<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sykepleiere Bodø Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Er du vår nye sykepleier?

Vi søker etter sykepleiere i 100 % faste stillinger.

Hos oss har du som sykepleier selvstendig ansvar for primærgruppen. Du har ansvar for gjennomføring av legevisitt og den sykepleiefaglige oppfølgingen av pasientene.

Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens.

Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen.

Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett.

Sentrum sykehjem ligger i hjertet av Bodø med tilgang til byens grønne lunger og øvrige fasiliteter. Sykehjemmet har 6 korttidsplasser og 54 langtidsplasser fordelt på 10 sekserenheter.

Målgruppen vår er mennesker med demenssykdom. Vi ivaretar pasienter med komplekse sykdomsbilder i et tverrfaglig miljø.

Det er viktig for oss å yte personsentrert omsorg hvor pårørende inkluderes. Vi er sertifisert som Livsgledehjem.


Våre nye sykepleiere må ha:

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk.

Det er ønskelig at du har:

 • Praksis fra geriatri/ demensomsorg. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg er ønskelig, men oppfordrer alle sykepleiere til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrighet og engasjement
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • I stand til å bevare roen i en hektisk arbeidshverdag og ta gode avgjørelser 
 • God kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Positivitet og godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges
Noen av arbeidsoppgavene er:
 • Tverrfaglig samarbeid med blant annet lege, tildelingskontoret, ergoterapeuter, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Legemiddelhåndtering, blant annet intravenøs behandling
 • Sykepleiefaglige oppgaver/ prosedyrer: Blodprøver, EKG, O2 behandling, blærescanning og kateterisering
 • Pårørendesamarbeid
 • Kartlegging og oppfølging ved bruk av blant annet OBS-demens, TID- modellen
 • Implementering av ProAct, undervisning og opplæring
 • Miljøarbeid med fokus på en verdig hverdag
 • Undervisning og veiledning av annet helsepersonell
 • Du får støtte fra et lederteam som ønsker å tilrettelegge for god oppgaveløsning, samspill, godt arbeidsmiljø, faglig fokus og kvalitet på tjenesten.

Vi kan tilby deg
 • Fagutviklende miljø, faglig påfyll gjennom faglunsjer og eksterne kurs
 • Fagsykepleierkollega som jobber med fagutvikling
 • Mulighet for videreutdanning dekket av arbeidsgiver
 • Faste sykepleiermøter
 • Avsatt tid til administrative oppgaver
 • Todelt turnus (dag/aften) med pr tiden arbeid hver 3. helg
 • Fadderordning med støtte og oppfølging fra sykepleierkollega, avdelingsleder og fagsykepleier

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden)

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring legges ved søknaden. 

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.  

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.  

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne: 

Virksomhetsleder
Ida Kristine Røg Tjeldberg
Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjonE-post:

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
UCO Tromsø holder til i Gimleveien, men skal i løpet av året flytte inn i nye, flotte lokaler på Skattøra.
12.04.2022 Tromsø
Er du vår nye produktansvarlige for mellomspennings bryteranlegg (SafeRing og SafePlus) i vår salgsavdeling for det norske markedet? I denne
12.04.2022 Skien
The Research and development center in Bryne represent a unique multidisciplinary environment for development of advanced mechatronic. We are 51
12.04.2022 Time
Vi  søker etter dyktig sivilingeniør /ingeniør til vårt kontor i Tromsø! Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig
16.05.2022 Tromsø
Brenner du, som oss, for å skape et profesjonelt og kundeorientert HR-faglig miljø som fokuserer på å få det beste
16.05.2022 Bærum
Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren sivilingeniør/ingeniør VA. En engasjert nyutdannet sivilingeniør/ingeniør VA kan også
16.05.2022 Bodø
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Vis alle 46.884 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, ligger på 67°17’N og er Nord-Norges nest største by. Bodø har ca 52000 innbyggere. Bodø er et moderne handels-, service-, administrasjon-, utdanning og kommunikasjonssentrum.

I mai 1816 fikk Bodø status som kjøpstad. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere, vokste byen sakte fram til midten av 1860-årene, da snudde sildefisket opp ned på bysamfunnet i Bodø. Fra midten av 1880-årene opplevde man at silda ble borte og bodøværingene måtte innstille seg på en framtid med harde krav til den enkelte og usikkert utbytte av strevet.

27.mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 ½ time var det meste av gamle Bodø lagt i grus; mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist.

Bodøsamfunnet er preget av positivitet og vekst. Selv om det finnes de som hevder at det alltid blåser i Bodø, kan vi imidlertid strekke oss til å innrømme at det er rimelig god «gjennomtrekk» i byen. Og i den utstrekning det blåser litt, er det i så fall medvind!

Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024.

Les mer om Bodø Kommune

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye sykepleier?

Vi søker etter sykepleiere i 100 % faste stillinger.

Hos oss har du som sykepleier selvstendig ansvar for primærgruppen. Du har ansvar for gjennomføring av legevisitt og den sykepleiefaglige oppfølgingen av pasientene.

Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens.

Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen.

Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett.

Sentrum sykehjem ligger i hjertet av Bodø med tilgang til byens grønne lunger og øvrige fasiliteter. Sykehjemmet har 6 korttidsplasser og 54 langtidsplasser fordelt på 10 sekserenheter.

Målgruppen vår er mennesker med demenssykdom. Vi ivaretar pasienter med komplekse sykdomsbilder i et tverrfaglig miljø.

Det er viktig for oss å yte personsentrert omsorg hvor pårørende inkluderes. Vi er sertifisert som Livsgledehjem.


Våre nye sykepleiere må ha:

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk.

Det er ønskelig at du har:

 • Praksis fra geriatri/ demensomsorg. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg er ønskelig, men oppfordrer alle sykepleiere til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrighet og engasjement
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • I stand til å bevare roen i en hektisk arbeidshverdag og ta gode avgjørelser 
 • God kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Positivitet og godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges
Noen av arbeidsoppgavene er:
 • Tverrfaglig samarbeid med blant annet lege, tildelingskontoret, ergoterapeuter, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Legemiddelhåndtering, blant annet intravenøs behandling
 • Sykepleiefaglige oppgaver/ prosedyrer: Blodprøver, EKG, O2 behandling, blærescanning og kateterisering
 • Pårørendesamarbeid
 • Kartlegging og oppfølging ved bruk av blant annet OBS-demens, TID- modellen
 • Implementering av ProAct, undervisning og opplæring
 • Miljøarbeid med fokus på en verdig hverdag
 • Undervisning og veiledning av annet helsepersonell
 • Du får støtte fra et lederteam som ønsker å tilrettelegge for god oppgaveløsning, samspill, godt arbeidsmiljø, faglig fokus og kvalitet på tjenesten.

Vi kan tilby deg
 • Fagutviklende miljø, faglig påfyll gjennom faglunsjer og eksterne kurs
 • Fagsykepleierkollega som jobber med fagutvikling
 • Mulighet for videreutdanning dekket av arbeidsgiver
 • Faste sykepleiermøter
 • Avsatt tid til administrative oppgaver
 • Todelt turnus (dag/aften) med pr tiden arbeid hver 3. helg
 • Fadderordning med støtte og oppfølging fra sykepleierkollega, avdelingsleder og fagsykepleier

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden)

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring legges ved søknaden. 

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.  

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.  

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne: 

Virksomhetsleder
Ida Kristine Røg Tjeldberg
Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjonE-post:

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2022
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 24
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
23 ledige stillinger

Fakta om Bodø Kommune