<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sykepleier til Bemanningspool Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du klar for nye utfordringer? 

 I 2018 opprettet Bemanningssenteret ved Akershus Universitetssykehus en bemanningspool, nå bestående av jordmødre, sykepleiere og helsefagarbeidere i faste stillinger. Bemanningspool server medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon , psykisk helsevern, ortopedisk klinikk, Kvinneklinikken og Barne og ungdomsklinikken.

Som ansatt i Bemanningspool får du en unik mulighet til å få breddekompetanse og erfaring fra flere avdelinger. Her vil du vil få opplæring i utvalgte fagområder/avdelinger og følges opp for å sikre at du er trygg og trives. Hvilke avdelinger som er aktuelle baseres på behov i sykehuset, samt at vi tilstreber å imøtekomme dine ønsker. Du vil ha basen din i Bemanningspool og vil få tre til fem seksjoner hvor du jobber etter din turnus. Turnusen din baseres på klinikkens behov. Stillingen innebærer at du jobber i en tredelt turnus og helgearbeid må påregnes. Du vil også få et funksjonstillegg da du vil jobbe ved flere seksjoner.

Bemanningspool har en sentral rolle i å oppbemanne  enkelte avdelinger i foretaket etter behov. Dette kan medføre at du i perioder må  å være i enkelte avdelinger over lengere tid. I forbindelse med pandemien vil du også måtte  påregne å bli omdisponert til seksjoner som håndterer pasienter med mistanke om, eller påvist, Covid 19, dersom det blir behov for det.

Vi tilbyr 100% fast stilling, med fleksibel oppstartdato.

Aktuelle søkere vil kalles inn til intervju fortløpende. Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefaglige og pasientrettede arbeidsoppgaver ved ulike fagområder
 • Diverse sykepleieprosedyrer
 • Klargjøring og oppfølging før og etter prosedyrer
 • Administrasjon og håndtering av medikamenter
 • Delta på legevisitt
 • Tunansvar/gruppeansvar
 • Forbedringsarbeid  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode datakunnskaper, gjerne erfaring fra DIPS og MetaVision
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunskaper
 • Ønskelig med erfaring fra sykehus
 • Kompetanse til å søke etter kunnskapsbasert litteratur  
Personlige egenskaper
 • Trives med faglige utfordringer
 • Liker å jobbe ved flere fagområder og seksjoner
 • Tar initiativ og viser ansvarlighet  
 • God arbeidskapasitet 
 • Er fleksibel  
 • Lærevillig 
Vi tilbyr
 • Funksjonstillegg for sykepleier kr 15 000-30 000 per år
 • Funksjonstillegget endres i takt med ansiennitet i Bemanningspool inntil gitt grense
 • Strukturert opplæring ved ett fagområde om gangen med oppfølging 
 • Nyansattkurs
 • Fagutvikling, inkludert fagdager og intern undervisning
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • God oppfølging av deg som ansatt
 • Gode velferdstilbud for ansatte, som for eksempel hytteutleie og teaterbilletter og mye mer
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for å søke bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet med nærhet til Oslo og Gardermoen  
 Kontaktinformasjon
Rita Alm
Rådgiver
 46851264
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du vår nye distriktssjef for Skanskas satsning i vekstregionen Drammensområdet? Vår distriktssjef i Drammen søker nye utfordringer internt i
25.01.2022 Drammen
Marine & Ports driver utvikling mot en bærekraftig fremtid. For å lykkes med å være den partneren våre kunder velger
25.01.2022 Bærum
Entelios er et ledende nordisk energiselskap. Vi tilbyr fornybar energi, kunnskap og teknologi som gjør bedrifter i stand til å
25.01.2022 Flere steder
I Agder Energi har vi store ambisjoner. Vi skal levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for
25.01.2022 Kristiansand
Entelios er et ledende nordisk energiselskap. Vi tilbyr fornybar energi, kunnskap og teknologi som gjør bedrifter i stand til å
25.01.2022 Flere steder
Er du nyutdannet i 2022 og ønsker å jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? I GK drives vi
25.01.2022 Bergen
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA). Vi
25.01.2022 Vindafjord
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? I GK drives vi av å redusere klimagassutslippene i byggenæringen
25.01.2022 Flere steder
Vis alle 38.916 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Er du klar for nye utfordringer? 

 I 2018 opprettet Bemanningssenteret ved Akershus Universitetssykehus en bemanningspool, nå bestående av jordmødre, sykepleiere og helsefagarbeidere i faste stillinger. Bemanningspool server medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon , psykisk helsevern, ortopedisk klinikk, Kvinneklinikken og Barne og ungdomsklinikken.

Som ansatt i Bemanningspool får du en unik mulighet til å få breddekompetanse og erfaring fra flere avdelinger. Her vil du vil få opplæring i utvalgte fagområder/avdelinger og følges opp for å sikre at du er trygg og trives. Hvilke avdelinger som er aktuelle baseres på behov i sykehuset, samt at vi tilstreber å imøtekomme dine ønsker. Du vil ha basen din i Bemanningspool og vil få tre til fem seksjoner hvor du jobber etter din turnus. Turnusen din baseres på klinikkens behov. Stillingen innebærer at du jobber i en tredelt turnus og helgearbeid må påregnes. Du vil også få et funksjonstillegg da du vil jobbe ved flere seksjoner.

Bemanningspool har en sentral rolle i å oppbemanne  enkelte avdelinger i foretaket etter behov. Dette kan medføre at du i perioder må  å være i enkelte avdelinger over lengere tid. I forbindelse med pandemien vil du også måtte  påregne å bli omdisponert til seksjoner som håndterer pasienter med mistanke om, eller påvist, Covid 19, dersom det blir behov for det.

Vi tilbyr 100% fast stilling, med fleksibel oppstartdato.

Aktuelle søkere vil kalles inn til intervju fortløpende. Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefaglige og pasientrettede arbeidsoppgaver ved ulike fagområder
 • Diverse sykepleieprosedyrer
 • Klargjøring og oppfølging før og etter prosedyrer
 • Administrasjon og håndtering av medikamenter
 • Delta på legevisitt
 • Tunansvar/gruppeansvar
 • Forbedringsarbeid  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode datakunnskaper, gjerne erfaring fra DIPS og MetaVision
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunskaper
 • Ønskelig med erfaring fra sykehus
 • Kompetanse til å søke etter kunnskapsbasert litteratur  
Personlige egenskaper
 • Trives med faglige utfordringer
 • Liker å jobbe ved flere fagområder og seksjoner
 • Tar initiativ og viser ansvarlighet  
 • God arbeidskapasitet 
 • Er fleksibel  
 • Lærevillig 
Vi tilbyr
 • Funksjonstillegg for sykepleier kr 15 000-30 000 per år
 • Funksjonstillegget endres i takt med ansiennitet i Bemanningspool inntil gitt grense
 • Strukturert opplæring ved ett fagområde om gangen med oppfølging 
 • Nyansattkurs
 • Fagutvikling, inkludert fagdager og intern undervisning
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • God oppfølging av deg som ansatt
 • Gode velferdstilbud for ansatte, som for eksempel hytteutleie og teaterbilletter og mye mer
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for å søke bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet med nærhet til Oslo og Gardermoen  
 Kontaktinformasjon
Rita Alm
Rådgiver
 46851264

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 01
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
1 ledig stilling
Internship / Praktikanter