<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seniorrådgiver forskningsstøtte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Nøkkelinformasjon

Vi søker en seniorrådgiver til forskningsdirektørens stab som skal jobbe med forskningsadministrasjon og bidra til strategisk utvikling. Vi ønsker å bruke din kompetanse, styrker og perspektiver i staben vår.

Du vil jobbe i  team med kollegaer i forskningsstab. Teamet bidrar med utvikling og oppfølging av NIBIOs forskningsstrategier og instituttsatsninger. Teamet yter også støtte til forsknings- og oppdragsprosjekter.
Stillingen vil ha sitt arbeidssted ved hovedkontoret på Ås.


Stillingens hovedoppgaver
 • Følge opp NIBIOs strategi og handlingsplaner og utvikling av disse
 • Initiere og følge opp ulike strategiske instituttsatsninger
 • Utarbeide og følge opp interne tiltak og retningslinjer
 • Utarbeide saksunderlag til toppledelsen og styre
 • Følge med på forskningspolitiske prosesser nasjonalt og internasjonalt
 • Gi råd, yte prosjektstøtte og faglig prosjektadministrasjon i ulike prosjekter
 • Profilering og representasjon av NIBIO i ulike fora

De ulike oppgavene fordeles mellom deg og de andre i teamet. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes i takt med utvikling av instituttet.

Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning på masternivå eller høyere innenfor relevante fagområder knyttet til arbeidsoppgavene. Omfattende og relevant erfaring vil kunne kompensere for utdanning.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • God forståelse og kunnskap om forskningsprosesser og virkemiddelapparat (NFR, EU etc.)

Det er en fordel om du har
 • God forståelse og kunnskap om forskningspolitiske prosesser
 • Erfaring fra forskningsadministrativ støtte/forskningsadministrasjon
 • Erfaring fra samarbeid med forskere og forskergrupper

Personlige egenskaper

Vi søker deg som trives å jobbe i et tverrfaglig miljø, og som vil bidra med kompetansedeling. Du liker å tenke strategisk og helhetlig, og har øye for hvordan systemer og prosesser henger sammen. Det er til tider korte tidsfrister, og du bør være fleksibel og i stand til å håndtere flere oppgaver samtidig.

Godt samarbeid med ulike miljøer og avdelinger i instituttet og høyt servicenivå er avgjørende for å lykkes.

I tillegg ønsker vi at du:

 • Er strukturert, analytisk og har stor arbeidskapasitet
 • Liker å arbeide selvstendig
 • Har meget gode samarbeidsevner, og er god på å skape relasjoner til de rundt deg
 • Trives med å være serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner
 • Har gode prioriterings- og gjennomføringsevner
 • Er fleksibel og endringsvillig
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, årslønn 583 500 - 734 400 brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 64-76), avhengig av kvalifikasjoner.

Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1 time trening i uka i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.


Trenger du mer informasjon?

Kontakt forskningsdirektør Per Stålnacke, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte i et av norges største forskningsinstitutt
 • Du får mulighet til å bidra med forskningspolitiske råd til til ledelsen i NIBIO
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin
 • NIBIO gir gode utviklingsmuligheter i et spennende faglig miljø
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju. Les mer om dette .

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

We need curious employees who enjoys working in teams. AF Gruppen is a leading entrepreneurial and industrial group. We solve
02.03.2021 Hele Norge
AF Energi AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA med 150 medarbeidere med engasjement for bærekraftige energiløsninger i bygg
01.09.2021 Oslo
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Flere steder
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Flere steder
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Bergen
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
06.10.2021 Trondheim
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Oslo
We are looking for a Product Manager, Onshore Charging electrical systems at ABB Marine & Ports Division, Business Line Marine
22.12.2021 Bærum
Vis alle 39.315 ledige stillinger
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 725 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet, og er en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Fagseksjon Virus, bakterier og nematoder tilknyttet Plantehelsedivisjonen har arbeidsområder som er knyttet opp mot biologi, bekjempelse og diagnostikk av planteskadegjørere på landbruksareal, i grøntanlegg, og på naturareal. Seksjonen utgjør den største samlede plantefaglige kompetansen innen ovennevnte skadegjørere i Norge.
Les mer om Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Stillingsbeskrivelse

Nøkkelinformasjon

Vi søker en seniorrådgiver til forskningsdirektørens stab som skal jobbe med forskningsadministrasjon og bidra til strategisk utvikling. Vi ønsker å bruke din kompetanse, styrker og perspektiver i staben vår.

Du vil jobbe i  team med kollegaer i forskningsstab. Teamet bidrar med utvikling og oppfølging av NIBIOs forskningsstrategier og instituttsatsninger. Teamet yter også støtte til forsknings- og oppdragsprosjekter.
Stillingen vil ha sitt arbeidssted ved hovedkontoret på Ås.


Stillingens hovedoppgaver
 • Følge opp NIBIOs strategi og handlingsplaner og utvikling av disse
 • Initiere og følge opp ulike strategiske instituttsatsninger
 • Utarbeide og følge opp interne tiltak og retningslinjer
 • Utarbeide saksunderlag til toppledelsen og styre
 • Følge med på forskningspolitiske prosesser nasjonalt og internasjonalt
 • Gi råd, yte prosjektstøtte og faglig prosjektadministrasjon i ulike prosjekter
 • Profilering og representasjon av NIBIO i ulike fora

De ulike oppgavene fordeles mellom deg og de andre i teamet. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes i takt med utvikling av instituttet.

Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning på masternivå eller høyere innenfor relevante fagområder knyttet til arbeidsoppgavene. Omfattende og relevant erfaring vil kunne kompensere for utdanning.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • God forståelse og kunnskap om forskningsprosesser og virkemiddelapparat (NFR, EU etc.)

Det er en fordel om du har
 • God forståelse og kunnskap om forskningspolitiske prosesser
 • Erfaring fra forskningsadministrativ støtte/forskningsadministrasjon
 • Erfaring fra samarbeid med forskere og forskergrupper

Personlige egenskaper

Vi søker deg som trives å jobbe i et tverrfaglig miljø, og som vil bidra med kompetansedeling. Du liker å tenke strategisk og helhetlig, og har øye for hvordan systemer og prosesser henger sammen. Det er til tider korte tidsfrister, og du bør være fleksibel og i stand til å håndtere flere oppgaver samtidig.

Godt samarbeid med ulike miljøer og avdelinger i instituttet og høyt servicenivå er avgjørende for å lykkes.

I tillegg ønsker vi at du:

 • Er strukturert, analytisk og har stor arbeidskapasitet
 • Liker å arbeide selvstendig
 • Har meget gode samarbeidsevner, og er god på å skape relasjoner til de rundt deg
 • Trives med å være serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner
 • Har gode prioriterings- og gjennomføringsevner
 • Er fleksibel og endringsvillig
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, årslønn 583 500 - 734 400 brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 64-76), avhengig av kvalifikasjoner.

Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1 time trening i uka i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.


Trenger du mer informasjon?

Kontakt forskningsdirektør Per Stålnacke, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte i et av norges største forskningsinstitutt
 • Du får mulighet til å bidra med forskningspolitiske råd til til ledelsen i NIBIO
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin
 • NIBIO gir gode utviklingsmuligheter i et spennende faglig miljø
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju. Les mer om dette .

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 23
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
11 ledige stillinger

Fakta om Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)