<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

IT - prosjektleder Høgskolen i Østfold

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Vil du være med på å videreutvikle Høgskolen i Østfold? Høgskolen i Østfold skal innføre flere store tjenester innenfor økonomi, saksbehandling, HR og IT de kommende årene for å understøtte administrasjon, forskning og undervisning på best mulig måte. Vi søker en IT-faglig sterk og godt oppdatert prosjektleder, som vil trives med å være ansvarlig for gjennomføring av større prosjekter og utviklingsarbeid på høgskolen. Hovedarbeidssted vil være Halden, men arbeid må også påregnes på campus Fredrikstad. Stillingen rapporterer både til direktør for organisasjon- og tjenesteutvikling og IKT-direktør. Stillingen har en varighet på 3 år.


Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være å planlegge og lede innførings- og utviklingsprosjekter for høgskolen innen administrasjon, forskning og utdanning.  


Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha:

 • høyere relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet 
 • dokumentert erfaring som prosjektleder, gjerne med fokus på IT-prosjekter
 • teknisk god forståelse  
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk 

Det er i tillegg ønskelig at du har: 

 • være godt kjent med bruk og utvikling av prosjektrammeverk basert på kjente metoder og standarder 
 • erfaring med risikovurderinger
 • erfaring med endring og innføring av nye tjenester i større organisasjoner  
 • grunnleggende kjennskap til anskaffelsesprosesser og avtaler 
 • kunnskap om universell utforming  
 • kjennskap til personvern og GDPR  

Vår nye medarbeider:  

 • tar et helhetlig ansvar 
 • er en pådriver i utviklingsarbeid
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • har evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, og formidler disse på en enkel og oversiktlig måte
Vi tilbyr
 • lønn i stilling som 1113 prosjektleder mellom kr 620 000 – 700 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i 
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf.


Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på .

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

We need curious employees who enjoys working in teams. AF Gruppen is a leading entrepreneurial and industrial group. We solve
02.03.2021 Hele Norge
AF Energi AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA med 150 medarbeidere med engasjement for bærekraftige energiløsninger i bygg
01.09.2021 Oslo
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Flere steder
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Flere steder
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Bergen
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
06.10.2021 Trondheim
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Oslo
We are looking for a Product Manager, Onshore Charging electrical systems at ABB Marine & Ports Division, Business Line Marine
22.12.2021 Bærum
Vis alle 39.315 ledige stillinger
Høgskolen i Østfold (HiØ) ble etablert 1994 og har i dag vel omkring 4000 studenter og 450 tilsatte. Høgskolen er et resultat av at fem statlige høgskoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del av Høgskolereformen. Høgskolen tilbyr vel 60 fag- og profesjonsstudier. Det er også etablert samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås for å utvikle undervisningstilbudet og mulighetene for innovasjon. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er også plassert i høgskolens lokaler i Halden. Les mer om Høgskolen i Østfold

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vil du være med på å videreutvikle Høgskolen i Østfold? Høgskolen i Østfold skal innføre flere store tjenester innenfor økonomi, saksbehandling, HR og IT de kommende årene for å understøtte administrasjon, forskning og undervisning på best mulig måte. Vi søker en IT-faglig sterk og godt oppdatert prosjektleder, som vil trives med å være ansvarlig for gjennomføring av større prosjekter og utviklingsarbeid på høgskolen. Hovedarbeidssted vil være Halden, men arbeid må også påregnes på campus Fredrikstad. Stillingen rapporterer både til direktør for organisasjon- og tjenesteutvikling og IKT-direktør. Stillingen har en varighet på 3 år.


Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være å planlegge og lede innførings- og utviklingsprosjekter for høgskolen innen administrasjon, forskning og utdanning.  


Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha:

 • høyere relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet 
 • dokumentert erfaring som prosjektleder, gjerne med fokus på IT-prosjekter
 • teknisk god forståelse  
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk 

Det er i tillegg ønskelig at du har: 

 • være godt kjent med bruk og utvikling av prosjektrammeverk basert på kjente metoder og standarder 
 • erfaring med risikovurderinger
 • erfaring med endring og innføring av nye tjenester i større organisasjoner  
 • grunnleggende kjennskap til anskaffelsesprosesser og avtaler 
 • kunnskap om universell utforming  
 • kjennskap til personvern og GDPR  

Vår nye medarbeider:  

 • tar et helhetlig ansvar 
 • er en pådriver i utviklingsarbeid
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • har evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, og formidler disse på en enkel og oversiktlig måte
Vi tilbyr
 • lønn i stilling som 1113 prosjektleder mellom kr 620 000 – 700 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i 
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf.


Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på .

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 24
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Høgskolen i Østfold