<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fast stilling som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2 - Nordland politidistrikt, Felles Påtaleenhet, Påtaleseksjon Salten, Bodø Nordland politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon52 Presentasjon av stillingen:

Felles påtaleenhet ledes av påtaleleder med arbeidssted Bodø, og påtalejuristene er inndelt tre geografiske seksjoner fordelt på seks steder i distriktet. Seksjonen i Salten består av til sammen 15 jurister lokalisert i Bodø, og ledes av seksjonspåtaleleder.

Ved Felles enhet for påtale i Nordland politidistrikt, påtaleseksjon Salten i Bodø, er det ledig fast stilling som påtalejurist. Stillingen innplasseres etter kvalifikasjoner i stillingskodene politifullmektig (SKO 0288), politiadvokat (SKO 1245) eller politiadvokat 2 (SKO 1543).

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede etterforskning av straffesaker
 • Treffe påtalevedtak
 • Aktorere straffesaker for domstolene
 • Deltakelse i jourtjeneste i turnus etter nærmere beslutning fra leder
 • Ansvarlig for avgjørelse av tilliggende forvaltningsoppgaver
 • Bidra til å utvikle og koordinere påtalearbeid og delta aktivt i samarbeid om straffesaksavvikling- og utvikling
 • Utføre andre oppgaver etter nærmere ordre

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Førerkortklasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvstendig og god vurderingsevne
 • Handlekraftig med evne til å ta beslutninger
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å takle høyt arbeidspress
 • Målbevisst med gode evner til samarbeid, kommunikasjon og teamarbeid
 • Må kunne gjenspeile politiets verdier som respekt, modig, helhetsorientert og tett på
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra straffesaksarbeid fra politi, statsadvokat eller domstol
 • Erfaring fra iretteføring av saker for retten
 • Erfaring fra saksbehandling

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som:

  • politifullmektig, SKO 0288, , lønnstrinn 61-66 fra kr. 553 500 -- 604 700
  • politiadvokat, SKO 1245, lønnstrinn 66-72 fra kr. 604 700 -- 677 600
  • politiadvokat 2, SKO 1543, , lønnstrinn 76-80 fra kr. 734 400 -- 825 900
 • Det vil ved tilsetting bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner.

 • For særlig kvalifiserte søkere vil høyere avlønning kunne vurderes

 • For tiden tilkommer alle stillingskodene et tillegg på kr. 36 109 etter særavtalen ATB

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Contacts

Bjarte Walla, Seksjonsleder Påtale, Salten, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Kongens gate 81
8006 Bodø

Apply for position:

Key information:

Employer:Nordland politidistrikt

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon52 Percentage of full-time: 100% Application deadline: 19.12.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

We need curious employees who enjoys working in teams. AF Gruppen is a leading entrepreneurial and industrial group. We solve
02.03.2021 Hele Norge
AF Energi AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA med 150 medarbeidere med engasjement for bærekraftige energiløsninger i bygg
01.09.2021 Oslo
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Flere steder
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Flere steder
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
23.09.2021 Bergen
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? I en sommerjobb i GK vil du jobbe med
06.10.2021 Trondheim
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Oslo
We are looking for a Product Manager, Onshore Charging electrical systems at ABB Marine & Ports Division, Business Line Marine
22.12.2021 Bærum
Vis alle 39.315 ledige stillinger
Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke - bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37.200 km2. Det tar omtrent 9 timer å kjøre fra Andenes i nord til Majavatn i sør. Politidistriktet omfatter 43 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Tone Vangen er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 700 ansatte i Nordland politidistrikt.

Les mer om Nordland politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon52 Presentasjon av stillingen:

Felles påtaleenhet ledes av påtaleleder med arbeidssted Bodø, og påtalejuristene er inndelt tre geografiske seksjoner fordelt på seks steder i distriktet. Seksjonen i Salten består av til sammen 15 jurister lokalisert i Bodø, og ledes av seksjonspåtaleleder.

Ved Felles enhet for påtale i Nordland politidistrikt, påtaleseksjon Salten i Bodø, er det ledig fast stilling som påtalejurist. Stillingen innplasseres etter kvalifikasjoner i stillingskodene politifullmektig (SKO 0288), politiadvokat (SKO 1245) eller politiadvokat 2 (SKO 1543).

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede etterforskning av straffesaker
 • Treffe påtalevedtak
 • Aktorere straffesaker for domstolene
 • Deltakelse i jourtjeneste i turnus etter nærmere beslutning fra leder
 • Ansvarlig for avgjørelse av tilliggende forvaltningsoppgaver
 • Bidra til å utvikle og koordinere påtalearbeid og delta aktivt i samarbeid om straffesaksavvikling- og utvikling
 • Utføre andre oppgaver etter nærmere ordre

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Førerkortklasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvstendig og god vurderingsevne
 • Handlekraftig med evne til å ta beslutninger
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å takle høyt arbeidspress
 • Målbevisst med gode evner til samarbeid, kommunikasjon og teamarbeid
 • Må kunne gjenspeile politiets verdier som respekt, modig, helhetsorientert og tett på
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra straffesaksarbeid fra politi, statsadvokat eller domstol
 • Erfaring fra iretteføring av saker for retten
 • Erfaring fra saksbehandling

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som:

  • politifullmektig, SKO 0288, , lønnstrinn 61-66 fra kr. 553 500 -- 604 700
  • politiadvokat, SKO 1245, lønnstrinn 66-72 fra kr. 604 700 -- 677 600
  • politiadvokat 2, SKO 1543, , lønnstrinn 76-80 fra kr. 734 400 -- 825 900
 • Det vil ved tilsetting bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner.

 • For særlig kvalifiserte søkere vil høyere avlønning kunne vurderes

 • For tiden tilkommer alle stillingskodene et tillegg på kr. 36 109 etter særavtalen ATB

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Contacts

Bjarte Walla, Seksjonsleder Påtale, Salten, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Kongens gate 81
8006 Bodø

Apply for position:

Key information:

Employer:Nordland politidistrikt

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon52 Percentage of full-time: 100% Application deadline: 19.12.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 24
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Nordland politidistrikt