<  
>  
Stillingsannonse

Ledige vikariat for fastlegar Surnadal kommune Helse og familie

Søknadsfrist : 28.02.2023

SURNADAL KOMMUNE SØKJER ETTER  FASTLEGEVIKAR.

VI TRENG SÅ SNART SOM RÅD OG TIL 31.01.22

Kommunen har til saman 6 fastlegeheimlar og ein LIS1 lokalisert ved Surnadal legesenter.

Legesenteret har fine funksjonelle lokale i sentrum og har tilknytt hjelpepersonell. 

Som fastlege kan ein arbeide som sjølvstendig næringsdrivande etter ein såkalla "nullavtale! (ASA 4310 pkt 8.2).

Arbeidsoppgåver:

Surnadal kommune deltek i interkommunal legevaktordning lokalisert i Orkland kommune. Ein må rekne med 1-2 vakter i månaden, samt legevakt på dagtid ved Surnadal legesenter ca ein dag per veke. Om ein ønskjer det er det muleg å arbeide ekstra.

Kvalifikasjonar:

Dei som søkjer bør vere spesialist i allmennmedisin. Ikkje-spesialistar som er godkjent allmennlege, kan søkje dersom kriteria om overgangsordningar omtala i "Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) er tilstades".

Norsk autorisasjon som lege, rekvisisjonrett, refusjonsrett frå Helfo og norskkunnskapar på eit høgt nivå er påkrevd.

Søkjarane må ha kjennskap til norsk helsevesen og helst ha erfaring frå kommunehelseteneste.

Det blir kravd politiattest av den tilsette og attesten skal ikkje vere eldre enn 3 månader.

Vi tilbyr gode arbeidsforhold, fine arbeidslokale og trivelege kollegaer. Vi kan hjelpe med å skaffe bolig. Det er god barnehagedekning i kommunen.

Vi ønskjer søknad på epost til: Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller du kan søke via enkelt elektronisk søknadsskjema knytt til stillinga.

Søknader blir vurdert fortløpande.


Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se 8 flere annonser

Gastromedisinsk avdeling ved Ahus Nordbyhagen og Ski er i vekst og vi søker spesialist i fordøyelsessykdommer til en fast stilling. Gastromedisinsk
01.12.2021 Lørenskog
Har du 2-3 års erfaring som rådgiver, og har lyst til å være med på å utvikle prosjekter fra entreprenørsiden,
26.01.2022 Oslo
I forbindelse med at vi øker vår satsning på fiber og telematikk søker vi etter flere telekommunikasjonsmontører til vår tele-
26.01.2022 Nordre Follo
I forbindelse med økende oppdragsmengde søker vi etter en prosjektleder til vår avdeling i Skien. Avdelingen har 55 medarbeidere og
26.01.2022 Skien
I forbindelse med økende oppdragsmengde søker vi etter en prosjektleder VVS til vår avdeling i Skien. Avdelingen har 55 medarbeidere
26.01.2022 Skien
I forbindelse med økende oppdrag søker vi etter en serviceleder/prosjektleder til vår avdeling i Kristiansand VVS. Bravida Kristiansand VVS er
26.01.2022 Kristiansand
Ønsker du å jobbe med en tjeneste du vil bli stolt av å representere? Er du nysgjerrig og opptatt av
23.11.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
23.11.2021 Oslo
Vis alle 38.357 ledige stillinger

Surnadal kommune ligg på Nordmøre ved foten av Trollheimen og har ca 6000 innbyggjarar. Vi har eit variert næringsliv og barnehage- og skuletilbodet er godt utbygd. Kommunen har eit svært allsidig kultur- og organisasjonsliv. Naturen er flott og variert, med lett tilgang til skog og mark, fjell, fjordar og elver.

Surnadal kommune er ein stor arbeidsplass med eit mangfald av oppgåver og tenester som blir utført av dyktige medarbeidarar. Vi tilbyr varierte og spanande arbeidsoppgåver,trivelege kollegaer og gode pensjonsordningar. Vi har omlag 670 medarbeidarar fordelt på omlag 540 årsverk. Desse er fordelt på mange ulike arbeidsstader, og med forskjellige yrke og kompetanse. Saman har vi eit felles ansvar for å arbeide til beste for innbyggarane våre.

Vi ønskjer tilsette som kan vere gode bidragsytarar i utviklinga av dei kommunale tenestene. Det er difor viktig at du er fleksibel, tek ansvar, viser initiativ og kan bidra til utvikling av eit godt arbeidsmiljø.

Les mer om Surnadal kommune Helse og familie

Stillingsbeskrivelse

SURNADAL KOMMUNE SØKJER ETTER  FASTLEGEVIKAR.

VI TRENG SÅ SNART SOM RÅD OG TIL 31.01.22

Kommunen har til saman 6 fastlegeheimlar og ein LIS1 lokalisert ved Surnadal legesenter.

Legesenteret har fine funksjonelle lokale i sentrum og har tilknytt hjelpepersonell. 

Som fastlege kan ein arbeide som sjølvstendig næringsdrivande etter ein såkalla "nullavtale! (ASA 4310 pkt 8.2).

Arbeidsoppgåver:

Surnadal kommune deltek i interkommunal legevaktordning lokalisert i Orkland kommune. Ein må rekne med 1-2 vakter i månaden, samt legevakt på dagtid ved Surnadal legesenter ca ein dag per veke. Om ein ønskjer det er det muleg å arbeide ekstra.

Kvalifikasjonar:

Dei som søkjer bør vere spesialist i allmennmedisin. Ikkje-spesialistar som er godkjent allmennlege, kan søkje dersom kriteria om overgangsordningar omtala i "Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) er tilstades".

Norsk autorisasjon som lege, rekvisisjonrett, refusjonsrett frå Helfo og norskkunnskapar på eit høgt nivå er påkrevd.

Søkjarane må ha kjennskap til norsk helsevesen og helst ha erfaring frå kommunehelseteneste.

Det blir kravd politiattest av den tilsette og attesten skal ikkje vere eldre enn 3 månader.

Vi tilbyr gode arbeidsforhold, fine arbeidslokale og trivelege kollegaer. Vi kan hjelpe med å skaffe bolig. Det er god barnehagedekning i kommunen.

Vi ønskjer søknad på epost til: Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller du kan søke via enkelt elektronisk søknadsskjema knytt til stillinga.

Søknader blir vurdert fortløpande.


Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 28.02.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Surnadal kommune Helse og familie