<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Politifaglig etterforskningsleder - politiførstebetjent FEE-Avsnitt So og vold mot barn Telemark, Sør-Øst politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Presentasjon av stillingen:

I Sør-Øst politidistrikt,ft stedsplassert ved Felles enhet for etterretning ogetterforskning, Seksjon for seksuallovbrudd og vold mot barn, Avsnitt Telemark, ft stedsplassertved politihuset i Skienhar vi ledig et vikariat som politiførstebetjent, med funksjon sompolitifaglig etterforskningsleder i perioden snarest tom 31.12.23.

Seksjon for seksuallovbrudd og vold mot barn er en av åtte seksjoner under Felles enhet for etterretning og etterforskning. Seksjonen består av 63 medarbeidere fordelt på tre avsnitt, hhv Telemark, Vestfold og Buskerud.

Vi søker etter deg som har stor motivasjon og interesse for etterforskning av seksualforbrytelser og vold mot barn.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Utføre etterforskningsoppgaver og politifaglig etterforskningsledelse i saker som faller inn under seksjonens fagområde, herunder seksualforbrytelser generelt, internettrelaterte overgrep og vold mot barn.
 • Vurdere, prioritere og fordele saker og arbeidsoppgaver på etterforskerne.
 • Ansvar for at sakene eller oppgavene blir etterforsket på forsvarlig vis og ihht lover og instrukser.
 • Ansvar for at arbeidet utføres med kvalitet og effektivitet og i samsvar med gitte målsetninger og prioriteringer.
 • Utføre faglig veiledning og aktiv kunnskapsdeling overfor etterforskere internt på avsnittet, samt etterforskere eksternt innenfor fagområdet etter ordre fra overordnet.
 • Utarbeide etterforskningsplaner i samråd med påtalesansvarlig.
 • Opprette, føre og lede Indicia-prosjekt i saker dette er besluttet.
 • Sørge for ferdigstillelse og kvalitetssikring i sakene før oversendelse til påtaleansvarlig.

Øvrige oppgaver:

 • Bidra aktivt på seksjonen med sin kompetanse, initiativ og avlaste andre kolleger ved behov.
 • Ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø, og for øvrig bidra til ivaretakelse av HMS på avsnittet, seksjonen og driftsenheten.
 • Ivareta helhetstenkningen der det ved behov arbeides på tvers av avsnitt, seksjoner og driftsenheter.
 • Ivareta samarbeid og samhandling med øvrige avsnitt, seksjoner og driftsenheter.
 • Ivareta samarbeid/ samhandling med eksterne samarbeidspartnere.
 • Utføre andre arbeidsoppgaver etter nærmere ordre fra overordnede.

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått Politihøgskolen/Politiskolen
 • Lang erfaring fra etterforskning/eller erfaring fra etterforskningsledelse
 • Etterforskningserfaring på sakstypen og/ eller store/ alvorlige saker
 • God kompetanse på føring av e-plan i og bruk av Indicia- prosjekt
 • God kompetanse på straffesaksflyten
 • God kjennskap til politiets organisering og virkemåte
 • Gode datakunnskaper og god kjennskap til politiets systemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskelig:

 • Erfaring i etterforskningsledelse av store/ alvorlige saker.
 • Utdanning som er relevant for rollen som etterforskningsleder
 • Erfaring fra etterforskning av seksuallovbrudd og vold mot barn
 • Videre utdanning innen etterforskning og etterforskning av seksuallovbrudd og vold mot barn
 • Erfaring fra digitalt politiarbeid

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • God evne til å lede team, veilede og motivere andre
 • Tåle høyt arbeidspress og stress
 • Effektiv, kvalitetsbevisst og god gjennomføringsevne
 • Gode sosiale evner og gode evner til å samhandle og tenke helhetlig både internt og eksternt
 • Fleksibel, omstillings- og beslutningsdyktig

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (stillingskode 1455), fra kr 574.700,00 brutto per år (fra ltr 63)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen .

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Torunn Fossli Sæthre, Avsnittsleder Avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot Barn Telemark, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Myren 7
3718 Skien

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Stillingsprosent: 100% Vikar Søknadsfrist: 27.01.2022

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 44.880 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Sør-Øst politidistrikt er et Norge i miniatyr med flere byer, store fjellområder, langstrakt kyst og turisme både vinter og sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold og Telemark og deler av Viken-- til sammen 42 kommuner som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor ca. 692 000 innbyggere i distriktet.

Politiets oppgaver er sammensatte og mangfoldig. Den sentrale beliggenheten, med mange knutepunkter for både nasjonal og internasjonal transport, gjør distriktet til et pulserende og attraktivt område.

Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig, helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

Les mer om FEE-Avsnitt So og vold mot barn Telemark, Sør-Øst politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Presentasjon av stillingen:

I Sør-Øst politidistrikt,ft stedsplassert ved Felles enhet for etterretning ogetterforskning, Seksjon for seksuallovbrudd og vold mot barn, Avsnitt Telemark, ft stedsplassertved politihuset i Skienhar vi ledig et vikariat som politiførstebetjent, med funksjon sompolitifaglig etterforskningsleder i perioden snarest tom 31.12.23.

Seksjon for seksuallovbrudd og vold mot barn er en av åtte seksjoner under Felles enhet for etterretning og etterforskning. Seksjonen består av 63 medarbeidere fordelt på tre avsnitt, hhv Telemark, Vestfold og Buskerud.

Vi søker etter deg som har stor motivasjon og interesse for etterforskning av seksualforbrytelser og vold mot barn.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Utføre etterforskningsoppgaver og politifaglig etterforskningsledelse i saker som faller inn under seksjonens fagområde, herunder seksualforbrytelser generelt, internettrelaterte overgrep og vold mot barn.
 • Vurdere, prioritere og fordele saker og arbeidsoppgaver på etterforskerne.
 • Ansvar for at sakene eller oppgavene blir etterforsket på forsvarlig vis og ihht lover og instrukser.
 • Ansvar for at arbeidet utføres med kvalitet og effektivitet og i samsvar med gitte målsetninger og prioriteringer.
 • Utføre faglig veiledning og aktiv kunnskapsdeling overfor etterforskere internt på avsnittet, samt etterforskere eksternt innenfor fagområdet etter ordre fra overordnet.
 • Utarbeide etterforskningsplaner i samråd med påtalesansvarlig.
 • Opprette, føre og lede Indicia-prosjekt i saker dette er besluttet.
 • Sørge for ferdigstillelse og kvalitetssikring i sakene før oversendelse til påtaleansvarlig.

Øvrige oppgaver:

 • Bidra aktivt på seksjonen med sin kompetanse, initiativ og avlaste andre kolleger ved behov.
 • Ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø, og for øvrig bidra til ivaretakelse av HMS på avsnittet, seksjonen og driftsenheten.
 • Ivareta helhetstenkningen der det ved behov arbeides på tvers av avsnitt, seksjoner og driftsenheter.
 • Ivareta samarbeid og samhandling med øvrige avsnitt, seksjoner og driftsenheter.
 • Ivareta samarbeid/ samhandling med eksterne samarbeidspartnere.
 • Utføre andre arbeidsoppgaver etter nærmere ordre fra overordnede.

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått Politihøgskolen/Politiskolen
 • Lang erfaring fra etterforskning/eller erfaring fra etterforskningsledelse
 • Etterforskningserfaring på sakstypen og/ eller store/ alvorlige saker
 • God kompetanse på føring av e-plan i og bruk av Indicia- prosjekt
 • God kompetanse på straffesaksflyten
 • God kjennskap til politiets organisering og virkemåte
 • Gode datakunnskaper og god kjennskap til politiets systemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskelig:

 • Erfaring i etterforskningsledelse av store/ alvorlige saker.
 • Utdanning som er relevant for rollen som etterforskningsleder
 • Erfaring fra etterforskning av seksuallovbrudd og vold mot barn
 • Videre utdanning innen etterforskning og etterforskning av seksuallovbrudd og vold mot barn
 • Erfaring fra digitalt politiarbeid

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • God evne til å lede team, veilede og motivere andre
 • Tåle høyt arbeidspress og stress
 • Effektiv, kvalitetsbevisst og god gjennomføringsevne
 • Gode sosiale evner og gode evner til å samhandle og tenke helhetlig både internt og eksternt
 • Fleksibel, omstillings- og beslutningsdyktig

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (stillingskode 1455), fra kr 574.700,00 brutto per år (fra ltr 63)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen .

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Torunn Fossli Sæthre, Avsnittsleder Avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot Barn Telemark, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Myren 7
3718 Skien

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Stillingsprosent: 100% Vikar Søknadsfrist: 27.01.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om FEE-Avsnitt So og vold mot barn Telemark, Sør-Øst politidistrikt