<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Miljøterapeuter Alta kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon21 Presentasjon av stillingen:

Barn- og ungetjenesten i Alta kommune er en tverrfaglig tjeneste som omfatter barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, PP-tjenesten, ungdommens helsestasjon og en barnevernsinstitusjon, Storbakken ungdomssenter. Barn- og ungetjenesten skal gi tverrfaglige, koordinerte og helhetlige tjenester til barn, ungdom og deres familier, basert på tidlig innsats.
Storbakken ungdomssenter er kommunal, heldøgns barnevernsinstitusjon for ungdom med omsorgsbehov. Institusjonen ligger i en enebolig i et vanlig, godt etablert boligfelt midt i byen. Vi har totalt 13 stillinger i turnus. Institusjonen har to avdelinger i samme bygg; en omsorgsavdeling med 6 plasser for ungdom i alderen 13 - 18 år, og en hybelavdeling med 3 plasser for ungdom og unge voksne i alderen 18 -- 20 år som er under ettervern og bo-trening. I tillegg utfører personalet arbeidsoppgaver overfor ungdom og unge voksne som ikke bor på institusjonen.

Storbakken ungdomssenter søker :

1 miljøterapeut - vikariat for fast ansatt i turnus fra 01.02.22- 31.01.23

1 miljøterapeut - Fast stilling i turnus fra 01.03.22
1 fagleder/ miljøterapeut -- vikariat fra 01.02.22 til 31.01.23. Stillingen er delt mellom 50% vakter i miljøet, samt 50% med fagleder oppgaver og ansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utarbeide og gjennomføre miljøterapeutisk tiltak rundt ungdommen i samsvar med aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer
 • Utøve god omsorg og grensesetting i det daglige arbeidet på institusjonen
 • Sette seg inn i, og holde seg oppdatert på målsettinger, tiltak, planer og rutiner, samt gjennomføre disse
 • Bidra til ordinært husarbeid, renhold og matlaging samt gjennomføring av brann- og sjekkrunder
 • Bidra til utviklingsarbeid i tjenesten og medvirke til tverrfaglig samarbeid
 • Bidra til å gjennomføre tiltak initiert av barneverntjenesten
 • Koordinatoransvar for ungdom
 • Rapportskriving
 • Veilede studenter, samarbeidspartnere, ungdom og deres familie/ nettverk
 • Medansvar for å fremme et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • For stillingen som miljøterapeut kreves 3-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, ev. annen høyere utdanning som kan være relevant.
 • Det er ønskelig at søker har etter-/videreutdanning innen miljøterapeutisk arbeid/veiledning
 • I tillegg til de formelle kvalifikasjonskrav fordres der skikkethet for stillingen.
 • Det stilles store krav til fleksibilitet i stillingen da oppgavene kontinuerlig vil tilpasses oppdrag for barneverntjenesten i Alta, utenfor institusjonen.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillings evne med henhold til rapportering/dokumentering av det miljøterapeutiske arbeidet.
 • Personlig egnethet, fleksibilitet, evne til utstrakt samarbeid og til å kunne ta avgjørelser selvstendig.
 • Du må være genuint glad i ungdom, kunne gi dem omsorg og kjærlighet, fremstå tydelig som voksen og kunne sette grenser for unge mennesker.
 • Du må ha erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon
 • Du må være minst 25 år.
 • Det er krav om førerkort for bil.

Fagleder/ miljøterapeut: I tillegg til over nevnte kvalifikasjonskrav, kreves det for stillingen som fag leder:

 • kompetanse på faglig veiledning.

 • Det er ønskelig med økonomisk og eller administrativ kompetanse/ erfaring i stillingen.

 • I tillegg til de formelle kvalifikasjonskrav fordres der skikkethet for stillingen.

 • Det stilles krav til personlig egnethet, gode skriftlige og muntlige fremstillings evner, samarbeidferdigheter samt en god faglig og etisk standard.

 • De som ansettes må ha faglig kunnskap som gjør at hun/han bidrar til utvikling av tjenestens faglige innhold og organisering, samt bidrar til utvikling i en flerfaglig organisasjon.

 • Den som ansettes må ha evnen til å være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og hvor oppgavene skal utføres.

 • Det stilles store krav til fleksibilitet i stillingen da oppgavene kontinuerlig vil tilpasses barneverntjenesten i Alta sitt behov for bistand.

  Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift, herunder Min Vakt -- turnusprogram, bordturnus samt skaffe vikarer.

 • Medansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet i avdelingen- herunder: årsplanlegging, planleggingsdager, personalmøter samt det miljøterapeutiske arbeid på Storbakken ungdomssenter.

 • Ansvar for å sikre opplæring for nyansatte knyttet til omsorgsavdelingen.

 • Medansvar for å utnytte ressursene innen avdelingen i henhold til de mål og rammer som er vedtatt for avdelingen.

 • Ansvar for faglig veiledning.

 • Medansvar for å påse at Barn og ungetjenestens inventar og lokaler er i forsvarlig stand.

 • Bidra til å videreutvikle Storbakken ungdomssenter i tråd med institusjonsplanen, gjeldende lov og regelverk og kommunale prioriteringer.

 • Ansvar for håndkassesystemet

 • Attestasjonsmyndighet

 • Daglig økonomisk styring

 • Ansvar for strukturert veiledning av miljøpersonalet Medvirke og samhandle for å utvikle tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Arbeidstidsordning:
Ved Storbakken ungdomssenter jobbes det i to forskjellige turnusordninger, henholdsvis «Statens langturnus» og ordinær to-delt turnus. Hvilken turnus du skal jobbe i vil bli definert utfra sammensettingen av kvalifikasjoner i personalgruppen og søkerne.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til hovedtariffavtalen i KS.
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver på en institusjon under utvikling.

Søknad sendes elektronisk via Alta kommunes hjemmeside www.alta.kommune.no/ledige-stillinger . Søkere bes oppgi to referanser. Tilsetting skjer i Alta kommune på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser. For nærmere opplysninger: kontakt Barn- og ungetjenesten ved institusjonsleder Renate Moe, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søknadsfrist: 25.01.2022

Kontaktinformasjon

Renate Moe, Institusjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Storbakken
9510

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Alta kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon21 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 25.01.2022

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi  søker etter dyktig sivilingeniør /ingeniør til vårt kontor i Tromsø! Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig
16.05.2022 Tromsø
Brenner du, som oss, for å skape et profesjonelt og kundeorientert HR-faglig miljø som fokuserer på å få det beste
16.05.2022 Bærum
Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren sivilingeniør/ingeniør VA. En engasjert nyutdannet sivilingeniør/ingeniør VA kan også
16.05.2022 Bodø
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Vis alle 46.226 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Alta kommune ligger i det vestlige Finnmark og kaller seg by siden 1999. Kommunen grenser i nord mot Hasvik, Hammerfest, Loppa og Kvalsund, i øst mot Porsanger, i sør mot Kautokeino og Karasjok, og i vest mot Kvænangen og Loppa. Alta er berømt for helleristningene som ble oppdaget i 1973 og står på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Tradisjonelt har dette vært ett samfunn med småbrukere og skiferdrivere. Alta er omgitt av store forekomster av bergarten(Altaskifer) som er verdenskjent for sin hardhet, og brytes nå ut på industialisert vis og eksporteres til hele verden. Selfangst på Ishavet har også vært en viktig næring. Altasamfunnet preges i dag av mange selvstendig næringsdrivende og store entreprenørselskaper innen bygg og anlegg. Statoils gassterminal på Melkøya må også nevnes. Befolkning 18 403 (2008) Les mer om Alta kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon21 Presentasjon av stillingen:

Barn- og ungetjenesten i Alta kommune er en tverrfaglig tjeneste som omfatter barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, PP-tjenesten, ungdommens helsestasjon og en barnevernsinstitusjon, Storbakken ungdomssenter. Barn- og ungetjenesten skal gi tverrfaglige, koordinerte og helhetlige tjenester til barn, ungdom og deres familier, basert på tidlig innsats.
Storbakken ungdomssenter er kommunal, heldøgns barnevernsinstitusjon for ungdom med omsorgsbehov. Institusjonen ligger i en enebolig i et vanlig, godt etablert boligfelt midt i byen. Vi har totalt 13 stillinger i turnus. Institusjonen har to avdelinger i samme bygg; en omsorgsavdeling med 6 plasser for ungdom i alderen 13 - 18 år, og en hybelavdeling med 3 plasser for ungdom og unge voksne i alderen 18 -- 20 år som er under ettervern og bo-trening. I tillegg utfører personalet arbeidsoppgaver overfor ungdom og unge voksne som ikke bor på institusjonen.

Storbakken ungdomssenter søker :

1 miljøterapeut - vikariat for fast ansatt i turnus fra 01.02.22- 31.01.23

1 miljøterapeut - Fast stilling i turnus fra 01.03.22
1 fagleder/ miljøterapeut -- vikariat fra 01.02.22 til 31.01.23. Stillingen er delt mellom 50% vakter i miljøet, samt 50% med fagleder oppgaver og ansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utarbeide og gjennomføre miljøterapeutisk tiltak rundt ungdommen i samsvar med aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer
 • Utøve god omsorg og grensesetting i det daglige arbeidet på institusjonen
 • Sette seg inn i, og holde seg oppdatert på målsettinger, tiltak, planer og rutiner, samt gjennomføre disse
 • Bidra til ordinært husarbeid, renhold og matlaging samt gjennomføring av brann- og sjekkrunder
 • Bidra til utviklingsarbeid i tjenesten og medvirke til tverrfaglig samarbeid
 • Bidra til å gjennomføre tiltak initiert av barneverntjenesten
 • Koordinatoransvar for ungdom
 • Rapportskriving
 • Veilede studenter, samarbeidspartnere, ungdom og deres familie/ nettverk
 • Medansvar for å fremme et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • For stillingen som miljøterapeut kreves 3-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, ev. annen høyere utdanning som kan være relevant.
 • Det er ønskelig at søker har etter-/videreutdanning innen miljøterapeutisk arbeid/veiledning
 • I tillegg til de formelle kvalifikasjonskrav fordres der skikkethet for stillingen.
 • Det stilles store krav til fleksibilitet i stillingen da oppgavene kontinuerlig vil tilpasses oppdrag for barneverntjenesten i Alta, utenfor institusjonen.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillings evne med henhold til rapportering/dokumentering av det miljøterapeutiske arbeidet.
 • Personlig egnethet, fleksibilitet, evne til utstrakt samarbeid og til å kunne ta avgjørelser selvstendig.
 • Du må være genuint glad i ungdom, kunne gi dem omsorg og kjærlighet, fremstå tydelig som voksen og kunne sette grenser for unge mennesker.
 • Du må ha erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon
 • Du må være minst 25 år.
 • Det er krav om førerkort for bil.

Fagleder/ miljøterapeut: I tillegg til over nevnte kvalifikasjonskrav, kreves det for stillingen som fag leder:

 • kompetanse på faglig veiledning.

 • Det er ønskelig med økonomisk og eller administrativ kompetanse/ erfaring i stillingen.

 • I tillegg til de formelle kvalifikasjonskrav fordres der skikkethet for stillingen.

 • Det stilles krav til personlig egnethet, gode skriftlige og muntlige fremstillings evner, samarbeidferdigheter samt en god faglig og etisk standard.

 • De som ansettes må ha faglig kunnskap som gjør at hun/han bidrar til utvikling av tjenestens faglige innhold og organisering, samt bidrar til utvikling i en flerfaglig organisasjon.

 • Den som ansettes må ha evnen til å være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og hvor oppgavene skal utføres.

 • Det stilles store krav til fleksibilitet i stillingen da oppgavene kontinuerlig vil tilpasses barneverntjenesten i Alta sitt behov for bistand.

  Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift, herunder Min Vakt -- turnusprogram, bordturnus samt skaffe vikarer.

 • Medansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet i avdelingen- herunder: årsplanlegging, planleggingsdager, personalmøter samt det miljøterapeutiske arbeid på Storbakken ungdomssenter.

 • Ansvar for å sikre opplæring for nyansatte knyttet til omsorgsavdelingen.

 • Medansvar for å utnytte ressursene innen avdelingen i henhold til de mål og rammer som er vedtatt for avdelingen.

 • Ansvar for faglig veiledning.

 • Medansvar for å påse at Barn og ungetjenestens inventar og lokaler er i forsvarlig stand.

 • Bidra til å videreutvikle Storbakken ungdomssenter i tråd med institusjonsplanen, gjeldende lov og regelverk og kommunale prioriteringer.

 • Ansvar for håndkassesystemet

 • Attestasjonsmyndighet

 • Daglig økonomisk styring

 • Ansvar for strukturert veiledning av miljøpersonalet Medvirke og samhandle for å utvikle tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Arbeidstidsordning:
Ved Storbakken ungdomssenter jobbes det i to forskjellige turnusordninger, henholdsvis «Statens langturnus» og ordinær to-delt turnus. Hvilken turnus du skal jobbe i vil bli definert utfra sammensettingen av kvalifikasjoner i personalgruppen og søkerne.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til hovedtariffavtalen i KS.
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver på en institusjon under utvikling.

Søknad sendes elektronisk via Alta kommunes hjemmeside www.alta.kommune.no/ledige-stillinger . Søkere bes oppgi to referanser. Tilsetting skjer i Alta kommune på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser. For nærmere opplysninger: kontakt Barn- og ungetjenesten ved institusjonsleder Renate Moe, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søknadsfrist: 25.01.2022

Kontaktinformasjon

Renate Moe, Institusjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Storbakken
9510

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Alta kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon21 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Søknadsfrist: 25.01.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Alta kommune