<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Arkivmedarbeider - førstekonsulent Barne-, ungdoms- og familieetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Seksjon dokumentsenter Tønsberg ivaretar nasjonalt dokumentmottak og dokumenthåndtering for fagområdene statlige fosterhjem, barnevern, adopsjon, familievern, enslige mindreårige  asylsøkere og rettferdsvederlag. 

Vi har ledig 2 - 3 midlertidig 100% stillinger som førstekonsulent innen dokumentforvaltning.  Tiltredelse så snart som mulig og i ett år med mulighet for forlengelse. Kontorsted Tønsberg.

Vi er under anskaffelse av nye saks- og arkivssytem og det er mange oppgaver både med klargjøring av nåværende database og implementering av nye system. 

Hos oss vil du være en del av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikehode og videreutvikle kompetanse.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?
 •  Oppgaver knyttet til fysisk og elektronisk dokumentmottak  
 •  Fordeling og journalføring av inngående post  
 •  Kvalitetssikring og journalføring av notater og utgående brev  
 •  Implementering og oppfølging av felles arkivrutiner for Bufetat  
 •  Bistå med veiledning og oppfølging i saks- og arkivsystem (ePhorte) for ledere og saksbehandlere  
 •  Opprettelse av nye saksmapper  
 •  Restansekontroll  
 •  Være med på å utvikle felles medarbeiderdrevne forbedringer for arbeidsbeskrivelser og prossesflyt innenfor BSAs leveranser  

Hvilken bakgrunn har du?
 • 3- årig videregående skole  
 • Erfaring fra dokumentasjonsarbeid i offentlig forvaltning  
 • Erfaring med NOARK arkiv- og saksbehandlingssystem  
 • Kunnskap til arkivloven med forskrifter  
 • Kjennskap til forvaltningsloven, offentlighetsloven
 • Grunnleggende kunnskap innenfor IKT  

Det er ønskelig med arkivfaglig relevant utdanning (høyskole, universitet, arkivakademiet), eller informasjonsfaglig relevant utdanning (bibliotekhøyskole), eller annen relevant utdanning. 

Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Erfaring med journalføring og kontrollsøk i ePhorte. 

Kjennskap til barnevernsloven, personopplysningsloven, familievernsloven.   

Kunnskap om statlige fellesløsninger innenfor digitalisering. 

Hvem ser vi etter?

Du må kunne jobbe godt med andre – gode samarbeidsegenskaper og jobbe i team med ulik kompetanse.  

God skriftlig og muntlig framstillingsevne. 

Det kreves selvstendighet i arbeidet, det å kunne forholde seg til lover, regler og retningslinjer, vurdere problemstillinger og komme med forslag til løsning. 

Utarbeide å bruke arbeidsbeskrivelser og retningslinjer i arbeidet.  

Personlige egenskaper vektlegges.


Hva får du hos oss?
 • Stillingen  er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent i lønnsramme 21, alt. 5 - 11, ltr  44 – 55 (pt kr 419 600 - 499 500 pr år). 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenetstepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby:

Et godt faglig miljø i utvikling, i tillegg til et godt sosialt miljø. Det er en kombinasjon av godt voksne og yngre ressurser og stor variasjon i erfaring og kompetansenivå innenfor fagfeltet.  

Avdeling for dokumentforvaltning benytter verktøy og metodikk  innenfor Lærende hverdag. Medarbeidere trenes i å benytte disse for å utvikle en kultur preget av medarbeiderdrevne forbedringer.  


Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt tilBSA Avdeling dokumentforvaltning seksjon Dokumentsenter Tønsberg.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
Kontaktinformasjon

Fung. avdelingsdirektør/seksjonssjef Tina Lindgren

Telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du en kvalitetsbevisst, resultatorientert og motivert tømrer? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi søker flere dyktige tømrere
22.11.2021 Hele Norge
Hydro Energy har mer enn 100 års erfaring fra produksjon av fornybar energi. I dag er vi en av de
09.12.2021 Oslo
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
13.12.2021 Flere steder
Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger, og har en industriell produksjon av ulike
13.12.2021 Indre Østfold
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Oslo
Boklok er et boligkonsept eiet og utviklet av Skanska og IKEA. Vi bygger bærekraftige hjem for alle. Takket være våre
22.12.2021 Oslo
BoKlok er et boligkonsept eiet og utviklet av Skanska og IKEA. Vi bygger bærekraftige hjem for alle. Takket være våre
22.12.2021 Oslo
Læreplass i AF Anlegg – Kan du se det for deg? Vi søker lærlinger som deler våre verdier og vil
22.12.2021 Hele Norge
Vis alle 35.088 ledige stillinger

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og arbeider bl.a. innenfor områdene:

• barnevern
• familievern
• ekteskapssaker etter ekteskapsloven, bl.a.  mekling ved samlivsbrudd, behandling av klager på fylkesmannens vedtak og utstedelse av ekteskapsattester
• adopsjon
• rettferdsvederlag
• tilskuddsforvaltning, bl.a. tilskudd til krise-, incest- og voldtektssentre og barne- og ungdomsorganisasjoner
• ungdomsutveksling i Europa
• ungdomsinformasjon; www.ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er øverste organ i Bufetat. Fosterhjemstjenestene, familie- og nærmiljøbaserte barneverntiltak, statlige barnevernsinstitusjoner og familievernkontorer er alle tiltak som inngår i Bufetat.

Visjon

Bufetats hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder, uansett hvor de bor i Norge.

Antall ansatte

Ca. 5.000

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stillingsbeskrivelse

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Seksjon dokumentsenter Tønsberg ivaretar nasjonalt dokumentmottak og dokumenthåndtering for fagområdene statlige fosterhjem, barnevern, adopsjon, familievern, enslige mindreårige  asylsøkere og rettferdsvederlag. 

Vi har ledig 2 - 3 midlertidig 100% stillinger som førstekonsulent innen dokumentforvaltning.  Tiltredelse så snart som mulig og i ett år med mulighet for forlengelse. Kontorsted Tønsberg.

Vi er under anskaffelse av nye saks- og arkivssytem og det er mange oppgaver både med klargjøring av nåværende database og implementering av nye system. 

Hos oss vil du være en del av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikehode og videreutvikle kompetanse.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?
 •  Oppgaver knyttet til fysisk og elektronisk dokumentmottak  
 •  Fordeling og journalføring av inngående post  
 •  Kvalitetssikring og journalføring av notater og utgående brev  
 •  Implementering og oppfølging av felles arkivrutiner for Bufetat  
 •  Bistå med veiledning og oppfølging i saks- og arkivsystem (ePhorte) for ledere og saksbehandlere  
 •  Opprettelse av nye saksmapper  
 •  Restansekontroll  
 •  Være med på å utvikle felles medarbeiderdrevne forbedringer for arbeidsbeskrivelser og prossesflyt innenfor BSAs leveranser  

Hvilken bakgrunn har du?
 • 3- årig videregående skole  
 • Erfaring fra dokumentasjonsarbeid i offentlig forvaltning  
 • Erfaring med NOARK arkiv- og saksbehandlingssystem  
 • Kunnskap til arkivloven med forskrifter  
 • Kjennskap til forvaltningsloven, offentlighetsloven
 • Grunnleggende kunnskap innenfor IKT  

Det er ønskelig med arkivfaglig relevant utdanning (høyskole, universitet, arkivakademiet), eller informasjonsfaglig relevant utdanning (bibliotekhøyskole), eller annen relevant utdanning. 

Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Erfaring med journalføring og kontrollsøk i ePhorte. 

Kjennskap til barnevernsloven, personopplysningsloven, familievernsloven.   

Kunnskap om statlige fellesløsninger innenfor digitalisering. 

Hvem ser vi etter?

Du må kunne jobbe godt med andre – gode samarbeidsegenskaper og jobbe i team med ulik kompetanse.  

God skriftlig og muntlig framstillingsevne. 

Det kreves selvstendighet i arbeidet, det å kunne forholde seg til lover, regler og retningslinjer, vurdere problemstillinger og komme med forslag til løsning. 

Utarbeide å bruke arbeidsbeskrivelser og retningslinjer i arbeidet.  

Personlige egenskaper vektlegges.


Hva får du hos oss?
 • Stillingen  er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent i lønnsramme 21, alt. 5 - 11, ltr  44 – 55 (pt kr 419 600 - 499 500 pr år). 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenetstepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby:

Et godt faglig miljø i utvikling, i tillegg til et godt sosialt miljø. Det er en kombinasjon av godt voksne og yngre ressurser og stor variasjon i erfaring og kompetansenivå innenfor fagfeltet.  

Avdeling for dokumentforvaltning benytter verktøy og metodikk  innenfor Lærende hverdag. Medarbeidere trenes i å benytte disse for å utvikle en kultur preget av medarbeiderdrevne forbedringer.  


Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt tilBSA Avdeling dokumentforvaltning seksjon Dokumentsenter Tønsberg.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
Kontaktinformasjon

Fung. avdelingsdirektør/seksjonssjef Tina Lindgren

Telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten