<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Professor/ dosent i Kunst i Samfunnet OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

(EST) ved (TKD) har ledig stilling som professor/ dosent i Kunst i samfunn.

EST holder til i Pilestredet Park i Oslo Sentrum. Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for estetiske fag vil stå sentralt i denne utviklingen. Instituttet har ca. 800 studenter og 50 ansatte. Vi gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk og drama og teaterkommunikasjon. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet. 

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på Masterutdanning i estetiske fag, Bachelorutdanningen i Kunst og design – formidling, og på Ph.d-program i innovasjon for bærekraft. På Master i estetiske fag er stillingen knyttet til studieretningen Kunst i samfunnet.

Våre fagmiljø har markert seg nasjonalt og internasjonalt på flere felt og legger vekt på faglig og kollegial støtte i våre faglige aktiviteter.

EST kombinerer praktisk og teoretisk tilnærming til kunstfaglig virksomhet i en samtids møre og er opptatt av å utvikle interdisiplinære samarbeid i og utenfor institusjoner. Utdanningene omfatter formidling i ulike medier og formater, prosjektutvikling, kuratering og organisering og er rettet mot privat og offentlig sektor. Arbeid med ny teknologi, innovasjon, kulturelt entreprenørskap, bærekraft og mangfold er sentrale politikksområder for utdanningene.

Det er et stort fokus på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved EST er det etablert flere forskergrupper med stor aktivitet.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede studenter på alle nivå i utdanningen
 • ta egne initiativ som forsker i feltet, og aktivt bidrar i utviklingen av instituttets forskningsprofil som alle vitenskapelig forskning og KU (kunstnerisk forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid).
 • ha emneansvar for studieretningen Kunst i samfunnet
 • bidra aktivt og delta i forsknings og internasjonaltvirksomhet
 • bidra til utvikling av undervisning og studieporteføljen på instituttet
 • delta i/lede forskergrupper ved instituttet og arbeide med å søke om eksterne forskningsmidler
 • utveksle erfaring og veilede kolleger

Kvalifikasjonskrav

 • professor/dosent-kompetanse i Kunst og Samfunnet
 • høy kompetanse innen ulike kunst- og formidlings- og forvaltningsperspektiver
 • høy kompetanse innen kunstfaglig virksomhet og samtidsuttrykk med perspektiver på etikk og bærekraft
 • erfaring med varierte undervisningsmetoder, inkludert digital læringsformer og veiledning fra høgskole og/eller universitet
 • erfaring med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering og kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • dokumentert grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • meget muntlig god og skriftlig formidlingsevne på skandinavisk ett språk og engelsk

For stilling som professor:

 • ph.d innen kunsthistorie, kunstformidling, kunstdidaktikk eller tilsvarende

Du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets

For stilling som dosent:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forsker-forkjemper

Det vil bli lagt vekt på

 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og å delta i den offentlige faglige diskursen
 • erfaring med faglig ledelse

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5. Dersom toppkompetanse ikke noe annet enn enn enn tre år må du fratre stillingen.

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • faglig engasjert og initiativrik
 • innovativ
 • evne til å lytte og å være nysgjerrig på endringer

OsloMet kan gjennomføre prøvespill av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen hvis du har behov for det. Har du perioder i livet du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, dosent i kode 1532, lønnstrinn 75 – 84. Det vil si kroner 715 900 – 919 700 pr. år. For å kunne ta stilling til det.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon
 • for stilling som professor: dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 43.163 ledige stillinger

Bli kjent med oss

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

(EST) ved (TKD) har ledig stilling som professor/ dosent i Kunst i samfunn.

EST holder til i Pilestredet Park i Oslo Sentrum. Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for estetiske fag vil stå sentralt i denne utviklingen. Instituttet har ca. 800 studenter og 50 ansatte. Vi gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk og drama og teaterkommunikasjon. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet. 

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på Masterutdanning i estetiske fag, Bachelorutdanningen i Kunst og design – formidling, og på Ph.d-program i innovasjon for bærekraft. På Master i estetiske fag er stillingen knyttet til studieretningen Kunst i samfunnet.

Våre fagmiljø har markert seg nasjonalt og internasjonalt på flere felt og legger vekt på faglig og kollegial støtte i våre faglige aktiviteter.

EST kombinerer praktisk og teoretisk tilnærming til kunstfaglig virksomhet i en samtids møre og er opptatt av å utvikle interdisiplinære samarbeid i og utenfor institusjoner. Utdanningene omfatter formidling i ulike medier og formater, prosjektutvikling, kuratering og organisering og er rettet mot privat og offentlig sektor. Arbeid med ny teknologi, innovasjon, kulturelt entreprenørskap, bærekraft og mangfold er sentrale politikksområder for utdanningene.

Det er et stort fokus på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved EST er det etablert flere forskergrupper med stor aktivitet.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede studenter på alle nivå i utdanningen
 • ta egne initiativ som forsker i feltet, og aktivt bidrar i utviklingen av instituttets forskningsprofil som alle vitenskapelig forskning og KU (kunstnerisk forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid).
 • ha emneansvar for studieretningen Kunst i samfunnet
 • bidra aktivt og delta i forsknings og internasjonaltvirksomhet
 • bidra til utvikling av undervisning og studieporteføljen på instituttet
 • delta i/lede forskergrupper ved instituttet og arbeide med å søke om eksterne forskningsmidler
 • utveksle erfaring og veilede kolleger

Kvalifikasjonskrav

 • professor/dosent-kompetanse i Kunst og Samfunnet
 • høy kompetanse innen ulike kunst- og formidlings- og forvaltningsperspektiver
 • høy kompetanse innen kunstfaglig virksomhet og samtidsuttrykk med perspektiver på etikk og bærekraft
 • erfaring med varierte undervisningsmetoder, inkludert digital læringsformer og veiledning fra høgskole og/eller universitet
 • erfaring med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering og kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • dokumentert grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • meget muntlig god og skriftlig formidlingsevne på skandinavisk ett språk og engelsk

For stilling som professor:

 • ph.d innen kunsthistorie, kunstformidling, kunstdidaktikk eller tilsvarende

Du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets

For stilling som dosent:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forsker-forkjemper

Det vil bli lagt vekt på

 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og å delta i den offentlige faglige diskursen
 • erfaring med faglig ledelse

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5. Dersom toppkompetanse ikke noe annet enn enn enn tre år må du fratre stillingen.

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • faglig engasjert og initiativrik
 • innovativ
 • evne til å lytte og å være nysgjerrig på endringer

OsloMet kan gjennomføre prøvespill av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen hvis du har behov for det. Har du perioder i livet du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, dosent i kode 1532, lønnstrinn 75 – 84. Det vil si kroner 715 900 – 919 700 pr. år. For å kunne ta stilling til det.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon
 • for stilling som professor: dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2022
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 24
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 25
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2022
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet