<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetslektor innen intensivsykepleie OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet har et ledende kompetansemiljø innen sykepleie til akutt og kritisk syke og skadde pasienter. Vi øker opptaket av intensivsykepleiestudenter og trenger derfor å styrke bemanningen. Vi søker deg som vil være med å utvikle dette fagfeltet og fremtidens intensivsykepleie.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor innen intensivsykepleie. Det er mulig å søke på deler av stillingen, og vi ber da søkere spesifisere ønsket stillingsandel. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig, helst før 1. juni 2022.

Vi ønsker deg som er nysgjerrig og interessert i kollegers arbeid og er ambisiøs på studenters vegne. Du har evne og vilje til tverrfaglighet og interesse for å bidra til faglige forskningsprosjekter.

Fagmiljøet og organisasjonen står foran spennende oppgaver knyttet til endringer i utdanningsplaner og organisering av virksomheten. Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med åtte forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater.

.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise/veilede i teoretiske og praktiske emner, primært innen intensivsykepleie og eventuelt ved andre tilgrensende utdanninger som akutt-, anestesi, barn- og operasjonssykepleie
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier
 • utvikle og anvende studentaktive og digitale læringsformer
 • bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet og til instituttets faglige virksomhet
 • utvikling og gjennomføring av vurderingsformer
Kvalifikasjonskrav
 • autorisasjon som sykepleier med relevant mastergrad og videreutdanning i intensivsykepleie
 • videreutdanning i intensivsykepleie eller tilsvarende for internasjonale søkere
 • nyere relevant klinisk erfaring
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, samt engelsk

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor fremgår av

Vi vil legge vekt på
 • erfaring fra undervisning og/eller veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med fagutvikling og eventuelt publisering av fag/forskningsartikler
Personlige egenskaper som er viktige for stillingen.

Strukturert, logisk, direkte, åpen, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, dine medarbeidere og OsloMet. Er endringsrobust og har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med god delekultur
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønn kroner 468 300 - 604 700 (ltr. 55 – 66). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem. 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, attester og alle sider av vitnemål
 • eventuelle egne publikasjoner
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Alle dokumenter må lastes opp i vårt rekrutteringssystem for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 1. februar 2022Ref:  21/12409

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi  søker etter dyktig sivilingeniør /ingeniør til vårt kontor i Tromsø! Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig
16.05.2022 Tromsø
Brenner du, som oss, for å skape et profesjonelt og kundeorientert HR-faglig miljø som fokuserer på å få det beste
16.05.2022 Bærum
Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren sivilingeniør/ingeniør VA. En engasjert nyutdannet sivilingeniør/ingeniør VA kan også
16.05.2022 Bodø
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Norconsult region Nord har kontorsteder på Mo, Mosjøen, Bodø, Harstad, Narvik, Tromsø, Alta, Hammerfest, Lakselv, Vadsø og Kirkenes. Innenfor regionen
18.02.2022 Tromsø
Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen arkitektur og planlegging? Vi søker deg som vil være med å
18.03.2022 Tromsø
Norconsult Tromsø søker erfarne sivilarkitekter med god innsikt og forståelse av byggprosjektering og planarbeid. Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred
28.03.2022 Tromsø
Vis alle 46.212 ledige stillinger

Bli kjent med oss

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet har et ledende kompetansemiljø innen sykepleie til akutt og kritisk syke og skadde pasienter. Vi øker opptaket av intensivsykepleiestudenter og trenger derfor å styrke bemanningen. Vi søker deg som vil være med å utvikle dette fagfeltet og fremtidens intensivsykepleie.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor innen intensivsykepleie. Det er mulig å søke på deler av stillingen, og vi ber da søkere spesifisere ønsket stillingsandel. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig, helst før 1. juni 2022.

Vi ønsker deg som er nysgjerrig og interessert i kollegers arbeid og er ambisiøs på studenters vegne. Du har evne og vilje til tverrfaglighet og interesse for å bidra til faglige forskningsprosjekter.

Fagmiljøet og organisasjonen står foran spennende oppgaver knyttet til endringer i utdanningsplaner og organisering av virksomheten. Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med åtte forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater.

.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise/veilede i teoretiske og praktiske emner, primært innen intensivsykepleie og eventuelt ved andre tilgrensende utdanninger som akutt-, anestesi, barn- og operasjonssykepleie
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier
 • utvikle og anvende studentaktive og digitale læringsformer
 • bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet og til instituttets faglige virksomhet
 • utvikling og gjennomføring av vurderingsformer
Kvalifikasjonskrav
 • autorisasjon som sykepleier med relevant mastergrad og videreutdanning i intensivsykepleie
 • videreutdanning i intensivsykepleie eller tilsvarende for internasjonale søkere
 • nyere relevant klinisk erfaring
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, samt engelsk

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor fremgår av

Vi vil legge vekt på
 • erfaring fra undervisning og/eller veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med fagutvikling og eventuelt publisering av fag/forskningsartikler
Personlige egenskaper som er viktige for stillingen.

Strukturert, logisk, direkte, åpen, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, dine medarbeidere og OsloMet. Er endringsrobust og har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med god delekultur
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønn kroner 468 300 - 604 700 (ltr. 55 – 66). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem. 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, attester og alle sider av vitnemål
 • eventuelle egne publikasjoner
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Alle dokumenter må lastes opp i vårt rekrutteringssystem for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 1. februar 2022Ref:  21/12409

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 16
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 18
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 19
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 22
  2022
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet