<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver / Seniorrådgiver innenfor innovasjon og kommersialisering (3-årig engasjement) OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.
Vil du være med på å utvikle OsloMet som en viktig innovasjonsaktør? 

Avdeling for forskning og utvikling søker for snarlig tiltredelse en engasjert og erfaren medarbeider til interessante og varierte oppgaver innenfor området innovasjon og kommersialisering. OsloMet skal videreutvikles som en sterk og nyskapende forsknings- og innovasjonsorganisasjon, for slik å forsterke innsatsen knyttet til vårt samfunnsoppdrag. Universitetet vil de nærmeste årene utvikle sitt bidrag til utvikling og innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.  

Forskningen ved OsloMet bidrar til ny kunnskap og yter dermed vesentlige bidrag til å løse konkrete samfunnsutfordringer. Ved å styrke støtteapparatet knyttet til forskning og utdanning arbeider OsloMet for å sikre en bredere tilnærming til anvendelse av forskningsresultater. En annen viktig målsetting er at de ulike utdanningsprogrammene skal tilføres mer kompetanse knyttet til innovasjon og entreprenørskap. Avdeling for FoU er pådriver for å videreutvikle OsloMet som forsknings- og innovasjonsinstitusjon, og bistår både i strategibygging og med utviklingsoppgaver på området. Avdelingen, med rundt 20 faste medarbeidere, er knyttet til den sentrale administrasjonen, men arbeider tett opp mot andre fagavdelinger og alle fakulteter og sentre ved universitetet. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 
 1. videreutvikle kultur for innovasjon i tett samarbeid med fagmiljøene på fakulteter og sentre  
 2. evaluere kommersialiseringspotensialet i prosjekter 
 3. utvikle støttetjenester for prosjekter innenfor innovasjon og kommersialisering 
 4. videreutvikle tiltak for å bygge ansattes kompetanse innenfor innovasjon og kommersialisering 
 5. bidra til oppbygging og utvikling av kompetanse knyttet til innovasjon og entreprenørskap i utdanningsprogrammene 
 6. delta aktivt i oppbygging og utvikling av en operativ arbeidsgruppe på tvers av fakulteter og sentra knyttet til innovasjon og entreprenørskap ved OsloMet 
 7. utvikle OsloMets nettverk innenfor innovasjon og kommersialisering 
Vi søker deg som har  
 • dokumentert erfaring fra forretningsutvikling og kommersialisering ​ 
 • dokumentert erfaring med praktisk arbeid knyttet til innovasjonsøkosystemer, klynger og næringsutvikling​ 
 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet. ​ 
 • dokumentert erfaring med å koordinere og administrere prosjekter​ 
 • gode kunnskaper om immaterielle rettigheter​  
 • god kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge  
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
Det er en fordel at du har 
 • erfaring fra innovasjonsarbeid i universitetssektoren  
 • gode kunnskaper om EUs virkemiddelapparat  
Vi ønsker deg som  
 • er løsnings- og resultatorientert 
 • arbeider selvstendig og har gode samarbeids- og formidlingsevner  
 • har evne til å bygge nettverk 
 • gjennomfører, er ryddig, fleksibel og initiativrik 
 • liker å jobbe med varierte oppgaver 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 
 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet 
 • et hektisk og godt fagmiljø som spenner over et mangfold av administrative oppgaver på forsknings- og innovasjonsområdet 
 • et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og engasjement 
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport  
 • stillingen rommer et stort spenn i arbeidsoppgaver og gir gode muligheter for faglig utvikling. 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs. kr 461 300 – 604 700, eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, det vil si kr 543 500 – 702 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk. 

Søknadsfrist:         23 januar, 2022 

Ref:                         21/13076

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 43.163 ledige stillinger

Bli kjent med oss

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.
Vil du være med på å utvikle OsloMet som en viktig innovasjonsaktør? 

Avdeling for forskning og utvikling søker for snarlig tiltredelse en engasjert og erfaren medarbeider til interessante og varierte oppgaver innenfor området innovasjon og kommersialisering. OsloMet skal videreutvikles som en sterk og nyskapende forsknings- og innovasjonsorganisasjon, for slik å forsterke innsatsen knyttet til vårt samfunnsoppdrag. Universitetet vil de nærmeste årene utvikle sitt bidrag til utvikling og innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.  

Forskningen ved OsloMet bidrar til ny kunnskap og yter dermed vesentlige bidrag til å løse konkrete samfunnsutfordringer. Ved å styrke støtteapparatet knyttet til forskning og utdanning arbeider OsloMet for å sikre en bredere tilnærming til anvendelse av forskningsresultater. En annen viktig målsetting er at de ulike utdanningsprogrammene skal tilføres mer kompetanse knyttet til innovasjon og entreprenørskap. Avdeling for FoU er pådriver for å videreutvikle OsloMet som forsknings- og innovasjonsinstitusjon, og bistår både i strategibygging og med utviklingsoppgaver på området. Avdelingen, med rundt 20 faste medarbeidere, er knyttet til den sentrale administrasjonen, men arbeider tett opp mot andre fagavdelinger og alle fakulteter og sentre ved universitetet. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 
 1. videreutvikle kultur for innovasjon i tett samarbeid med fagmiljøene på fakulteter og sentre  
 2. evaluere kommersialiseringspotensialet i prosjekter 
 3. utvikle støttetjenester for prosjekter innenfor innovasjon og kommersialisering 
 4. videreutvikle tiltak for å bygge ansattes kompetanse innenfor innovasjon og kommersialisering 
 5. bidra til oppbygging og utvikling av kompetanse knyttet til innovasjon og entreprenørskap i utdanningsprogrammene 
 6. delta aktivt i oppbygging og utvikling av en operativ arbeidsgruppe på tvers av fakulteter og sentra knyttet til innovasjon og entreprenørskap ved OsloMet 
 7. utvikle OsloMets nettverk innenfor innovasjon og kommersialisering 
Vi søker deg som har  
 • dokumentert erfaring fra forretningsutvikling og kommersialisering ​ 
 • dokumentert erfaring med praktisk arbeid knyttet til innovasjonsøkosystemer, klynger og næringsutvikling​ 
 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet. ​ 
 • dokumentert erfaring med å koordinere og administrere prosjekter​ 
 • gode kunnskaper om immaterielle rettigheter​  
 • god kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge  
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
Det er en fordel at du har 
 • erfaring fra innovasjonsarbeid i universitetssektoren  
 • gode kunnskaper om EUs virkemiddelapparat  
Vi ønsker deg som  
 • er løsnings- og resultatorientert 
 • arbeider selvstendig og har gode samarbeids- og formidlingsevner  
 • har evne til å bygge nettverk 
 • gjennomfører, er ryddig, fleksibel og initiativrik 
 • liker å jobbe med varierte oppgaver 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 
 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet 
 • et hektisk og godt fagmiljø som spenner over et mangfold av administrative oppgaver på forsknings- og innovasjonsområdet 
 • et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og engasjement 
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport  
 • stillingen rommer et stort spenn i arbeidsoppgaver og gir gode muligheter for faglig utvikling. 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs. kr 461 300 – 604 700, eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, det vil si kr 543 500 – 702 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk. 

Søknadsfrist:         23 januar, 2022 

Ref:                         21/13076

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2022
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 24
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 25
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2022
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet