<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ferievikar laboratorieassistent Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon25 Presentasjon av stillingen:

Arbeidsstad er Mikrobiologisk avdeling, Førde sentralsjukehus med tilsaman 29 tilsette. Avdelinga er organisert i einingar for ekspedisjon, serologi, molekylærbiologi og bakteriologi inklusiv substrat.

Ferievikariat i perioden 07.06.2022 - 14.08.2022.

Opplys i søknaden kor mange veker og kva for nokre veker det er aktuelt for deg å arbeide.

Arbeidsoppgåver

 • Produsere medium og reagens etter godkjende prosedyrar og gjeldande lover og regelverk
 • Reingjere og sterilisere utstyr
 • Utføre førefallande arbeid i avdelinga
 • Utføre vedlikehald i samsvar med prosedyrar

Kvalifikasjonar

 • Ønskjeleg med dokumenterbare kjemikunnskapar frå minimum vidaregåande skule med realfag inkl. kjemi
 • Må beherske godt norsk både skriftleg og munnleg

Legg ved karakterutskrifter. Oppgje referanse frå utdanningsstad, og frå tidlegare arbeidsgjevar

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og omgjengeleg

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Vi kan hjelpe til med å skaffe bustad

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Contacts

Torunn Ytreland, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Førde sentralsjukehus
6812 Førde

Apply for position:

Key information:

Employer:Helse Førde

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon25 Percentage of full-time: 100% Vikariat Application deadline: 30.01.2022

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 44.880 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Les mer om Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon25 Presentasjon av stillingen:

Arbeidsstad er Mikrobiologisk avdeling, Førde sentralsjukehus med tilsaman 29 tilsette. Avdelinga er organisert i einingar for ekspedisjon, serologi, molekylærbiologi og bakteriologi inklusiv substrat.

Ferievikariat i perioden 07.06.2022 - 14.08.2022.

Opplys i søknaden kor mange veker og kva for nokre veker det er aktuelt for deg å arbeide.

Arbeidsoppgåver

 • Produsere medium og reagens etter godkjende prosedyrar og gjeldande lover og regelverk
 • Reingjere og sterilisere utstyr
 • Utføre førefallande arbeid i avdelinga
 • Utføre vedlikehald i samsvar med prosedyrar

Kvalifikasjonar

 • Ønskjeleg med dokumenterbare kjemikunnskapar frå minimum vidaregåande skule med realfag inkl. kjemi
 • Må beherske godt norsk både skriftleg og munnleg

Legg ved karakterutskrifter. Oppgje referanse frå utdanningsstad, og frå tidlegare arbeidsgjevar

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og omgjengeleg

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Vi kan hjelpe til med å skaffe bustad

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Contacts

Torunn Ytreland, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Førde sentralsjukehus
6812 Førde

Apply for position:

Key information:

Employer:Helse Førde

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon25 Percentage of full-time: 100% Vikariat Application deadline: 30.01.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde