<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Apotektekniker Sjukehusapoteka Vest SIB Sjukehusapoteket i Bergen /SIB Steril tilsetningsproduksjon

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon6 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Presentasjon av stillingen:

Sjukehusapoteka Vest HF er eit av fem sjølvstendige helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Sjukehusapoteka er del av spesialisthelsetenesta og skal sørgje for at sjukehus og pasientar i Rogaland og Vestland vert sikra legemiddel og høg farmasøytisk kompetanse og tenester.

Sjukehusapoteket i Bergen er eit av landets største apotek, med omlag 120 tilsette. Sjukehusapoteket har fem avdelingar: Publikumsapotek, to produksjonsavdelingar, sjukehusekspedisjon og avdeling for farmasøytiske tenester. Vi leverer tenester til dei fleste einingane i Helse Bergen, samt andre private institusjonar og kommunehelsetenester.

Ved avdeling for tilsettningsservice er det ledig eit-årig vikariat som apotektekniker, med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgåver

 • Produksjon av sterile legemiddel, til dømes infusjonar, sterile skyllevæsker og liniment.
 • Produksjon til salg via eige apotek (resepturproduksjon), andre apotek (resepturleie) og lagerproduksjon.
 • Tilhøyrande oppgåver innan blant anna dokumentasjon, logistikk, forsendelse og anna forefallande arbeid.

Kvalifikasjonar

 • Du har autorisasjon som apotekteknikar.
 • Erfaring med sterilproduksjon og aseptisk arbeidsteknikk i legemiddelproduksjon er svært ynskjeleg og vil bli vektlagt.
 • Annan erfaring med legemiddelproduksjon er også ynskjeleg.
 • Du har fortrinnsvis relevant erfaring, men nyutdanna vert også oppfordra til å søke.
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg.
 • Gode IKT-kunnskapar.

Personlege eigenskapar

 • Du er positiv, serviceinnstilt, ansvarsbevisst og samarbeider godt med andre.

 • Du har godt auga for detaljar og er opptatt av kvalitet i arbeidet.

 • Du trivs i eit hektisk miljø og taklar stressande periodar.

 • Du arbeidar nøyaktig og sjølvstendig og bidreg til eit godt arbeidsmiljø.

  Det vil bli lagt vekt på å vera personleg eigna for stillinga.

Vi tilbyr

 • Stilling i eit stort og inspirerande farmasifagleg miljø med fokus på kvalitet og kompetanse
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinstkomst

Mangfoldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Haugse, Avdelingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Linn Marie Sjøvold, HR-rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Jonas Lies vei 89
5053 Bergen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sjukehusapoteka Vest

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 02.12.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du 2-3 års erfaring som rådgiver, og har lyst til å være med på å utvikle prosjekter fra entreprenørsiden,
26.01.2022 Oslo
I forbindelse med at vi øker vår satsning på fiber og telematikk søker vi etter flere telekommunikasjonsmontører til vår tele-
26.01.2022 Nordre Follo
I forbindelse med økende oppdragsmengde søker vi etter en prosjektleder til vår avdeling i Skien. Avdelingen har 55 medarbeidere og
26.01.2022 Skien
I forbindelse med økende oppdragsmengde søker vi etter en prosjektleder VVS til vår avdeling i Skien. Avdelingen har 55 medarbeidere
26.01.2022 Skien
I forbindelse med økende oppdrag søker vi etter en serviceleder/prosjektleder til vår avdeling i Kristiansand VVS. Bravida Kristiansand VVS er
26.01.2022 Kristiansand
Ønsker du å jobbe med en tjeneste du vil bli stolt av å representere? Er du nysgjerrig og opptatt av
23.11.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
23.11.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du
23.11.2021 Oslo
Vis alle 38.355 ledige stillinger

Sjukehusapoteka Vest (SAV) er eit helseføretak i Helse Vest med om lag 300 tilsette som leverer legemiddel, apotekvarer og farmasifaglege tenester til spesialisthelsetenesta på Vestlandet. Omsetning er på vel 1,2 milliardar kroner. Føretaket har administrasjon i Bergen, og driv sjukehusapotek i Førde, Bergen, Haugesund og Stavanger. Sjukehusapoteka Vest satsar på nye teknologiske løysingar og på tenester som bidreg til auka pasienttryggleik, betra kvalitet og meir effektive tenester i sjukehusa.

Sjukehusapoteka Vest HF skal så langt råd er avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Sjå nettsida vår for meir informasjon www.sjukehusapoteka-vest.no

Les mer om Sjukehusapoteka Vest SIB Sjukehusapoteket i Bergen /SIB Steril tilsetningsproduksjon

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon6 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Presentasjon av stillingen:

Sjukehusapoteka Vest HF er eit av fem sjølvstendige helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Sjukehusapoteka er del av spesialisthelsetenesta og skal sørgje for at sjukehus og pasientar i Rogaland og Vestland vert sikra legemiddel og høg farmasøytisk kompetanse og tenester.

Sjukehusapoteket i Bergen er eit av landets største apotek, med omlag 120 tilsette. Sjukehusapoteket har fem avdelingar: Publikumsapotek, to produksjonsavdelingar, sjukehusekspedisjon og avdeling for farmasøytiske tenester. Vi leverer tenester til dei fleste einingane i Helse Bergen, samt andre private institusjonar og kommunehelsetenester.

Ved avdeling for tilsettningsservice er det ledig eit-årig vikariat som apotektekniker, med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgåver

 • Produksjon av sterile legemiddel, til dømes infusjonar, sterile skyllevæsker og liniment.
 • Produksjon til salg via eige apotek (resepturproduksjon), andre apotek (resepturleie) og lagerproduksjon.
 • Tilhøyrande oppgåver innan blant anna dokumentasjon, logistikk, forsendelse og anna forefallande arbeid.

Kvalifikasjonar

 • Du har autorisasjon som apotekteknikar.
 • Erfaring med sterilproduksjon og aseptisk arbeidsteknikk i legemiddelproduksjon er svært ynskjeleg og vil bli vektlagt.
 • Annan erfaring med legemiddelproduksjon er også ynskjeleg.
 • Du har fortrinnsvis relevant erfaring, men nyutdanna vert også oppfordra til å søke.
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg.
 • Gode IKT-kunnskapar.

Personlege eigenskapar

 • Du er positiv, serviceinnstilt, ansvarsbevisst og samarbeider godt med andre.

 • Du har godt auga for detaljar og er opptatt av kvalitet i arbeidet.

 • Du trivs i eit hektisk miljø og taklar stressande periodar.

 • Du arbeidar nøyaktig og sjølvstendig og bidreg til eit godt arbeidsmiljø.

  Det vil bli lagt vekt på å vera personleg eigna for stillinga.

Vi tilbyr

 • Stilling i eit stort og inspirerande farmasifagleg miljø med fokus på kvalitet og kompetanse
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinstkomst

Mangfoldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Haugse, Avdelingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Linn Marie Sjøvold, HR-rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Jonas Lies vei 89
5053 Bergen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sjukehusapoteka Vest

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon89 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 02.12.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Sjukehusapoteka Vest SIB Sjukehusapoteket i Bergen /SIB Steril tilsetningsproduksjon