<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lærerstillinger Halden kommune Undervisning og oppvekst

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

I grunnskolens 1. - 10. trinn kan det fra 01.08.2022 bli ledig et antall stillinger for lærere som skal dekke alle grunnskolens fag. Halden kommune har 8 barneskoler og 3 ungdomsskoler.

Beskrivelse av arbeidssted
Halden grunnskole arbeider etter kommunens oppvekstplan.

Haldenskolen ønsker engasjerte lærere som er gode til å bygge relasjoner – både til elever, foresatte og medarbeidere. Haldenskolen skal skape morgendagens voksne. Lærere i Halden må gjøre elevene motiverte for læring og godt rustet for videre utdanning og voksenlivet. Viktige verdier i Haldenskolen er samarbeid, trivsel og respekt.

Halden har de siste årene hatt et digitalt skoleløft, og alle elevene har hver sin digitale enhet. I tillegg jobber skolene med skoleutvikling innenfor områdene tidlig innsats, tilpasset opplæring, elevaktive læringsformer og vurdering. Halden samarbeider med Høgskolen i Østfold.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning
Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.

Det oppfordres til å angi i søknaden om en ønsker stilling på barne – eller ungdomstrinn. Søkere må ha minst to undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som har undervisningskompetanse i basisfagene norsk, matematikk og engelsk samt andre undervisningsfag, vil bli prioritert.

Barnehagelærere som skal tilsettes i skolen, må ha 60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på
Barnetrinnet, Jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Generelle betingelser
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og love

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Fremvises før tiltredelse.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Som sikkerhetstekniker i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type serviceoppdrag mot brann, nødlys, innbrudd, adgang og ITV. Liker du
06.04.2022 Drammen
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
08.04.2022 Oslo
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
19.04.2022 Flere steder
Vis alle 45.224 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Halden er Norges vakreste by. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.
Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.
Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Halden er en grensekommune med nærhet til viktig infrastruktur som E6, jernbane og havn. Halden har en av Norges mest besøkte turistattraksjoner i Fredriksten festning. Vi har svært mange kulturarrangementer, et aktivt og variert idrettsliv og fantastiske friluftsmuligheter.

Derfor er Halden et bra sted å besøke og et fantastisk sted å jobbe og bo.

www.halden.kommune.no

Les mer om Halden kommune Undervisning og oppvekst

Stillingsbeskrivelse

I grunnskolens 1. - 10. trinn kan det fra 01.08.2022 bli ledig et antall stillinger for lærere som skal dekke alle grunnskolens fag. Halden kommune har 8 barneskoler og 3 ungdomsskoler.

Beskrivelse av arbeidssted
Halden grunnskole arbeider etter kommunens oppvekstplan.

Haldenskolen ønsker engasjerte lærere som er gode til å bygge relasjoner – både til elever, foresatte og medarbeidere. Haldenskolen skal skape morgendagens voksne. Lærere i Halden må gjøre elevene motiverte for læring og godt rustet for videre utdanning og voksenlivet. Viktige verdier i Haldenskolen er samarbeid, trivsel og respekt.

Halden har de siste årene hatt et digitalt skoleløft, og alle elevene har hver sin digitale enhet. I tillegg jobber skolene med skoleutvikling innenfor områdene tidlig innsats, tilpasset opplæring, elevaktive læringsformer og vurdering. Halden samarbeider med Høgskolen i Østfold.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning
Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.

Det oppfordres til å angi i søknaden om en ønsker stilling på barne – eller ungdomstrinn. Søkere må ha minst to undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som har undervisningskompetanse i basisfagene norsk, matematikk og engelsk samt andre undervisningsfag, vil bli prioritert.

Barnehagelærere som skal tilsettes i skolen, må ha 60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på
Barnetrinnet, Jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Generelle betingelser
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og love

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Fremvises før tiltredelse.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Halden kommune Undervisning og oppvekst