<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Senioringeniør innan overordna vegplanlegging og NTP-koordinator Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Vi ser etter deg som har brei kunnskap og erfaring med vegplanlegging, særleg med tanke på heilheitsvurdering for utvikling av riksvegnettet i arbeidet  med Nasjonal transportplan (NTP). Stillinga medfører også koordinering av Transport vest sitt arbeid med NTP både internt i divisjonen og mot andre divisjonar.  

Har du lyst til å bruke denne kunnskapen inn i arbeidet med overordna vegplanlegging inkludert Nasjonal transportplan, er du velkommen som medarbeidar hjå oss.

Utredningsseksjon er ein seksjon i Transport vest, som er ei avdeling i divisjon Transport og samfunn. Vi har ansvar for all planlegging og prosjektutvikling på riksveg som kjem før planlegging etter plan og bygningslova i Vestland og Rogaland. Seksjonen har tolv medarbeidarar som er ingeniørar / sivilingeniørar og økonomar / siviløkonomar fordelt på ulike kontorstader i Transport vest sitt område.

Utredningsseksjonen har blant annet ansvar for følgjande oppgåver:

Arbeide med grunnlag for nasjonal transportplan (NTP)

Utføre transport- og samfunnsøkonomiske analyser

Utgreie grunnlag for bompengefinansiering

Følgje opp byvekstavtaler i Bergen og på Nord-Jæren

Drive prosjektutvikling i tidlegfase som grunnlag for NTP-arbeidet

Arbeidsstad for denne stillinga er Leikanger.


Arbeidsoppgåver
 • Koordinere arbeidet med NTP i Statens vegvesen i Transport vest
 • Delta i nasjonalt samarbeid knytt til NTP
 • Utvikle aktuelle prosjekt for NTP
 • Utføre overordna vegplanlegging på riksvegane våre

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg som har relevant høgare utdanning frå universitet eller høgskule (minimum 3 år), gjerne med ingeniørfag eller tilsvarande i utdanninga. Det er ein fordel om du har erfaring frå overordna vegplanlegging. I tillegg kan det vere aktuelt med etterutdanning dersom det er behov for det.  Det er ein forutsetning med godt skriftleg og munnleg språk (norsk både bokmål og nynorsk).

Vi ønsker oss ein medarbeidar som:

 • Har stort engasjement for faget og ønskjer å formidle dette til andre
 • Tek initiativ, jobbar sjølvstendig og likar å løyse utfordrande oppgåver
 • Har evne å sjå heilheiten i veg – og trafikksystemet
 • Kan dokumentere gode samarbeidsevner

Dersom du har tatt heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver som gjer at du får utvikle deg både fagleg og personleg.

Vi tilbyr deg også desse fordelane:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • god pensjonsordning og moglegheit for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø og gode høve for fagleg påfyll

Løna di blir avtalt i samsvar med vår lønspolitikk.

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ynskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, li vserfaring og perspektiv, for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som treng det.  Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV - en, eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalle inn minst éin søk ar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar frå desse gruppene, må du oppfylle visse krav. Viss du høyrer til ei av desse gruppene, oppfordrar vi deg til å melde frå om dette ved å krysse av for det i jobbsøkarportalen. Avkryssinga i jobbsøkarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine

Vi gjer merksam på at opplysningar om søknaden din kan bli offentliggjorde sjølv om du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste. Du vil bli varsla om dette.


Ønskjer du meir informasjon om stillinga?

Ta kontakt med seksjonsleiar Nils Magne Slinde på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med ca. 600
24.01.2022 Trondheim
I forbindelse med stor arbeidsmengde ved vår elektroavdeling i Fredrikstad søker vi etter flere erfarne elektrikere både til serviceoppdrag og
24.01.2022 Fredrikstad
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være
24.01.2022 Sarpsborg
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Går du på VG2 Elenergi eller VG2 Rørlegger og leter etter læreplass til sommeren? Ønsker du en læreplass i et
24.01.2022 Stavanger
Da nåværende avdelingssjef går av med pensjon søker vi etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling i Bergen. Bravida Bergen består av
24.01.2022 Bergen
Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø i Sandvika og søker etter en ansvarlig søker med erfaring Norconsult har et spennende
24.01.2022 Bærum
Vis alle 37.496 ledige stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Vi ser etter deg som har brei kunnskap og erfaring med vegplanlegging, særleg med tanke på heilheitsvurdering for utvikling av riksvegnettet i arbeidet  med Nasjonal transportplan (NTP). Stillinga medfører også koordinering av Transport vest sitt arbeid med NTP både internt i divisjonen og mot andre divisjonar.  

Har du lyst til å bruke denne kunnskapen inn i arbeidet med overordna vegplanlegging inkludert Nasjonal transportplan, er du velkommen som medarbeidar hjå oss.

Utredningsseksjon er ein seksjon i Transport vest, som er ei avdeling i divisjon Transport og samfunn. Vi har ansvar for all planlegging og prosjektutvikling på riksveg som kjem før planlegging etter plan og bygningslova i Vestland og Rogaland. Seksjonen har tolv medarbeidarar som er ingeniørar / sivilingeniørar og økonomar / siviløkonomar fordelt på ulike kontorstader i Transport vest sitt område.

Utredningsseksjonen har blant annet ansvar for følgjande oppgåver:

Arbeide med grunnlag for nasjonal transportplan (NTP)

Utføre transport- og samfunnsøkonomiske analyser

Utgreie grunnlag for bompengefinansiering

Følgje opp byvekstavtaler i Bergen og på Nord-Jæren

Drive prosjektutvikling i tidlegfase som grunnlag for NTP-arbeidet

Arbeidsstad for denne stillinga er Leikanger.


Arbeidsoppgåver
 • Koordinere arbeidet med NTP i Statens vegvesen i Transport vest
 • Delta i nasjonalt samarbeid knytt til NTP
 • Utvikle aktuelle prosjekt for NTP
 • Utføre overordna vegplanlegging på riksvegane våre

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg som har relevant høgare utdanning frå universitet eller høgskule (minimum 3 år), gjerne med ingeniørfag eller tilsvarande i utdanninga. Det er ein fordel om du har erfaring frå overordna vegplanlegging. I tillegg kan det vere aktuelt med etterutdanning dersom det er behov for det.  Det er ein forutsetning med godt skriftleg og munnleg språk (norsk både bokmål og nynorsk).

Vi ønsker oss ein medarbeidar som:

 • Har stort engasjement for faget og ønskjer å formidle dette til andre
 • Tek initiativ, jobbar sjølvstendig og likar å løyse utfordrande oppgåver
 • Har evne å sjå heilheiten i veg – og trafikksystemet
 • Kan dokumentere gode samarbeidsevner

Dersom du har tatt heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver som gjer at du får utvikle deg både fagleg og personleg.

Vi tilbyr deg også desse fordelane:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • god pensjonsordning og moglegheit for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø og gode høve for fagleg påfyll

Løna di blir avtalt i samsvar med vår lønspolitikk.

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ynskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, li vserfaring og perspektiv, for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som treng det.  Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV - en, eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalle inn minst éin søk ar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar frå desse gruppene, må du oppfylle visse krav. Viss du høyrer til ei av desse gruppene, oppfordrar vi deg til å melde frå om dette ved å krysse av for det i jobbsøkarportalen. Avkryssinga i jobbsøkarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine

Vi gjer merksam på at opplysningar om søknaden din kan bli offentliggjorde sjølv om du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste. Du vil bli varsla om dette.


Ønskjer du meir informasjon om stillinga?

Ta kontakt med seksjonsleiar Nils Magne Slinde på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 25
  2022
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 26
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 27
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 30
  2022
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
11 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen