<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Anskaffelsesrådgiver Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Seksjon for Anskaffelser har ledig to faste stillinger for engasjerte og erfarne anskaffelsesrådgivere. Anskaffelsesseksjonen har per i dag 12 årsverk og er en del av avdelingen Juridisk og anskaffelser i divisjonen Fellesfunksjoner. Seksjonen har medarbeidere med kontorplass på flere lokasjoner.

Seksjonen er en nasjonal kompetanseenhet for alle anskaffelser innen varer og tjenester i Statens vegvesen. Seksjonen skal bistå med fagkompetanse innen anskaffelsesområdet og skal legge til rette for at budsjetteier får den bistand som er nødvendig i anskaffelsesprosessen.  

Som anskaffelsesrådgiver vil ditt ansvar være å bistå alle divisjonene med anskaffelsesledelse og arbeidsoppgaver i den enkelte anskaffelsesprosess. Du skal i samarbeid med budsjetteier bidra til at Statens vegvesen får gode forutsetninger for etterlevelse av gjeldende regelverk, en enhetlig praksis og tar med seg erfaringsoverføring og læring i senere anskaffelser.

Kontorsted for disse stillingene vil være Moss eller Bergen.


Ditt ansvar, din rolle og arbeidsoppgaver vil være:
 • Du vil være anskaffelsesleder for anskaffelsesprosessene for varer og tjenester – fra planlegging til signering av kontrakt (inklusiv noe bistand til kontraktsoppfølging)
 • Du vil være en anskaffelsesfaglig rådgiver, veileder og støtte til fagavdelingene i hele anskaffelsesprosessen
 • Du vil delta aktivt i forbedringsarbeid, kategoriarbeid og anskaffelsesstrategier
 • Du vil bidra til beste praksis og være en profesjonell leverandør ovenfor våre kunder internt, samt en profesjonell aktør ovenfor eksterne leverandører
 • Du vil delta i jobben med leverandørutvikling
 • Du vil være en aktiv deltaker i jobben med analyser, strategier og planer for anskaffelser
 • Du vil aktivt bistå og gi råd til utarbeidelsen av konkurransegrunnlag og alle anskaffelsesdokumenter
 • Du vil bidra med kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kvalitetssikring av evaluering av tilbud, som kvalitetskontroll ovenfor dine kollegaer
 • Du vil delta på leverandørmøter og i leverandørdialog, samt i kontraktsforhandlinger.
 • Du vil ha rollen som bruker av KGV og KAV i de anskaffelsesprosessene du får ansvaret for

Andre oppgaver innenfor seksjonen sine arbeidsområder kan også være aktuelle.


Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves minimum 3-årig høyere utdanning innen juridiske, tekniske eller økonomiske fag. Du må ha kompetanse og erfaring fra regelverk for offentlig anskaffelser, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Vi krever at du har operativ erfaring med å gjennomføre anskaffelser, samt erfaring og kompetanse fra digitale anskaffelsesprosesser. Spesielt kunnskap om og erfaring med IT/IKT-anskaffelser og bruk av miljøkrav i anskaffelser vil bli tillagt ekstra vekt.
 • Lang og særlig relevant erfaring innen fagområdet og spesielt kjennskap til anskaffelser i offentlig virksomhet kan kompensere for utdanningskravet.  

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Om deg:

Vi ønsker at du er initiativrik, har pågangsmot og er samfunnsinteressert. Du har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og trives med å drive prosesser og jobbe i tverrfaglig samarbeid.  Videre må du trives med å være anskaffelsesleder og kunne dele kompetanse. Du må ha evne til å tenke helhetlig og strategisk og må være kommersielt fokusert og resultatorientert. Dersom du har erfaring fra forhandlinger, er det positivt.

Vi vil også legge vekt på gjennomføringsevne og gode analytiske evner.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; profesjonell, inkluderende og fremtidsrettet.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Line Rognstad på tlf. 917 02 423.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our costumers choose to
18.01.2022 Bærum
Er du en kvalitetsbevisst, resultatorientert og motivert tømrer? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi søker flere dyktige tømrere
22.11.2021 Hele Norge
Hydro Energy har mer enn 100 års erfaring fra produksjon av fornybar energi. I dag er vi en av de
09.12.2021 Oslo
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
13.12.2021 Flere steder
Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger, og har en industriell produksjon av ulike
13.12.2021 Indre Østfold
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Oslo
Boklok er et boligkonsept eiet og utviklet av Skanska og IKEA. Vi bygger bærekraftige hjem for alle. Takket være våre
22.12.2021 Oslo
BoKlok er et boligkonsept eiet og utviklet av Skanska og IKEA. Vi bygger bærekraftige hjem for alle. Takket være våre
22.12.2021 Oslo
Vis alle 35.089 ledige stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Seksjon for Anskaffelser har ledig to faste stillinger for engasjerte og erfarne anskaffelsesrådgivere. Anskaffelsesseksjonen har per i dag 12 årsverk og er en del av avdelingen Juridisk og anskaffelser i divisjonen Fellesfunksjoner. Seksjonen har medarbeidere med kontorplass på flere lokasjoner.

Seksjonen er en nasjonal kompetanseenhet for alle anskaffelser innen varer og tjenester i Statens vegvesen. Seksjonen skal bistå med fagkompetanse innen anskaffelsesområdet og skal legge til rette for at budsjetteier får den bistand som er nødvendig i anskaffelsesprosessen.  

Som anskaffelsesrådgiver vil ditt ansvar være å bistå alle divisjonene med anskaffelsesledelse og arbeidsoppgaver i den enkelte anskaffelsesprosess. Du skal i samarbeid med budsjetteier bidra til at Statens vegvesen får gode forutsetninger for etterlevelse av gjeldende regelverk, en enhetlig praksis og tar med seg erfaringsoverføring og læring i senere anskaffelser.

Kontorsted for disse stillingene vil være Moss eller Bergen.


Ditt ansvar, din rolle og arbeidsoppgaver vil være:
 • Du vil være anskaffelsesleder for anskaffelsesprosessene for varer og tjenester – fra planlegging til signering av kontrakt (inklusiv noe bistand til kontraktsoppfølging)
 • Du vil være en anskaffelsesfaglig rådgiver, veileder og støtte til fagavdelingene i hele anskaffelsesprosessen
 • Du vil delta aktivt i forbedringsarbeid, kategoriarbeid og anskaffelsesstrategier
 • Du vil bidra til beste praksis og være en profesjonell leverandør ovenfor våre kunder internt, samt en profesjonell aktør ovenfor eksterne leverandører
 • Du vil delta i jobben med leverandørutvikling
 • Du vil være en aktiv deltaker i jobben med analyser, strategier og planer for anskaffelser
 • Du vil aktivt bistå og gi råd til utarbeidelsen av konkurransegrunnlag og alle anskaffelsesdokumenter
 • Du vil bidra med kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kvalitetssikring av evaluering av tilbud, som kvalitetskontroll ovenfor dine kollegaer
 • Du vil delta på leverandørmøter og i leverandørdialog, samt i kontraktsforhandlinger.
 • Du vil ha rollen som bruker av KGV og KAV i de anskaffelsesprosessene du får ansvaret for

Andre oppgaver innenfor seksjonen sine arbeidsområder kan også være aktuelle.


Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves minimum 3-årig høyere utdanning innen juridiske, tekniske eller økonomiske fag. Du må ha kompetanse og erfaring fra regelverk for offentlig anskaffelser, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Vi krever at du har operativ erfaring med å gjennomføre anskaffelser, samt erfaring og kompetanse fra digitale anskaffelsesprosesser. Spesielt kunnskap om og erfaring med IT/IKT-anskaffelser og bruk av miljøkrav i anskaffelser vil bli tillagt ekstra vekt.
 • Lang og særlig relevant erfaring innen fagområdet og spesielt kjennskap til anskaffelser i offentlig virksomhet kan kompensere for utdanningskravet.  

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Om deg:

Vi ønsker at du er initiativrik, har pågangsmot og er samfunnsinteressert. Du har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og trives med å drive prosesser og jobbe i tverrfaglig samarbeid.  Videre må du trives med å være anskaffelsesleder og kunne dele kompetanse. Du må ha evne til å tenke helhetlig og strategisk og må være kommersielt fokusert og resultatorientert. Dersom du har erfaring fra forhandlinger, er det positivt.

Vi vil også legge vekt på gjennomføringsevne og gode analytiske evner.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; profesjonell, inkluderende og fremtidsrettet.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Line Rognstad på tlf. 917 02 423.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 18
  2022
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 19
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 20
  2022
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 23
  2022
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 25
  2022
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
19 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen