<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Interaksjonsdesigner? Vi vil ha deg med for å utvikle kraftbransjens digitale fundament Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?

Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag. Det er spesielt viktig nå hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå av moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet er på tur inn i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje hvor digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.

Vi bygger opp et in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning. Vi er overbeviste om at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Bli med på oppbyggingen av vårt UX-miljø

Vi er i dag fem produkteiere som har ansvar for å sikre at vi leverer de riktige løsningene til markedet. Vi forvalter og videreutvikler blant annet en portal som alle landets strømleverandører og nettselskaper bruker daglig. Samtidig mangler vi spisskompetansen innenfor UI/UX-design som er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre brukere top-notch opplevelser. Du vil være del av vårt produktstrategi-team og fungere som bindeleddet mellom forretning, brukere og utviklere. Dette vil kreve at du er uredd for å dykke ned i tekniske detaljer og finne ut hvordan vi kan implementere endringer.

Vi har flere store og spennende utviklingsprosjekter foran oss, ikke minst når det nordiske kraftmarkedet skal gå fra å være timesoppløst til å være kvartersoppløst. Samtidig har vi besluttet å modernisere vår teknologistack hvor vi på front-end siden vil gå mer over til blant annet JavaScript og React, med testing i Jest og Playwright. Til deployering og konfigurasjon benytter vi Ansible.

Med støtte fra erfarne Elhubere vil du være med å forme hvordan vi jobber med interaksjonsdesign. Har du erfaring fra kraftbransjen er det en bonus, men det holder at du syns dette er spennende og  at du er nysgjerrig. Samtidig ønsker vi at Du får mulighet å utvikle deg innenfor det du brenner for. Elhub er datterselskap til Statnett som er godt i gang med å bygge opp et eget fagmiljø for UX-design. Dette er et samarbeidende designmiljø som møtes regelmessig for å levere skalerbare tjenester som kan være til nytte for flere utviklingsteam. De jobber utfra en overordnet designstrategi og med felles verktøy, som blant annet Figma. Du vil være en aktiv medlem av dette miljøet og dermed sikre at både du personlig og Elhub holder seg relevante innenfor interaksjonsdesign.

Dette kommer du til at jobbe med:
 • Kartlegging av brukernes behov og ønsker, og sette det opp mot Elhubs strategiske mål
 • Design av grensesnitt som brukes av profesjonelle brukere
 • Designe lettforståelige og universelt utformete offentlige grensesnitt
 • Analyse av eksisterende tekniske løsninger for å finne ut hvordan endringer kan implementeres
 • Bidra i test av de leveranser du er involvert i
 • Etablering av prosesser og verktøy for bruk i interaksjonsdesign
Hvilken erfaring har du?
 • Du har utdanning innenfor interaksjonsdesign, systemutvikling og/eller andre relevante områder.
 • Du har minst tre års relevant erfaring fra utviklingsarbeid relatert til komplekse forretningssystemer.
 • Du har kunnskap om gjeldende regelverk innen universell utforming.
 • Du har jobbet med Figma, Miro eller lignende verktøy.
 • Du har erfaring med JavaScript, React eller lignende språk.
 • Dersom du har kunnskap om energibransjen og dens behov, er det en fordel.
Hva tenker vi om deg som person?
 • Du har en ryddig og kreativ evne til å se komplekse prosesser som visuelle løsninger.
 • Du har en evne til å kommunisere med brukerne og omsette dette til design, og du følger opp gjennom hele leveranseløpet.
 • Du er analytisk og kan jobbe med utviklere for å finne hvordan løsninger best kan implementeres.
 • Du har evnen til å samarbeide med andre interaksjonsdesignere.
 • Du er fremoverlent og bidrar med ideer for hvordan vi som organisasjon kan sikre at brukerne settes i fokus.
Vi tilbyr
 • Svært godt arbeidsmiljø med god takhøyde og mye humor
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksible arbeidstider og mulighet for hjemmekontor
 • Gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig i et selskap med meget dyktige kolleger
 • Flotte lokaler med kantine i Nydalen, med tilgang til treningsfasiliteter og bedriftsidrettslag
 • God pensjonsordning
 Kontaktinformasjon
Jan Magne Strand
Avdelingsleder Utvikling
 jan.strand@statnett.no
Anne Cathrine Petersen
Seksjonsleder
 anne.petersen@statnett.no
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 39.841 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?

Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag. Det er spesielt viktig nå hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå av moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet er på tur inn i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje hvor digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.

Vi bygger opp et in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning. Vi er overbeviste om at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Bli med på oppbyggingen av vårt UX-miljø

Vi er i dag fem produkteiere som har ansvar for å sikre at vi leverer de riktige løsningene til markedet. Vi forvalter og videreutvikler blant annet en portal som alle landets strømleverandører og nettselskaper bruker daglig. Samtidig mangler vi spisskompetansen innenfor UI/UX-design som er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre brukere top-notch opplevelser. Du vil være del av vårt produktstrategi-team og fungere som bindeleddet mellom forretning, brukere og utviklere. Dette vil kreve at du er uredd for å dykke ned i tekniske detaljer og finne ut hvordan vi kan implementere endringer.

Vi har flere store og spennende utviklingsprosjekter foran oss, ikke minst når det nordiske kraftmarkedet skal gå fra å være timesoppløst til å være kvartersoppløst. Samtidig har vi besluttet å modernisere vår teknologistack hvor vi på front-end siden vil gå mer over til blant annet JavaScript og React, med testing i Jest og Playwright. Til deployering og konfigurasjon benytter vi Ansible.

Med støtte fra erfarne Elhubere vil du være med å forme hvordan vi jobber med interaksjonsdesign. Har du erfaring fra kraftbransjen er det en bonus, men det holder at du syns dette er spennende og  at du er nysgjerrig. Samtidig ønsker vi at Du får mulighet å utvikle deg innenfor det du brenner for. Elhub er datterselskap til Statnett som er godt i gang med å bygge opp et eget fagmiljø for UX-design. Dette er et samarbeidende designmiljø som møtes regelmessig for å levere skalerbare tjenester som kan være til nytte for flere utviklingsteam. De jobber utfra en overordnet designstrategi og med felles verktøy, som blant annet Figma. Du vil være en aktiv medlem av dette miljøet og dermed sikre at både du personlig og Elhub holder seg relevante innenfor interaksjonsdesign.

Dette kommer du til at jobbe med:
 • Kartlegging av brukernes behov og ønsker, og sette det opp mot Elhubs strategiske mål
 • Design av grensesnitt som brukes av profesjonelle brukere
 • Designe lettforståelige og universelt utformete offentlige grensesnitt
 • Analyse av eksisterende tekniske løsninger for å finne ut hvordan endringer kan implementeres
 • Bidra i test av de leveranser du er involvert i
 • Etablering av prosesser og verktøy for bruk i interaksjonsdesign
Hvilken erfaring har du?
 • Du har utdanning innenfor interaksjonsdesign, systemutvikling og/eller andre relevante områder.
 • Du har minst tre års relevant erfaring fra utviklingsarbeid relatert til komplekse forretningssystemer.
 • Du har kunnskap om gjeldende regelverk innen universell utforming.
 • Du har jobbet med Figma, Miro eller lignende verktøy.
 • Du har erfaring med JavaScript, React eller lignende språk.
 • Dersom du har kunnskap om energibransjen og dens behov, er det en fordel.
Hva tenker vi om deg som person?
 • Du har en ryddig og kreativ evne til å se komplekse prosesser som visuelle løsninger.
 • Du har en evne til å kommunisere med brukerne og omsette dette til design, og du følger opp gjennom hele leveranseløpet.
 • Du er analytisk og kan jobbe med utviklere for å finne hvordan løsninger best kan implementeres.
 • Du har evnen til å samarbeide med andre interaksjonsdesignere.
 • Du er fremoverlent og bidrar med ideer for hvordan vi som organisasjon kan sikre at brukerne settes i fokus.
Vi tilbyr
 • Svært godt arbeidsmiljø med god takhøyde og mye humor
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksible arbeidstider og mulighet for hjemmekontor
 • Gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig i et selskap med meget dyktige kolleger
 • Flotte lokaler med kantine i Nydalen, med tilgang til treningsfasiliteter og bedriftsidrettslag
 • God pensjonsordning
 Kontaktinformasjon
Jan Magne Strand
Avdelingsleder Utvikling
 jan.strand@statnett.no
Anne Cathrine Petersen
Seksjonsleder
 anne.petersen@statnett.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 20
 • Antall internships: 6 (flere)
Lærlinger

 

Fakta om Statnett