<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis / universitetslektor i ingeniørfag OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

vokser og har en ledig fast stilling som førsteamanuensis i ingeniørfag. Denne stillingen vil fokusere på energidesign av bærekraftige bygg. Vi søker en innovativ, produktiv og kreativ kandidat, som evner å anvende sentrale begreper og metoder fra energi og miljø i bygg på forskjellige skalaer, både i forskning og undervisning.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
 • undervisning og veiledning av studenter på bachelor- og masternivå innen, innemiljø/HVAC, energieffektivisering, klimagassregnskap og bygningsfysikk, inkludert anvendt termodynamikk, varme- og massetransport
 • aktivt bidra med utvikling av utdanning av høy kvalitet, deriblant kontinuerlig videreutvikling av emner i fagfeltet
 • styrke det faglige og forskningsarbeidet innen energi og miljø i bygg og nært beslektede felt
 • delta i instituttets FoU-aktiviteter innen energi og miljø i bygg inkludert søknader om finansiering, forsking, publisering, og formidling av resultater
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter, deriblant ansvar for enkelte emner som undervises
Kvalifikasjonskrav:
 • PhD eller ekvivalent profesjonserfaring i ingeniørfag, fortrinnsvis med erfaring innen flere av følgende fagområder:
  • energisimulering av bygninger,
  • grunnleggende livssyklusanalyse (LCA),
  • inneklima/innemiljø og installasjoner,
  • anvendt bygningsfysikk,
  • anvendt termodynamikk, massetransport, og varmelære.
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves doktorgrad. Søkere med mastergrad kan ansettes som universitetslektor.
 • Dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen energi og miljø i bygg eller nært beslektede felt.
 • Erfaring med undervisning og veiledning universitets- og høyskolenivå.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på både norsk og engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:
 • pedagogiske evner og erfaring med undervisning/formidling, samt evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt
 • fagrelevant arbeidslivserfaring fra byggnæringen. Erfaring med rådgivning og utviklingsarbeid fra de siste seks årene vil bli vektlagt
 • erfaring med nettverksbygging og prosjekter med ekstern finansiering, med spesiell vekt på ansvar inkl. akkvisisjon og prosjektledelse
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • øvrige personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti ingeniørfaglige/vitenskapelige artikler/arbeider i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som beskrivelser i detalj bidraget til artikkelen/arbeidet fra søkeren (eventuell. doktorgradsavhandling kan være en av disse)
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer søkerens relevante pedagogiske erfaring og mål for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingenfaglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver søkerens relevante forskning og visjon for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • eventuelt annen relevant dokumentasjo

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i .

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt

Vil tilbyr:
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300-604 700 pr. år eller stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 2

Ref. no: 21/12753

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi  søker etter dyktig sivilingeniør /ingeniør til vårt kontor i Tromsø! Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig
16.05.2022 Tromsø
Brenner du, som oss, for å skape et profesjonelt og kundeorientert HR-faglig miljø som fokuserer på å få det beste
16.05.2022 Bærum
Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren sivilingeniør/ingeniør VA. En engasjert nyutdannet sivilingeniør/ingeniør VA kan også
16.05.2022 Bodø
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Vis alle 46.283 ledige stillinger

Bli kjent med oss

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

vokser og har en ledig fast stilling som førsteamanuensis i ingeniørfag. Denne stillingen vil fokusere på energidesign av bærekraftige bygg. Vi søker en innovativ, produktiv og kreativ kandidat, som evner å anvende sentrale begreper og metoder fra energi og miljø i bygg på forskjellige skalaer, både i forskning og undervisning.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
 • undervisning og veiledning av studenter på bachelor- og masternivå innen, innemiljø/HVAC, energieffektivisering, klimagassregnskap og bygningsfysikk, inkludert anvendt termodynamikk, varme- og massetransport
 • aktivt bidra med utvikling av utdanning av høy kvalitet, deriblant kontinuerlig videreutvikling av emner i fagfeltet
 • styrke det faglige og forskningsarbeidet innen energi og miljø i bygg og nært beslektede felt
 • delta i instituttets FoU-aktiviteter innen energi og miljø i bygg inkludert søknader om finansiering, forsking, publisering, og formidling av resultater
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter, deriblant ansvar for enkelte emner som undervises
Kvalifikasjonskrav:
 • PhD eller ekvivalent profesjonserfaring i ingeniørfag, fortrinnsvis med erfaring innen flere av følgende fagområder:
  • energisimulering av bygninger,
  • grunnleggende livssyklusanalyse (LCA),
  • inneklima/innemiljø og installasjoner,
  • anvendt bygningsfysikk,
  • anvendt termodynamikk, massetransport, og varmelære.
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves doktorgrad. Søkere med mastergrad kan ansettes som universitetslektor.
 • Dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen energi og miljø i bygg eller nært beslektede felt.
 • Erfaring med undervisning og veiledning universitets- og høyskolenivå.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på både norsk og engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:
 • pedagogiske evner og erfaring med undervisning/formidling, samt evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt
 • fagrelevant arbeidslivserfaring fra byggnæringen. Erfaring med rådgivning og utviklingsarbeid fra de siste seks årene vil bli vektlagt
 • erfaring med nettverksbygging og prosjekter med ekstern finansiering, med spesiell vekt på ansvar inkl. akkvisisjon og prosjektledelse
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • øvrige personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti ingeniørfaglige/vitenskapelige artikler/arbeider i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som beskrivelser i detalj bidraget til artikkelen/arbeidet fra søkeren (eventuell. doktorgradsavhandling kan være en av disse)
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer søkerens relevante pedagogiske erfaring og mål for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingenfaglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver søkerens relevante forskning og visjon for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • eventuelt annen relevant dokumentasjo

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i .

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt

Vil tilbyr:
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300-604 700 pr. år eller stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 2

Ref. no: 21/12753

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 16
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 18
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 19
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 22
  2022
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet