<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Politibetjent 3/2/1 - Etterforsker - fast GDE B-Etterforskning og etterretning seksjon Drammen, Sør-Øst politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon05 Presentasjon av stillingen:

I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1, med funksjon som etterforsker. Stillingen er ft stedsplassert ved GDE Buskerud, Drammen politistasjonsdistrikt, Etterforskning og etterretningsseksjon, Avsnitt 2 Etterforskning. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsstedet er ft stedsplassert ved politihuset i Drammen. Avsnitt 2 for Etterforskning er organisert på Etterforskning og etterretningsseksjonen i Drammen politistasjonsdistrikt og inngår som ett av fire avsnitt på seksjonen. Den daglige etterforskningen ledes av politifaglige etterforskningsledere, men stillingen er personalmessig underlagt avsnittsleder. Arbeidsområdet er hovedsakelig taktisk etterforskning innen nær sagt alle typer saksområder med unntak av alvorlige sedelighets- og økosaker, men det må også påregnes noen saker fra disse saksfeltene.

Pr i dag er det dagtids-tjeneste, men det kan ikke utelukkes noe turnustjeneste. Det må påregnes tjeneste ved FSI Drammen i perioder.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre etterforskningsoppgaver og tjeneste innen straffesaksfeltet
 • Ha ansvar for egne tildelte saker innenfor seksjonens ansvarsområde
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere etterforsknings skritt
 • Utføre oppgaver etter nærmere ordre som ligger til tjenesteenheten
 • Registrere/rapportere informasjon i aktuelle registre til bruk i etterretning iht. gjeldende regelverk

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått eksamen fra politiskole/ høgskole
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjenne til politiets IKT verktøy

Ønskelig:

 • Relevant utdanning innen generell etterforskning
 • Erfaring fra etterforskningstjeneste vil bli vektlagt

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Være strukturert og fleksibel
 • God evne til publikumsbehandling
 • Være initiativrik og ha engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som:
  Politibetjent 3, SKO 1461, minimum alt 8, fra kr 461.300,- (fra ltr 50) brutto pr. år
  Politibetjent 2, SKO 1459, minimum alt 5, fra kr 413.500,- (fra ltr 43) brutto pr. år Politibetjent 1, SKO 1457, minimum alt 3, fra kr 391.800,- (fra ltr 39) brutto pr. år

Innplassering som politibetjent 3/2 er under forutsetning av at kompetansekriteriene er oppfylt.
I tillegg kommer et årlig funksjonstillegg etterforskning på politibetjent 3 - kr 53.000,-, politibetjent 2 - kr 25.000,- og politibetjent 1 - kr 15.000,-.brutto pr. år.

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen .

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Marius Petterson, Fung avsnittsleder, Avsnitt 2 for etterforskning og etterretning, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Tina Berg, Seksjonsleder, Seksjon for etterforskning og etterretning, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Grønland 36 3045 Drammen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon05 Stillingsprosent: 100% Fast stilling Søknadsfrist: 22.01.2022

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 44.880 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Sør-Øst politidistrikt er et Norge i miniatyr med flere byer, store fjellområder, langstrakt kyst og turisme både vinter og sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold og Telemark og deler av Viken-- til sammen 42 kommuner som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor ca. 692 000 innbyggere i distriktet.

Politiets oppgaver er sammensatte og mangfoldig. Den sentrale beliggenheten, med mange knutepunkter for både nasjonal og internasjonal transport, gjør distriktet til et pulserende og attraktivt område.

Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig, helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

Les mer om GDE B-Etterforskning og etterretning seksjon Drammen, Sør-Øst politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon05 Presentasjon av stillingen:

I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1, med funksjon som etterforsker. Stillingen er ft stedsplassert ved GDE Buskerud, Drammen politistasjonsdistrikt, Etterforskning og etterretningsseksjon, Avsnitt 2 Etterforskning. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsstedet er ft stedsplassert ved politihuset i Drammen. Avsnitt 2 for Etterforskning er organisert på Etterforskning og etterretningsseksjonen i Drammen politistasjonsdistrikt og inngår som ett av fire avsnitt på seksjonen. Den daglige etterforskningen ledes av politifaglige etterforskningsledere, men stillingen er personalmessig underlagt avsnittsleder. Arbeidsområdet er hovedsakelig taktisk etterforskning innen nær sagt alle typer saksområder med unntak av alvorlige sedelighets- og økosaker, men det må også påregnes noen saker fra disse saksfeltene.

Pr i dag er det dagtids-tjeneste, men det kan ikke utelukkes noe turnustjeneste. Det må påregnes tjeneste ved FSI Drammen i perioder.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre etterforskningsoppgaver og tjeneste innen straffesaksfeltet
 • Ha ansvar for egne tildelte saker innenfor seksjonens ansvarsområde
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere etterforsknings skritt
 • Utføre oppgaver etter nærmere ordre som ligger til tjenesteenheten
 • Registrere/rapportere informasjon i aktuelle registre til bruk i etterretning iht. gjeldende regelverk

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått eksamen fra politiskole/ høgskole
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjenne til politiets IKT verktøy

Ønskelig:

 • Relevant utdanning innen generell etterforskning
 • Erfaring fra etterforskningstjeneste vil bli vektlagt

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Være strukturert og fleksibel
 • God evne til publikumsbehandling
 • Være initiativrik og ha engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som:
  Politibetjent 3, SKO 1461, minimum alt 8, fra kr 461.300,- (fra ltr 50) brutto pr. år
  Politibetjent 2, SKO 1459, minimum alt 5, fra kr 413.500,- (fra ltr 43) brutto pr. år Politibetjent 1, SKO 1457, minimum alt 3, fra kr 391.800,- (fra ltr 39) brutto pr. år

Innplassering som politibetjent 3/2 er under forutsetning av at kompetansekriteriene er oppfylt.
I tillegg kommer et årlig funksjonstillegg etterforskning på politibetjent 3 - kr 53.000,-, politibetjent 2 - kr 25.000,- og politibetjent 1 - kr 15.000,-.brutto pr. år.

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen .

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Marius Petterson, Fung avsnittsleder, Avsnitt 2 for etterforskning og etterretning, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Tina Berg, Seksjonsleder, Seksjon for etterforskning og etterretning, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Grønland 36 3045 Drammen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon05 Stillingsprosent: 100% Fast stilling Søknadsfrist: 22.01.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om GDE B-Etterforskning og etterretning seksjon Drammen, Sør-Øst politidistrikt