<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog Psykosepoliklinikk, Sykehuset i Vestfold

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon3 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Presentasjon av stillingen:

Vil du bli en del av et tverrfaglig team? Vi søker etter flere dyktige og engasjerte psykologspesialister/psykologer.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 16 leger i spesialisering, samt 36 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Psykosepoliklinikk er lokalisert i Larvik og Nøtterøy. Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, nevropsykolog, sykepleiere og sosionom med videreutdanning innen psykisk helse. Seksjonen er organisert i to team. Et team for førstegangs psykose og et team for tilbakevende psykose. Vi baserer tjenestetilbudet så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Du kan lese mer om vårt behandlingstilbud

Vi har følgende ledige stillinger ved psykosepoliklinikk;

 • 100 % fast stilling
 • 100% midlertidig stilling med ett års varighet

Stillingene har arbeidssted i Larvik og Nøtterøy. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist med vedtakskompetanse foretrekkes
 • Psykolog med erfaring innenfor psykosefeltet er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Et hyggelig og kollegialt miljø
 • Månedlige faglunsjer med fokus på fagutvikling og kompetanseheving
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Contacts

Mette Camilla Moen, Konstituert avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Linda Vibeto, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy

Apply for position:

Key information:

Employer:Sykehuset i Vestfold HF

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Percentage of full-time: 100% Fast, Vikariat Application deadline: 16.12.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

We need curious employees who enjoys working in teams. AF Gruppen is a leading entrepreneurial and industrial group. We solve
02.03.2021 Hele Norge
AF Energi AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA med 150 medarbeidere med engasjement for bærekraftige energiløsninger i bygg
01.09.2021 Oslo
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Flere steder
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Flere steder
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Bergen
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
06.10.2021 Trondheim
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Oslo
We are looking for a Product Manager, Onshore Charging electrical systems at ABB Marine & Ports Division, Business Line Marine
22.12.2021 Bærum
Vis alle 39.315 ledige stillinger

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Les mer om Psykosepoliklinikk, Sykehuset i Vestfold

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon3 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Presentasjon av stillingen:

Vil du bli en del av et tverrfaglig team? Vi søker etter flere dyktige og engasjerte psykologspesialister/psykologer.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 16 leger i spesialisering, samt 36 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Psykosepoliklinikk er lokalisert i Larvik og Nøtterøy. Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, nevropsykolog, sykepleiere og sosionom med videreutdanning innen psykisk helse. Seksjonen er organisert i to team. Et team for førstegangs psykose og et team for tilbakevende psykose. Vi baserer tjenestetilbudet så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Du kan lese mer om vårt behandlingstilbud

Vi har følgende ledige stillinger ved psykosepoliklinikk;

 • 100 % fast stilling
 • 100% midlertidig stilling med ett års varighet

Stillingene har arbeidssted i Larvik og Nøtterøy. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist med vedtakskompetanse foretrekkes
 • Psykolog med erfaring innenfor psykosefeltet er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Et hyggelig og kollegialt miljø
 • Månedlige faglunsjer med fokus på fagutvikling og kompetanseheving
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Contacts

Mette Camilla Moen, Konstituert avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Linda Vibeto, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy

Apply for position:

Key information:

Employer:Sykehuset i Vestfold HF

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Percentage of full-time: 100% Fast, Vikariat Application deadline: 16.12.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Psykosepoliklinikk, Sykehuset i Vestfold