<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Interessert i å bidra til å øke IKT sikkerheten for Skatteetaten ytterligere? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

I NSM og PST sine årlige trusselvurderinger pekes det på at det digitale risikobilde er skjerpet, pandemien har gitt økt risiko og sammensatte trusler gjør offentlige etater sårbare. Fra ulike trusselaktører er det mange eksempler på vellykkede og avanserte angrepsteknikker som utnytter sårbarheter i virksomhetenes IT-systemer og infrastrukturer. Media rapporterer om vellykkede angrep i offentlig sektor, Riksrevisjonen rapporterte om mange funn i offentlige virksomheter.

Skatteetatens egen årlige trusselvurdering tydeliggjør et tilsvarende bilde for Skatteetaten. Skatteetatens rolle i samfunnet innebærer at etaten lagrer store mengder informasjon knyttet til Folkeregister, foretaksopplysninger, sensitive personopplysninger relatert til innkreving, forventede omfattende mengder sammenstilte opplysninger i analysesystemer. Dette sammen med rollen som finansieringskilde for Staten, gjør Skatteetaten til et svært attraktiv mål for eksterne aktører. IKT-Sikkerhet er dermed viktigere enn noensinne for Skatteetaten og vi ser derfor etter en dyktig sikkerhetskoordinator som sammen med kollegaer vil ha en nøkkelrolle i å bidra til at IKT-Sikkerheten ivaretas.

Sikkerhetskoordinator

Stillingen har en svært bred kontaktflate som omfatter arkitekturstyring, operative tekniske miljøer, prosjekter og sikkerhetsstab. Du vil arbeide med små og store oppgaver knyttet til IKT-Sikkerhet. Dette kan omfatte alt fra å løpe i mål og koordinere sikkerhetstiltak, bidra med rådgivning og til å gjennomføre sikkerhetsrelaterte analyser og vurderinger på teknologier og problemstillinger relatert til fagområdet. Det vil innebære å delta i eller bistå prosjekter, bistå i anskaffelsesprosesser og å bistå og/eller følge opp ulike deler av linjen i IT og Skatteetaten generelt.

Gruppen Sikkerhetsledelse innehar 7 medarbeidere med bred kompetanse IKT-sikkerhet og vi skal bli flere. Medarbeiderne har sitt daglige arbeid ved Skatteetatens lokasjoner i Mo i Rana, Helsfyr og Grimstad, hvor hverdagen er preget av høyt tempo og hyggelige kollegaer. Arbeidssted for denne stillingen er Oslo, Helsfyr, men det vil være regelmessige fysiske samlinger med kollegaer på andre lokasjoner så noe reising må påregnes. Gruppen inngår i den nyopprettede seksjonen IKT Sikkerhet som består av 3 grupper; IKT Sikkerhetsledelse, Operativ Sikkerhet og Tilgangsstyring med totalt 35 ansatte. Du vil dermed jobbe i et svært bredt faglig IKT-Sikkerhetsmiljø.

Arbeidsoppgaver
 • utøve rollen som sikkerhetskoordinator for IKT-Sikkerhet
 • iverksette og følge opp saker
 • bistå og gjennomføre rotårsaksanalyser
 • rådgi linje og prosjekt i IKT-Sikkerhetssaker
 • inngå i tverrfaglige arbeidsprosesser både internt i seksjonen og med øvrige deler av IT på området IKT-Sikkerhet
Kvalifikasjoner
 • høyere utdannelse innenfor IT teknologi (minimum Bachelorgrad). Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdannelsesnivå
 • erfaring og kunnskap fra store organisasjoner innen proaktiv IKT sikkerhet
 • god teknisk kompetanse
 • god IKT-sikkerhetsrelatert kompetanse
 • interesse for fagområdet IKT-Sikkerhet
 • evne til å levere og følge opp at IKT-Sikkerheten blir ivaretatt i henhold til forutsetninger i beslutninger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • søker må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar
 • evne til å se systemer og tjenester på et overordnet nivå, men også dykke ned i teknologier når det er nødvendig
 • evne til å sette seg inn i ny teknologi, sikkerhetsmessige problemstillinger og sammen med andre relevante tekniske eksperter legge frem hvordan teknologien kan tas i bruk på en sikker måte
Vi tilbyr

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) fra kr 720 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker nå etter en Miljøarbeider med fagbrev i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er
19.01.2022 Hele Innlandet
Vi søker nå etter miljøterapeut med vernepleier eller sykepleier-kompetanse til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være best
19.01.2022 Hele Innlandet
Ønsker du å jobbe med en tjeneste du vil bli stolt av å representere? Er du nysgjerrig og opptatt av
23.11.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
23.11.2021 Oslo
Vi er i stadig vekst og ønsker flere flinke rørleggere med på laget. Vi er nå ute etter selvstendige rørleggere,
02.12.2021 Kristiansand
Understand the numbers, drive the business. As Global Early Talent Program in Finance participant, you will get hands-on responsibility from
22.12.2021 Bærum
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Alta. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
04.01.2022 Alta
Intility er en komplett plattformtjeneste som ivaretar et ende-til-ende driftsansvar for IT-miljøene til over 600 selskaper i Norge og resten
11.01.2022 Oslo
Vis alle 38.606 ledige stillinger

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

I NSM og PST sine årlige trusselvurderinger pekes det på at det digitale risikobilde er skjerpet, pandemien har gitt økt risiko og sammensatte trusler gjør offentlige etater sårbare. Fra ulike trusselaktører er det mange eksempler på vellykkede og avanserte angrepsteknikker som utnytter sårbarheter i virksomhetenes IT-systemer og infrastrukturer. Media rapporterer om vellykkede angrep i offentlig sektor, Riksrevisjonen rapporterte om mange funn i offentlige virksomheter.

Skatteetatens egen årlige trusselvurdering tydeliggjør et tilsvarende bilde for Skatteetaten. Skatteetatens rolle i samfunnet innebærer at etaten lagrer store mengder informasjon knyttet til Folkeregister, foretaksopplysninger, sensitive personopplysninger relatert til innkreving, forventede omfattende mengder sammenstilte opplysninger i analysesystemer. Dette sammen med rollen som finansieringskilde for Staten, gjør Skatteetaten til et svært attraktiv mål for eksterne aktører. IKT-Sikkerhet er dermed viktigere enn noensinne for Skatteetaten og vi ser derfor etter en dyktig sikkerhetskoordinator som sammen med kollegaer vil ha en nøkkelrolle i å bidra til at IKT-Sikkerheten ivaretas.

Sikkerhetskoordinator

Stillingen har en svært bred kontaktflate som omfatter arkitekturstyring, operative tekniske miljøer, prosjekter og sikkerhetsstab. Du vil arbeide med små og store oppgaver knyttet til IKT-Sikkerhet. Dette kan omfatte alt fra å løpe i mål og koordinere sikkerhetstiltak, bidra med rådgivning og til å gjennomføre sikkerhetsrelaterte analyser og vurderinger på teknologier og problemstillinger relatert til fagområdet. Det vil innebære å delta i eller bistå prosjekter, bistå i anskaffelsesprosesser og å bistå og/eller følge opp ulike deler av linjen i IT og Skatteetaten generelt.

Gruppen Sikkerhetsledelse innehar 7 medarbeidere med bred kompetanse IKT-sikkerhet og vi skal bli flere. Medarbeiderne har sitt daglige arbeid ved Skatteetatens lokasjoner i Mo i Rana, Helsfyr og Grimstad, hvor hverdagen er preget av høyt tempo og hyggelige kollegaer. Arbeidssted for denne stillingen er Oslo, Helsfyr, men det vil være regelmessige fysiske samlinger med kollegaer på andre lokasjoner så noe reising må påregnes. Gruppen inngår i den nyopprettede seksjonen IKT Sikkerhet som består av 3 grupper; IKT Sikkerhetsledelse, Operativ Sikkerhet og Tilgangsstyring med totalt 35 ansatte. Du vil dermed jobbe i et svært bredt faglig IKT-Sikkerhetsmiljø.

Arbeidsoppgaver
 • utøve rollen som sikkerhetskoordinator for IKT-Sikkerhet
 • iverksette og følge opp saker
 • bistå og gjennomføre rotårsaksanalyser
 • rådgi linje og prosjekt i IKT-Sikkerhetssaker
 • inngå i tverrfaglige arbeidsprosesser både internt i seksjonen og med øvrige deler av IT på området IKT-Sikkerhet
Kvalifikasjoner
 • høyere utdannelse innenfor IT teknologi (minimum Bachelorgrad). Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdannelsesnivå
 • erfaring og kunnskap fra store organisasjoner innen proaktiv IKT sikkerhet
 • god teknisk kompetanse
 • god IKT-sikkerhetsrelatert kompetanse
 • interesse for fagområdet IKT-Sikkerhet
 • evne til å levere og følge opp at IKT-Sikkerheten blir ivaretatt i henhold til forutsetninger i beslutninger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • søker må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar
 • evne til å se systemer og tjenester på et overordnet nivå, men også dykke ned i teknologier når det er nødvendig
 • evne til å sette seg inn i ny teknologi, sikkerhetsmessige problemstillinger og sammen med andre relevante tekniske eksperter legge frem hvordan teknologien kan tas i bruk på en sikker måte
Vi tilbyr

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) fra kr 720 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 23
  2022
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 24
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 25
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 26
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten