<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Røktar - Herje genbank Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Vi har ledig ei fast stilling som røktar ved Herje genbank i Rauma kommune. Stillinga er organisert under miljøvernavdelinga hjå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Arbeidet består i å ta vare på dei ulike fiskestammane i ein levande genbank, gjennom ulike driftsoppgåver i produksjonsklekkjeri og i oppvekstavdeling.

Typiske oppgåver er

 • foring, rognsortering, stryking, merking av fisk, plukking og handtering av død fisk
 • dokumentering og journalføring av data mv.
 • diverse kontroll, vedlikehald og reparasjonar over heile anleggsområdet

Det er døgnvakt på anlegget, og alle røktarane tek del i turnusordninga som har både aktiv vakt og beredskapsvakt. Av omsyn til dette må ein i utgangspunktet vere busett i nærleiken av anlegget når ein har vakt. Turnusen er pt. slik at røktarane har anten 2 eller 3 vaktdøgn kvar veke. Den som blir tilsett må rekne med å kunne bli tillagt oppgåver som til ei kvar tid er prioriterte på anlegget.

Vi søker etter deg med

 • god teknisk og praktisk innsikt
 • relevant erfaring og kompetanse frå akvakultur/kultiveringsanlegg/genbank
 • fiskevelferdsmessig kompetanse
 • kjennskap til datastyringssystem og evne til skriftleg dokumentasjon og rapportering
 • gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar
 • evne til å ta initiativ og ansvar samt arbeide sjølvstendig og målretta
 • god vurderingsevne og evner å prioritere ved behov

Det er ikkje formelle kvalifikasjonskrav til stillinga, men det er ein fordel med erfaring frå arbeid i genbank/kultiveringsanlegg. Førarkort er ein føresetnad. Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • ein utfordrande jobb i eit utviklande og godt fagmiljø
 • løn som spesialarbeidar i st.kode 1116 med aktuell lønsplassering i staten sitt lønnsregulativ ut frå kvalifikasjonar, erfaring og lokal lønspolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode forsikrings- og låneordningar. Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonskassa
 • tilsettinga skjer etter gjeldande lover, instruksar og reglement. Dei første 6 månadene er prøvetid

Utviklinga av organisasjonen vår er ein kontinuerleg prosess, og den som vert tilsett må vere open for endringar i organisering, oppgåver og ansvarsområde. Den som vert tilsett må meistre norsk både skriftleg og munnleg.

Nærare opplysningar:

Ass. miljøverndirektør Ulf Lucasen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon
Miljøverndirektør Linda Aaram, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjon e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Meir informasjon om Statsforvaltaren i Møre og Romsdal finn du på

Søknadsfrist: 12.12.2021

Du må søkje elektronisk gjennom rekrutteringsportalen til Jobbnorge. Link til denne ligg på heimesida vår og på NAV sine sider. Vi ber om at du lastar opp vitnemål/ karakterutskrifter (gjerne direkte frå Vitnemålsportalen) og relevante attestar.

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan bli offentleg sjølv om søkjar ber om anonymitet jf. offentleglova § 25. Søkjar vil bli orientert om dette på førehand. Søkjarar som ønskjer å vere unntatt offentlegheit, må grunngje dette særskilt.

Vi meiner inkludering og mangfald er ei styrke. Vi ønskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til ei enda betre oppgåveløysing. Vi vil legge til rette for medarbeidarar som treng det. Aktuelle tilretteleggingar kan vere tekniske hjelpemiddel, tilpassing av møbler eller endring av rutinar, arbeidsoppgåver og arbeidstid.Om det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrar­bakgrunn, vil vi kalle inn minst ein søkar i kvar av desse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søkar i desse gruppene er det nokre krav som må oppfyllast. Du kan lese meir . Vi oppfordrar deg til å krysse av i jobbsøkarportalen om du har funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Eit slikt kryss vert brukt ved utarbeiding av anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i sine årsrapportar. 

Stillinga har stillingsnr. 2115

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Jeg som søker deg er en hyggelig, aktiv og sosial kvinne på 25 år som bruker rullestol. Derfor har jeg
21.01.2022 Røros
Vi søker saksbehandlere til to midlertidige stillinger med varighet i 6 mnd. og mulighet for forlengelseI Folkeregisteret jobber vi med
21.01.2022 Hammerfest
Er du en engasjert og utviklingsorientert jurist som bidrar til godt arbeidsmiljø? Du vil som jurist i gruppen søknad og
21.01.2022 Bergen
Skatteetaten skal bli mer datadrevet og etablerer nå en ny plattform for informasjon og analyse, både på sky og on-premise.
21.01.2022 Oslo
Det å kunne være med å ta de store beslutningene er både interessant og gøy. Nå har du muligheten til
21.01.2022 Oslo
AF Gruppen søker Elektroformann til Anleggsprosjekter Er du interessert i å bli en del av en spennende entreprenørbedrift i vekst
21.01.2022 Nes
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vil du være et sted der ditt håndverk teller? Har du faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede
21.01.2022 Moss
Vis alle 39.865 ledige stillinger

Om oss

Statsforvaltaren er den fremste representanten for staten i fylket, og skal arbeide for å følgje opp Stortinget og Regjeringa sine mål og retningsliner. Arbeidsoppgåvene dekkjer eit vidt arbeidsfelt og omfattar mellom anna tilsyn med kommunane sin økonomi og forvaltning, sosialfaglege og familierettslege saker, samfunnstryggleik og beredskap og oppgåver innan sektorane helse, utdanning, landbruk og miljøvern.

Statsforvaltaren skal òg samordne anna statleg forvaltning i fylka og ta del i samarbeid og samhandling mellom stat, fylkeskommunar og kommunar. Statsforvaltaren er administrativt underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og utfører oppgåver for ei rekkje departement og direktorat.

Vi meiner at inkludering og mangfald er ei styrke. Vi ønskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til ei enda betre oppgåveløysing. Vi vil legge til rette for medarbeidarar som treng det. Aktuelle tilretteleggingar kan vere tekniske hjelpemiddel, tilpassing av møbler eller endring av rutinar, arbeidsoppgåver og arbeidstid.

Om det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalle inn minst ein søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar i desse gruppene er det nokre krav som må oppfyllast. Du kan lese meir her.

Les mer om Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Vi har ledig ei fast stilling som røktar ved Herje genbank i Rauma kommune. Stillinga er organisert under miljøvernavdelinga hjå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Arbeidet består i å ta vare på dei ulike fiskestammane i ein levande genbank, gjennom ulike driftsoppgåver i produksjonsklekkjeri og i oppvekstavdeling.

Typiske oppgåver er

 • foring, rognsortering, stryking, merking av fisk, plukking og handtering av død fisk
 • dokumentering og journalføring av data mv.
 • diverse kontroll, vedlikehald og reparasjonar over heile anleggsområdet

Det er døgnvakt på anlegget, og alle røktarane tek del i turnusordninga som har både aktiv vakt og beredskapsvakt. Av omsyn til dette må ein i utgangspunktet vere busett i nærleiken av anlegget når ein har vakt. Turnusen er pt. slik at røktarane har anten 2 eller 3 vaktdøgn kvar veke. Den som blir tilsett må rekne med å kunne bli tillagt oppgåver som til ei kvar tid er prioriterte på anlegget.

Vi søker etter deg med

 • god teknisk og praktisk innsikt
 • relevant erfaring og kompetanse frå akvakultur/kultiveringsanlegg/genbank
 • fiskevelferdsmessig kompetanse
 • kjennskap til datastyringssystem og evne til skriftleg dokumentasjon og rapportering
 • gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar
 • evne til å ta initiativ og ansvar samt arbeide sjølvstendig og målretta
 • god vurderingsevne og evner å prioritere ved behov

Det er ikkje formelle kvalifikasjonskrav til stillinga, men det er ein fordel med erfaring frå arbeid i genbank/kultiveringsanlegg. Førarkort er ein føresetnad. Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • ein utfordrande jobb i eit utviklande og godt fagmiljø
 • løn som spesialarbeidar i st.kode 1116 med aktuell lønsplassering i staten sitt lønnsregulativ ut frå kvalifikasjonar, erfaring og lokal lønspolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode forsikrings- og låneordningar. Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonskassa
 • tilsettinga skjer etter gjeldande lover, instruksar og reglement. Dei første 6 månadene er prøvetid

Utviklinga av organisasjonen vår er ein kontinuerleg prosess, og den som vert tilsett må vere open for endringar i organisering, oppgåver og ansvarsområde. Den som vert tilsett må meistre norsk både skriftleg og munnleg.

Nærare opplysningar:

Ass. miljøverndirektør Ulf Lucasen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon
Miljøverndirektør Linda Aaram, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjon e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Meir informasjon om Statsforvaltaren i Møre og Romsdal finn du på

Søknadsfrist: 12.12.2021

Du må søkje elektronisk gjennom rekrutteringsportalen til Jobbnorge. Link til denne ligg på heimesida vår og på NAV sine sider. Vi ber om at du lastar opp vitnemål/ karakterutskrifter (gjerne direkte frå Vitnemålsportalen) og relevante attestar.

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan bli offentleg sjølv om søkjar ber om anonymitet jf. offentleglova § 25. Søkjar vil bli orientert om dette på førehand. Søkjarar som ønskjer å vere unntatt offentlegheit, må grunngje dette særskilt.

Vi meiner inkludering og mangfald er ei styrke. Vi ønskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til ei enda betre oppgåveløysing. Vi vil legge til rette for medarbeidarar som treng det. Aktuelle tilretteleggingar kan vere tekniske hjelpemiddel, tilpassing av møbler eller endring av rutinar, arbeidsoppgåver og arbeidstid.Om det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrar­bakgrunn, vil vi kalle inn minst ein søkar i kvar av desse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søkar i desse gruppene er det nokre krav som må oppfyllast. Du kan lese meir . Vi oppfordrar deg til å krysse av i jobbsøkarportalen om du har funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Eit slikt kryss vert brukt ved utarbeiding av anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i sine årsrapportar. 

Stillinga har stillingsnr. 2115

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Statsforvaltaren i Møre og Romsdal