<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Haakonsvern orlogsstasjon søker brannmester! Brannmester- Sjøforsvarets baser, Forsvaret

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon04 Presentasjon av stillingen:

Vi bygger opp grunnbemanningen vår ved brannvernkontoret på Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) for å ivareta krav til drift og utvikling. Vi søker deg som har relevant erfaring fra brannvesen og ønsker nye utfordringer.

HOS er Nord Europas største Marinebase. Sjøforsvarets baser er en avdeling som drifter en rekke støttetjenester opp mot operativ drift, herunder brannvern og brannberedskap. HOS-brannvernkontorets oppgaver er å redde liv, miljø og materiell verdier. Ansvarsområde er orlogsstasjonen, Briggen og Knappen depot. Mannskapet rykker ut til brann/eksplosjoner, skadde og akutt syke og ved forurensninger på land og til vanns. Avdelingen overvåker ca. 185 alarmpunkter. Disse dekker fartøyer, fjellanlegg og bygninger. Opplærings- og øvingsavdelingen driver intern og ekstern opplæring i brannforebyggende tiltak, brannslokking med håndslukkere, varme arbeider og førstehjelp. Ved brannstasjonen er det ledig inntil 6 brannmesterstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Lede brannlaget på stasjonen og under utrykning
 • Våre hovedoppgaver er forebygging av brann og ulykker, beredskap mot og- innsats i brannsituasjoner, akutte ulykkessituasjoner og akutt forurensning
 • Delta i forbindelse med øvelse og opplæring av nye mannskaper

Kvalifikasjoner

 • Konstabelutdanning fra Norges brannskole
 • Erfaring fra brannvesen 1-3 år
 • Førerkort klasse C
 • Førerkort Kode 160 for utrykningskjøring
 • Ha god helse og fysikk (Må dokumenteres med helse- og egenerklæring. Den må ikke være eldre enn 6mnd)
 • Søker må være villig til å gjennomgå nødvendig opplæring, samt bestå Sjøforsvarets interne røykdykkerkurs innen utløp av prøvetiden (6 mnd)
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Den som ansettes må kunne klareres for Hemmelig før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Befalskurs 1 Norges Brannskole
 • Fagbrev byggfag eller mekaniske fag
 • Båtførerbevis ved tiltredelse, eller i løpet av prøvetiden
 • VHF sertifikat ved tiltredelse, eller i løpet av prøvetiden
 • Førerkort klasse CE
 • Røykdykker kurs/ røykdykker ledelse
 • Kompetansebevis anleggsmaskiner M4/ Truck
 • Førstehjelpskurs 40 timer
 • Førerkort klasse BE

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt webcruiter. Det gjør at vi får et godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Flott om du også laster opp godt merkede vedlegg av vitnemål, attester og sertifikater som er relevant. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til relaterte fysiske tester før intervju.

F ysiske tester:

 • Kondisjonstest 3000 meter under 15 minutter
 • Høyde test
 • Klaustrofobitest
 • Tredemølletesten
 • Må være svømmedyktig og bestå test. (Svømmetester 200 m overflatesvømming,
  12,5 m undervannssvømming og 4,5 dykking)
 • Medisinsk test ved Sjøforsvarets bedriftshelsetjeneste før eventuell ansettelse

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og pålitelig
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du evner å håndtere uforutsette situasjoner, og ta selvstendige hurtige avgjørelser innen fag og sikkerhet
 • Du er strukturert, løsningsorientert og ønsker kontinuerlig å forbedre egne og avdelingens ferdigheter i henhold til krav

Personlig egnethet og avdelings behov for faglig profil ift teamsammensetting vil vektlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger som bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når arbeidet tillater det. På basen Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanlegg i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom.
 • Stillingene er knyttet til turnusarbeid. Det tilkommer særtillegg ved aktiviteter ut over normalarbeidstid etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedavtalen i Staten.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 0189- Brannmester, som ltr 48-58 som p.t. er kr. 446 800- 524 900,- brutto i året. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Skårungen barnehage ligger inne på Haakonsvern og er Forsvarets personalbarnehage. Vi tilbyr barnehageplass til barn av militært og sivilt ansatte i Forsvaret.

Kontaktinformasjon

Føllesdal, Helge, HR Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Søvik, Bjarte, Overbrannmester, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

5173 Loddefjord

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon04 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.12.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Jeg som søker deg er en hyggelig, aktiv og sosial kvinne på 25 år som bruker rullestol. Derfor har jeg
21.01.2022 Røros
Vi søker saksbehandlere til to midlertidige stillinger med varighet i 6 mnd. og mulighet for forlengelseI Folkeregisteret jobber vi med
21.01.2022 Hammerfest
Er du en engasjert og utviklingsorientert jurist som bidrar til godt arbeidsmiljø? Du vil som jurist i gruppen søknad og
21.01.2022 Bergen
Skatteetaten skal bli mer datadrevet og etablerer nå en ny plattform for informasjon og analyse, både på sky og on-premise.
21.01.2022 Oslo
Det å kunne være med å ta de store beslutningene er både interessant og gøy. Nå har du muligheten til
21.01.2022 Oslo
AF Gruppen søker Elektroformann til Anleggsprosjekter Er du interessert i å bli en del av en spennende entreprenørbedrift i vekst
21.01.2022 Nes
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vil du være et sted der ditt håndverk teller? Har du faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede
21.01.2022 Moss
Vis alle 39.865 ledige stillinger

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag -- både i hjemlige farvann og i utlandet.

Sjøforsvarets baser består av orlogsstasjonene Ramsund ved Harstad og hovedbasen Haakonsvern i Bergen.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Les mer om Brannmester- Sjøforsvarets baser, Forsvaret

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon04 Presentasjon av stillingen:

Vi bygger opp grunnbemanningen vår ved brannvernkontoret på Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) for å ivareta krav til drift og utvikling. Vi søker deg som har relevant erfaring fra brannvesen og ønsker nye utfordringer.

HOS er Nord Europas største Marinebase. Sjøforsvarets baser er en avdeling som drifter en rekke støttetjenester opp mot operativ drift, herunder brannvern og brannberedskap. HOS-brannvernkontorets oppgaver er å redde liv, miljø og materiell verdier. Ansvarsområde er orlogsstasjonen, Briggen og Knappen depot. Mannskapet rykker ut til brann/eksplosjoner, skadde og akutt syke og ved forurensninger på land og til vanns. Avdelingen overvåker ca. 185 alarmpunkter. Disse dekker fartøyer, fjellanlegg og bygninger. Opplærings- og øvingsavdelingen driver intern og ekstern opplæring i brannforebyggende tiltak, brannslokking med håndslukkere, varme arbeider og førstehjelp. Ved brannstasjonen er det ledig inntil 6 brannmesterstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Lede brannlaget på stasjonen og under utrykning
 • Våre hovedoppgaver er forebygging av brann og ulykker, beredskap mot og- innsats i brannsituasjoner, akutte ulykkessituasjoner og akutt forurensning
 • Delta i forbindelse med øvelse og opplæring av nye mannskaper

Kvalifikasjoner

 • Konstabelutdanning fra Norges brannskole
 • Erfaring fra brannvesen 1-3 år
 • Førerkort klasse C
 • Førerkort Kode 160 for utrykningskjøring
 • Ha god helse og fysikk (Må dokumenteres med helse- og egenerklæring. Den må ikke være eldre enn 6mnd)
 • Søker må være villig til å gjennomgå nødvendig opplæring, samt bestå Sjøforsvarets interne røykdykkerkurs innen utløp av prøvetiden (6 mnd)
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Den som ansettes må kunne klareres for Hemmelig før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Befalskurs 1 Norges Brannskole
 • Fagbrev byggfag eller mekaniske fag
 • Båtførerbevis ved tiltredelse, eller i løpet av prøvetiden
 • VHF sertifikat ved tiltredelse, eller i løpet av prøvetiden
 • Førerkort klasse CE
 • Røykdykker kurs/ røykdykker ledelse
 • Kompetansebevis anleggsmaskiner M4/ Truck
 • Førstehjelpskurs 40 timer
 • Førerkort klasse BE

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt webcruiter. Det gjør at vi får et godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Flott om du også laster opp godt merkede vedlegg av vitnemål, attester og sertifikater som er relevant. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til relaterte fysiske tester før intervju.

F ysiske tester:

 • Kondisjonstest 3000 meter under 15 minutter
 • Høyde test
 • Klaustrofobitest
 • Tredemølletesten
 • Må være svømmedyktig og bestå test. (Svømmetester 200 m overflatesvømming,
  12,5 m undervannssvømming og 4,5 dykking)
 • Medisinsk test ved Sjøforsvarets bedriftshelsetjeneste før eventuell ansettelse

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og pålitelig
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du evner å håndtere uforutsette situasjoner, og ta selvstendige hurtige avgjørelser innen fag og sikkerhet
 • Du er strukturert, løsningsorientert og ønsker kontinuerlig å forbedre egne og avdelingens ferdigheter i henhold til krav

Personlig egnethet og avdelings behov for faglig profil ift teamsammensetting vil vektlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger som bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når arbeidet tillater det. På basen Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanlegg i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom.
 • Stillingene er knyttet til turnusarbeid. Det tilkommer særtillegg ved aktiviteter ut over normalarbeidstid etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedavtalen i Staten.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 0189- Brannmester, som ltr 48-58 som p.t. er kr. 446 800- 524 900,- brutto i året. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Skårungen barnehage ligger inne på Haakonsvern og er Forsvarets personalbarnehage. Vi tilbyr barnehageplass til barn av militært og sivilt ansatte i Forsvaret.

Kontaktinformasjon

Føllesdal, Helge, HR Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Søvik, Bjarte, Overbrannmester, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

5173 Loddefjord

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon04 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.12.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Brannmester- Sjøforsvarets baser, Forsvaret