboende, og et premissgivende kompetansesenter for velferdsteknologi og innovativ tjenesteutvikling.
For mer info, se responssenteret.no

Les mer om Kongsberg kommune Responssenteret

Stillingsbeskrivelse

Ledig 1 års vikariat

Prosjektmedarbeider system og integrasjon responssenteret

Om Responssenteret, Kongsbergregionens responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. Responssenteret er et samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen og etableringen var en viktig del av kommunenes satsing for å nå det nasjonale målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen 2020.

For mer informasjon se våre nettsider 

Kort om stillingen

Prosjektmedarbeider system og integrasjon er sammen med vår System og integrasjons konsulent ansvarlige for den tekniske driften i Responssenteret. De tar imot, vurderer og behandler utfordringer i tekniske løsninger i alle kommunene opp mot vår systemleverandør, og hjelper våre helsefaglige operatører på alarmsentralen. De har også ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige ute i kommunene via deres teknikere, når de trenger bistand til tekniske problemstillinger.

Vi ansetter nå Prosjektmedarbeider system og integrasjon i 100% vikariat med mulighet for fast stilling på dagtid med noen beredskapsvakter på helg og helligdager.

Vi tilbyr

 • 1 års vikariat i en spennende tjeneste i utvikling, med mulighet for fast ansettelse
 • En tjeneste med fokus på å gi befolkningen et faglig trygt- og godt tilbud i form av en dedikert svartjeneste for velferdsteknologiske løsninger
 • Et regionalt kompetansesenter for velferdsteknologi
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for fremtidens digitale helse- og omsorgstjeneste
 • Eget opplæringsprogram i de tekniske løsningene og velferdsteknologi
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter gjeldende lønnsregulativ

Innhold i stillingen

 • Arbeid med test og overføring av digitale varsler til sentralen
 • Medvirke til kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Teknisk overvåkning av velferdsteknologiske sensorer, iverksette nødvendig beredskap iht rutiner ved feil eller nedetid
 • Tett samarbeid med leverandører for utvikling av den tekniske responssenterplattformen, konfigurering og tilpasning
 • Kvalitetssikre overføring og testing av digitale varsler til sentralen og til tjenesteutøvere
 • Følge opp tilbakemeldinger fra kommunale tjenester knyttet til løsningen og videre kontakt med leverandør
 • Være innovativ og følge opp ny og fremtidig teknologi og arbeidsmetoder
 • Tid til å holde seg faglig oppdatert og medvirke til nye løsninger
 • Medvirke til opplæring, internt og eksternt

Krav og ønsker til deg

 • Erfaring fra drift og service av velferdsteknologiske løsninger og inngående kjennskap til funksjonalitet er ønskelig
 • Du må inneha god kompetanse på IT-løsninger og telekommunikasjon
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for alle oppgaver innenfor feltet
 • Personlig egnethet og evne til å jobbe fleksibelt, selvstendig vil tillegges særlig vekt.
 • Helsefaglig bakgrunn eller erfaring er en fordel

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant IT kompetanse

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Kongsberg kommune Responssenteret