<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bruplanlegger stålbruer Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Seksjonen Komplekse konstruksjoner er delt inn i 4 faggrupper; Bruplanlegging, Risiko og RAMS, MetOcean og Konstruksjonsdynamikk.

Seksjonen prosjekterer bruer i helhet internt, i samarbeid med konsulenter, eller gjennom oppfølging av konsulenter.

Stillingen som bruplanlegger vil tilhøre i faggruppen Konstruksjonsdynamikk.

Det er per i dag 37 personer ansatt på seksjonen med geografisk spredning fra Bodø i nord til Kristiansand i sør.

Seksjonen vil i årene framover jobbe med flere store stålbruer, herunder hengebruer, skråstagsbruer og flytebruer på de største utbyggingsprosjektene i landet.

Aktuelle kontorlokasjoner er fortrinnsvis på en lokasjon hvor seksjonen allerede er, men arbeidssted vil kunne avtales nærmere i intervjuprosessen.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til divisjon Utbygging sitt arbeid med bruer hvor stål inngår som konstruksjonsmateriale, både i planleggings- og utbyggingsfasen.

Staten vegvesen utfører omfattende konseptutviklingsarbeid på ny bruteknologi for framtidas bruer og ønsker å være spydspiss for dette, hvor vi ønsker at du skal være med i denne utviklingen.

Aktuelle prosjekter kan bl.a. være Rv555 Sotrasambandet, E39 Langenuen, E39 Julsundet, E39 Bjørnafjorden og E6 Leirfjordbrua.

Stikkord om arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og prosjektere stålbruer, herunder henge- og skråstagsbruer
 • Bistå utbyggingsprosjekt med kompetanse på stålbruer
 • Planlegging og prosjektering av andre brutyper
 • Delta på FoU om stål som konstruksjonsmateriale til bru
 • Dialog med samarbeidende bedrifter, universitetet og andre interessenter

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum mastergrad. Samt omfattende og relevant erfaring fra prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner gjennom flere år, fortrinnsvis bruer.

Det er også ønskelig med erfaring fra detaljprosjektering av henge- eller skråstagsbru.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom hele eller deler av utdanningen er utført i utlandet ber vi om en autorisert oversetting av dine papir og en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stillingen vektlegger:

 • Faglig høy kompetanse
 • Selvstendighet og gode samarbeidsevner
 • At du er ansvarsbevisst, tar initiativ, tenker helhetlig og er løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og/eller engelsk
Stort engasjement og faglig utvikling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til xxxxxx navn, e-post adresse og tlf.


Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med:

Fagkoordinator Konstruksjonsdynamikk, Simen Hellgren Holtberget tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Seksjonsleder for Komplekse konstruksjoner, Bjørn Tangvald tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ringe på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 43.163 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Seksjonen Komplekse konstruksjoner er delt inn i 4 faggrupper; Bruplanlegging, Risiko og RAMS, MetOcean og Konstruksjonsdynamikk.

Seksjonen prosjekterer bruer i helhet internt, i samarbeid med konsulenter, eller gjennom oppfølging av konsulenter.

Stillingen som bruplanlegger vil tilhøre i faggruppen Konstruksjonsdynamikk.

Det er per i dag 37 personer ansatt på seksjonen med geografisk spredning fra Bodø i nord til Kristiansand i sør.

Seksjonen vil i årene framover jobbe med flere store stålbruer, herunder hengebruer, skråstagsbruer og flytebruer på de største utbyggingsprosjektene i landet.

Aktuelle kontorlokasjoner er fortrinnsvis på en lokasjon hvor seksjonen allerede er, men arbeidssted vil kunne avtales nærmere i intervjuprosessen.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til divisjon Utbygging sitt arbeid med bruer hvor stål inngår som konstruksjonsmateriale, både i planleggings- og utbyggingsfasen.

Staten vegvesen utfører omfattende konseptutviklingsarbeid på ny bruteknologi for framtidas bruer og ønsker å være spydspiss for dette, hvor vi ønsker at du skal være med i denne utviklingen.

Aktuelle prosjekter kan bl.a. være Rv555 Sotrasambandet, E39 Langenuen, E39 Julsundet, E39 Bjørnafjorden og E6 Leirfjordbrua.

Stikkord om arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og prosjektere stålbruer, herunder henge- og skråstagsbruer
 • Bistå utbyggingsprosjekt med kompetanse på stålbruer
 • Planlegging og prosjektering av andre brutyper
 • Delta på FoU om stål som konstruksjonsmateriale til bru
 • Dialog med samarbeidende bedrifter, universitetet og andre interessenter

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum mastergrad. Samt omfattende og relevant erfaring fra prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner gjennom flere år, fortrinnsvis bruer.

Det er også ønskelig med erfaring fra detaljprosjektering av henge- eller skråstagsbru.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom hele eller deler av utdanningen er utført i utlandet ber vi om en autorisert oversetting av dine papir og en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stillingen vektlegger:

 • Faglig høy kompetanse
 • Selvstendighet og gode samarbeidsevner
 • At du er ansvarsbevisst, tar initiativ, tenker helhetlig og er løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og/eller engelsk
Stort engasjement og faglig utvikling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til xxxxxx navn, e-post adresse og tlf.


Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med:

Fagkoordinator Konstruksjonsdynamikk, Simen Hellgren Holtberget tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Seksjonsleder for Komplekse konstruksjoner, Bjørn Tangvald tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ringe på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2022
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 23
  2022
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 25
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 26
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2022
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
29 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen