<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lærer Sjetne skole, Trondheim kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Presentasjon av stillingen:

Sjetne skole har for perioden 3. januar 2022 - 31. juli 2022 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som lærer. Stillingen er knyttet til ungdomstrinn.

Hvis du er engasjert, strukturert, humørfylt, er en lagspiller og glødende opptatt av å legge til rette for å utvikle barn ut fra sine potensialer, så er dette en stilling som passer for deg.

Sjetne skole er en 1-10 skole med ca 540 elever. Skolen ligger i Sjetnemarka i et fantastisk variert nærområde som brukes av alle trinn. Skolebygningen var ferdig renovert og nybygd i 2019 og er moderne og funksjonell. Skolen disponerer en ny idrettshall og et bydelshus som brukes som skolekantine. Vi deltar i prosjektet ViSkaperRommet som har fokus på det fysiske læringsmiljøet og variasjon i læringsmiljøene som gir en positiv effekt på læring og trivsel for alle elever.

Sjetne skoles visjon er “En god skole for alle”. Ved Sjetne jobber vi for et inkluderende fellesskap der ulikhet og mangfold oppleves som en verdi for alle ved skolen. Skolens satsningsområder for skoleåret 2021-2022 er arbeidet med den nye læreplanen, LK20, og utarbeidelse av standarder for spesialpedagogikk og for samarbeid hjem-skole.

Sjetne skole har i de tre siste årene hatt ukentlig kulturdag i samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole. Vi har også et tett samarbeid med organisasjoner i Sjetnemarka som Frivilligsentralen og fritidsorganisasjoner. Et samarbeid som er verdifullt for skolen og lokalsamfunnet.

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer 10. trinn
 • Faglærer i matematikk, musikk, samfunnsfag og kroppsøving
 • Samarbeid skole-hjem
 • Vurderingspraksis som fremmer læring
 • Tilrettelegge undervisning på en måte som gir elevene mestringsopplevelser og som dekker elevenes ulike behov
 • Sammen med de andre lærerne sørge for at undervisningen er i tråd med lov og forskrifter samt i henhold til retningslinjer og utviklingsområder for Sjetne skole.
 • Bidra til et godt og positivt læringsmiljø som inkluderer alle
 • Delta aktivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning/ lærerutdanning for ungdomstrinnet i matematikk, musikk, samfunnsfag og kroppsøving
 • God kompetanse innen klasse- og læringsledelse
 • God relasjonskompetanse og god klasseledelse

Personlige egenskaper

 • Du forstår viktigheten av og jobber aktivt for et godt og trygt læringsmiljø for elevene
 • Du er god på relasjonsbygging
 • Du jobber målrettet for elevenes beste med godt tilrettelagt undervisning
 • Du har god vurderingspraksis og er engasjert i skoleutvikling
 • Du er positiv, lojal og liker å jobbe tett i et lærerteam
 • Du er tydelig og omgjengelig i kommunikasjon
 • Du forstår viktigheten av, og legger til rette for, et godt samarbeid med hjemmet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt og positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Nye, flotte undervisningslokaler som gir muligheter for fleksible undervisningsløsninger
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Gerd Kristin Arnesen, Avdelingsleder , Logg inn for å se kontaktinformasjon
Vibeke Sollie, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Parallellen 14
7081 Sjetnmarka

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 03.01.2022 Sluttdato: 31.07.2022 Søknadsfrist: 09.12.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 39.841 ledige stillinger

Åpen -- kompetent -- modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Les mer om Sjetne skole, Trondheim kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Presentasjon av stillingen:

Sjetne skole har for perioden 3. januar 2022 - 31. juli 2022 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som lærer. Stillingen er knyttet til ungdomstrinn.

Hvis du er engasjert, strukturert, humørfylt, er en lagspiller og glødende opptatt av å legge til rette for å utvikle barn ut fra sine potensialer, så er dette en stilling som passer for deg.

Sjetne skole er en 1-10 skole med ca 540 elever. Skolen ligger i Sjetnemarka i et fantastisk variert nærområde som brukes av alle trinn. Skolebygningen var ferdig renovert og nybygd i 2019 og er moderne og funksjonell. Skolen disponerer en ny idrettshall og et bydelshus som brukes som skolekantine. Vi deltar i prosjektet ViSkaperRommet som har fokus på det fysiske læringsmiljøet og variasjon i læringsmiljøene som gir en positiv effekt på læring og trivsel for alle elever.

Sjetne skoles visjon er “En god skole for alle”. Ved Sjetne jobber vi for et inkluderende fellesskap der ulikhet og mangfold oppleves som en verdi for alle ved skolen. Skolens satsningsområder for skoleåret 2021-2022 er arbeidet med den nye læreplanen, LK20, og utarbeidelse av standarder for spesialpedagogikk og for samarbeid hjem-skole.

Sjetne skole har i de tre siste årene hatt ukentlig kulturdag i samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole. Vi har også et tett samarbeid med organisasjoner i Sjetnemarka som Frivilligsentralen og fritidsorganisasjoner. Et samarbeid som er verdifullt for skolen og lokalsamfunnet.

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer 10. trinn
 • Faglærer i matematikk, musikk, samfunnsfag og kroppsøving
 • Samarbeid skole-hjem
 • Vurderingspraksis som fremmer læring
 • Tilrettelegge undervisning på en måte som gir elevene mestringsopplevelser og som dekker elevenes ulike behov
 • Sammen med de andre lærerne sørge for at undervisningen er i tråd med lov og forskrifter samt i henhold til retningslinjer og utviklingsområder for Sjetne skole.
 • Bidra til et godt og positivt læringsmiljø som inkluderer alle
 • Delta aktivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning/ lærerutdanning for ungdomstrinnet i matematikk, musikk, samfunnsfag og kroppsøving
 • God kompetanse innen klasse- og læringsledelse
 • God relasjonskompetanse og god klasseledelse

Personlige egenskaper

 • Du forstår viktigheten av og jobber aktivt for et godt og trygt læringsmiljø for elevene
 • Du er god på relasjonsbygging
 • Du jobber målrettet for elevenes beste med godt tilrettelagt undervisning
 • Du har god vurderingspraksis og er engasjert i skoleutvikling
 • Du er positiv, lojal og liker å jobbe tett i et lærerteam
 • Du er tydelig og omgjengelig i kommunikasjon
 • Du forstår viktigheten av, og legger til rette for, et godt samarbeid med hjemmet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt og positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Nye, flotte undervisningslokaler som gir muligheter for fleksible undervisningsløsninger
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Gerd Kristin Arnesen, Avdelingsleder , Logg inn for å se kontaktinformasjon
Vibeke Sollie, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Parallellen 14
7081 Sjetnmarka

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon74 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 03.01.2022 Sluttdato: 31.07.2022 Søknadsfrist: 09.12.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Sjetne skole, Trondheim kommune