<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kvalitetsrådgiver/adm.rådgiver Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

DPS Øvre Romerike har 98 årsverk og består av fire polikliniske seksjoner: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, seksjon for gruppeterapi og Akutteam. I tillegg er det en kontorfaglig seksjon samt en døgnenhet med 18 senger. Vi ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har ca. 87 000 innbyggere.

Vi har ledig et 10 måneders vikariat som kvalitetsrådgiver ved vår DPS. Vikariatet vil være ledig i perioden 01.01.22 - 31.10.2022.

Kvalitetsrådgiver er en del av avdelingsleders stab og oppgavene tilhørende stillingen er på delegasjon fra avdelingsleder. Kvalitetsrådgiver skal bistå til at DPS Øvre Romerike fungerer som en samlet og effektiv organisasjon og i samhandling med samarbeidspartnere.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå avdelingsleder i organisering og ledelse av avdelingens kvalitet- og arbeidsmiljøutvalg
 • Saksbehandling av avvikssaker.
 • Koordinere arbeidet ved revisjoner og tilsyn.
 • Være en aktiv bidragsyter i avdelingens kvalitetsarbeid.
 • Stimulere til kompetanse- og fagutvikling.
 • Bistå og koordinere arbeidet med styringsdokumentasjon, herunder internkontroll, HMS, virksomhetsplaner og årsmeldinger.
 • Bistå i utøvelse, vedlikehold og videreføring av kvalitetssystemet, blant annet internrevisjon samt utarbeidelse og implementering av prosedyrer.
 • Lederstøtte i forhold til personaladministrative arbeidsoppgaver som eksempelvis ansettelser, saksbehandling, sykefraværsoppfølging og andre oppgaver tilknyttet "inkluderende arbeidsliv". 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høgskoleutdanning.
 • Erfaring fra, og god forståelse for drift i DPS.
 • Formal -og erfaringskompetanse innen kvalitetssystem og kvalitetsledelse.
 • Erfaring fra fagutvikling.
 • Prosjekterfaring
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Mål og resultatorientert
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et DPS i utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med variert tilbud
 Kontaktinformasjon
Tom Ellingsen
Avdelingsleder
 63941354
 92284138
 tom.ellingsen@ahus.no
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 40.773 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo og på Romerike, bortsett fra somatiske tjenester for Nes kommune. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

DPS Øvre Romerike har 98 årsverk og består av fire polikliniske seksjoner: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, seksjon for gruppeterapi og Akutteam. I tillegg er det en kontorfaglig seksjon samt en døgnenhet med 18 senger. Vi ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har ca. 87 000 innbyggere.

Vi har ledig et 10 måneders vikariat som kvalitetsrådgiver ved vår DPS. Vikariatet vil være ledig i perioden 01.01.22 - 31.10.2022.

Kvalitetsrådgiver er en del av avdelingsleders stab og oppgavene tilhørende stillingen er på delegasjon fra avdelingsleder. Kvalitetsrådgiver skal bistå til at DPS Øvre Romerike fungerer som en samlet og effektiv organisasjon og i samhandling med samarbeidspartnere.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå avdelingsleder i organisering og ledelse av avdelingens kvalitet- og arbeidsmiljøutvalg
 • Saksbehandling av avvikssaker.
 • Koordinere arbeidet ved revisjoner og tilsyn.
 • Være en aktiv bidragsyter i avdelingens kvalitetsarbeid.
 • Stimulere til kompetanse- og fagutvikling.
 • Bistå og koordinere arbeidet med styringsdokumentasjon, herunder internkontroll, HMS, virksomhetsplaner og årsmeldinger.
 • Bistå i utøvelse, vedlikehold og videreføring av kvalitetssystemet, blant annet internrevisjon samt utarbeidelse og implementering av prosedyrer.
 • Lederstøtte i forhold til personaladministrative arbeidsoppgaver som eksempelvis ansettelser, saksbehandling, sykefraværsoppfølging og andre oppgaver tilknyttet "inkluderende arbeidsliv". 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høgskoleutdanning.
 • Erfaring fra, og god forståelse for drift i DPS.
 • Formal -og erfaringskompetanse innen kvalitetssystem og kvalitetsledelse.
 • Erfaring fra fagutvikling.
 • Prosjekterfaring
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Mål og resultatorientert
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et DPS i utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med variert tilbud
 Kontaktinformasjon
Tom Ellingsen
Avdelingsleder
 63941354
 92284138
 tom.ellingsen@ahus.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling
Internship / Praktikanter