<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ph.d.- stipendiat innen operasjonssykepleie OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet Operasjonssykepleie.

Stillingen har en varighet på fire år, med 25 % undervisningsplikt. Det ønskes snarlig tiltredelse i 2022.

Forskningsområde

Studien skal knyttes opp til faget operasjonssykepleie som forskningsområde. Formålet med studien er å sammenstille forskning knyttet til pasientsikkerhetskultur og uønskede hendelser i helsetjenesten, samt utforske helsepersonells og pasienters erfaringer og perspektiver med pasientsikkerhet og uønskede hendelser. Utforskingen med intervjuer vil knyttes til kirurgisk behandling i operasjonsavdelinger i norske sykehus, og brukerne vil involveres gjennom flere faser i prosjektet. Utfordringsbildet i dag er at pasientskader er et stort nasjonal og globalt problem. Visjonen i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023) er en trygg og sikker helse -og omsorgstjeneste, og aktuell forskning vil bidra til å identifisere og spre oppdatert kunnskap om pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur som en del av samfunnsoppdraget handlingsplanen angir.


Kvalifikasjonskrav
 • mastergrad (120 stp/ECTS) med innretning mot operasjonssykepleie, klinisk sykepleie eller tilsvarende,
 • kunnskap om og erfaring med pasientsikkerhetsarbeid i operasjonsavdelinger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
Det er en fordel at du har
 • erfaring med bruk av kvalitative tilnærminger i forskning
 • erfaring med bruk av systematisk oversikt som metode
 • kunnskap om pasientsikkerhetskultur
 • erfaring med publisering av vitenskapelige artikler
 • erfaring med og interesse for forskning
Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Ønskede egenskaper
 • evne til å kommunisere effektivt i teamet på operasjonsstuen
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, systematisk og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement
 • kunne gjennomføre arbeider innen tidsfrister

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med god delekultur
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • arbeidssted sentralt i Oslo, som har mange kulturtilbud

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over eventuelle egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeider du ønsker skal bli vurdert)
 • navn og kontaktopplysninger for minst to referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Nærmere opplysninger


Ønsker du nærmere informasjon om stillingen og studien kan du kontakte:

Søknadsfrist:   23.01.2022Ref:                 21/12408

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 43.163 ledige stillinger

Bli kjent med oss

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet Operasjonssykepleie.

Stillingen har en varighet på fire år, med 25 % undervisningsplikt. Det ønskes snarlig tiltredelse i 2022.

Forskningsområde

Studien skal knyttes opp til faget operasjonssykepleie som forskningsområde. Formålet med studien er å sammenstille forskning knyttet til pasientsikkerhetskultur og uønskede hendelser i helsetjenesten, samt utforske helsepersonells og pasienters erfaringer og perspektiver med pasientsikkerhet og uønskede hendelser. Utforskingen med intervjuer vil knyttes til kirurgisk behandling i operasjonsavdelinger i norske sykehus, og brukerne vil involveres gjennom flere faser i prosjektet. Utfordringsbildet i dag er at pasientskader er et stort nasjonal og globalt problem. Visjonen i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023) er en trygg og sikker helse -og omsorgstjeneste, og aktuell forskning vil bidra til å identifisere og spre oppdatert kunnskap om pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur som en del av samfunnsoppdraget handlingsplanen angir.


Kvalifikasjonskrav
 • mastergrad (120 stp/ECTS) med innretning mot operasjonssykepleie, klinisk sykepleie eller tilsvarende,
 • kunnskap om og erfaring med pasientsikkerhetsarbeid i operasjonsavdelinger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
Det er en fordel at du har
 • erfaring med bruk av kvalitative tilnærminger i forskning
 • erfaring med bruk av systematisk oversikt som metode
 • kunnskap om pasientsikkerhetskultur
 • erfaring med publisering av vitenskapelige artikler
 • erfaring med og interesse for forskning
Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Ønskede egenskaper
 • evne til å kommunisere effektivt i teamet på operasjonsstuen
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, systematisk og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement
 • kunne gjennomføre arbeider innen tidsfrister

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med god delekultur
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • arbeidssted sentralt i Oslo, som har mange kulturtilbud

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over eventuelle egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeider du ønsker skal bli vurdert)
 • navn og kontaktopplysninger for minst to referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Nærmere opplysninger


Ønsker du nærmere informasjon om stillingen og studien kan du kontakte:

Søknadsfrist:   23.01.2022Ref:                 21/12408

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2022
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 24
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 25
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2022
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet