<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Etterforsker ved Kirkenes politistasjon Kirkenes politistasjon, Varanger Politistasjonsdistrikt, Finnmark politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon35 Presentasjon av stillingen:

Finnmark politidistrikt har en ledig fast etterforskerstilling som politibetjent 3/2/1 ved Kirkenes politistasjon. Ønsket oppstart er 01.03.22 eller snarest etter dette. Dersom det oppstår ledighet ved andre tjenestesteder vil vi vurdere å bruke samme søkermasse.

Stillingen er organisert som del av politipatruljen og er underlagt seksjon for forebyggende, politipatrulje og etterforskning.
Våre medarbeider må kjenne seg igjen i verdiene av medarbeiderplattformen: Være modig, vise respekt, helhetsorientert og tett på.

Som etterforsker vil du være en del av etterforskerteamet i Varanger politistasjonsdistrikt. Dette medfører at selv om man i hovedsak jobber med straffesaker knyttet til eget tjenestested så vil man også utføre oppgaver på tvers av hele tjenesteenheten. Som etterforsker vil man ha ansvar for oppfølging av egen straffesaksportefølje.

Etterforskerne jobber på egen tilpasset tjenesteliste, men det må påregnes at man også tildeles vakter i patruljetjenesten, samt noe reservetjeneste.

Politipatruljen skal arbeide kriminalitetsforebyggende, med særlig vekt på forebyggende tiltak, og utføre oppdrag innen hele politiets oppgavespenn, med politiarbeid på stedet som hovedmetode.

Tilsetting skjer etter vilkår i Lov om statsansatte og personalreglementet for tjenestemenn i Politi- og lensmannsetaten. Det stilles krav om plettfri vandel ved ansettelse i Politi- og lensmannsetaten, og at politiattest (uttømmende og utvidet) vil bli innhentet, jfr. Politiloven §18 og Politiregisterloven §41.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre nødvendige etterforskningsskritt i tildelte saker.
 • Gjennom dialog med nærmeste leder og straffesaksansvarlig gjennomføre etterforskningsoppgaver knyttet til straffesaker i hele Varanger.
 • Straksetterforskning med politiarbeid på stedet som metode.
 • Som SARA-medarbeider utføre oppgaver knyttet til SARA-arbeid og oppfølging av trusselutsatte.
 • Kriminalitetsforebyggende politiarbeid ved behov.
 • Utføre oppdrag prioritert og tildelt av operasjonssentralen ved behov.
 • Delvis inngå i vakttjeneste etter turnus med beredskapsvakt og aktiv tjeneste.
 • Innhente og dele relevant etterretningsinformasjon.
 • Andre oppgaver som tildeles av leder.

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Bestått politi(høg)skole
 • Operativt godkjent i minimum IP-kategori 4, eller kunne bli godkjent innen kort tid.
 • Plettfri vandel
 • Førerkort klasse B
 • Godkjent for utrykningskjøring

Ønsket:

 • Videreutdanning innen etterforskningsfaget
 • Erfaring innen etterforskning
 • Gjennomført kurs som SARA-medarbeider (SARA/Patriark)
 • Gode kunnskaper om politiets datasystemer

Personlige egenskaper

 • Interesse og motivasjon for hovedsakelig å arbeide med etterforskning av straffesaker.
 • Motivert, positiv og faglig engasjert med evne til å skape gode relasjoner.
 • Løsningsorientert og handlekraftig.
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og således bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Åpen, ærlig og bevisst på egne holdninger
 • Identifisere seg med våre verdier; modig, vise respekt, helhetsorientert og være tett på.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner; Politibetjent 1, SKO 1457, Lr. 41, Alt.7. Politibetjent 2, SKO1459, Lr. 42, Alt.9. Politibetjent 3, SKO 1461, Lr. 43, Alt.10.
I tillegg kommer de til enhver tid avtalefestede tillegg. Innplassering som politibetjent 3/2 er under forutsetning av at kompetansekriteriene er oppfylt. Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms, redusert skatt, nedskrivning av studielån. For å lese mer om gunstige virkemidler og beregne hva man kan spare på å bosette seg i Finnmark viser vi til nettsiden www.finnmark.no. Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift, og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste for alle ansatte.

Kontaktinformasjon

Linda Knaplund, Polititjenesteleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rådhussvingen 1
9900 Kirkenes

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmark politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon35 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 30.01.2022

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 44.880 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 18 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Politidistriktet er organisert i en geografisk driftsenhet med fire tjenesteenheter , fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber.

Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca 430 medarbeidere.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker, dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlig, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Det stilles krav om plettfri vandel, vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Før tilsetting må en legge frem utvidet og uttømmende politiattest, jf politiregisterloven § 41og politiloven § 18.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Attester og vitnemål legges ved elektronisk. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.

Finnmark politidistrikt skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk .

Les mer om Kirkenes politistasjon, Varanger Politistasjonsdistrikt, Finnmark politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon35 Presentasjon av stillingen:

Finnmark politidistrikt har en ledig fast etterforskerstilling som politibetjent 3/2/1 ved Kirkenes politistasjon. Ønsket oppstart er 01.03.22 eller snarest etter dette. Dersom det oppstår ledighet ved andre tjenestesteder vil vi vurdere å bruke samme søkermasse.

Stillingen er organisert som del av politipatruljen og er underlagt seksjon for forebyggende, politipatrulje og etterforskning.
Våre medarbeider må kjenne seg igjen i verdiene av medarbeiderplattformen: Være modig, vise respekt, helhetsorientert og tett på.

Som etterforsker vil du være en del av etterforskerteamet i Varanger politistasjonsdistrikt. Dette medfører at selv om man i hovedsak jobber med straffesaker knyttet til eget tjenestested så vil man også utføre oppgaver på tvers av hele tjenesteenheten. Som etterforsker vil man ha ansvar for oppfølging av egen straffesaksportefølje.

Etterforskerne jobber på egen tilpasset tjenesteliste, men det må påregnes at man også tildeles vakter i patruljetjenesten, samt noe reservetjeneste.

Politipatruljen skal arbeide kriminalitetsforebyggende, med særlig vekt på forebyggende tiltak, og utføre oppdrag innen hele politiets oppgavespenn, med politiarbeid på stedet som hovedmetode.

Tilsetting skjer etter vilkår i Lov om statsansatte og personalreglementet for tjenestemenn i Politi- og lensmannsetaten. Det stilles krav om plettfri vandel ved ansettelse i Politi- og lensmannsetaten, og at politiattest (uttømmende og utvidet) vil bli innhentet, jfr. Politiloven §18 og Politiregisterloven §41.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre nødvendige etterforskningsskritt i tildelte saker.
 • Gjennom dialog med nærmeste leder og straffesaksansvarlig gjennomføre etterforskningsoppgaver knyttet til straffesaker i hele Varanger.
 • Straksetterforskning med politiarbeid på stedet som metode.
 • Som SARA-medarbeider utføre oppgaver knyttet til SARA-arbeid og oppfølging av trusselutsatte.
 • Kriminalitetsforebyggende politiarbeid ved behov.
 • Utføre oppdrag prioritert og tildelt av operasjonssentralen ved behov.
 • Delvis inngå i vakttjeneste etter turnus med beredskapsvakt og aktiv tjeneste.
 • Innhente og dele relevant etterretningsinformasjon.
 • Andre oppgaver som tildeles av leder.

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Bestått politi(høg)skole
 • Operativt godkjent i minimum IP-kategori 4, eller kunne bli godkjent innen kort tid.
 • Plettfri vandel
 • Førerkort klasse B
 • Godkjent for utrykningskjøring

Ønsket:

 • Videreutdanning innen etterforskningsfaget
 • Erfaring innen etterforskning
 • Gjennomført kurs som SARA-medarbeider (SARA/Patriark)
 • Gode kunnskaper om politiets datasystemer

Personlige egenskaper

 • Interesse og motivasjon for hovedsakelig å arbeide med etterforskning av straffesaker.
 • Motivert, positiv og faglig engasjert med evne til å skape gode relasjoner.
 • Løsningsorientert og handlekraftig.
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og således bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Åpen, ærlig og bevisst på egne holdninger
 • Identifisere seg med våre verdier; modig, vise respekt, helhetsorientert og være tett på.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner; Politibetjent 1, SKO 1457, Lr. 41, Alt.7. Politibetjent 2, SKO1459, Lr. 42, Alt.9. Politibetjent 3, SKO 1461, Lr. 43, Alt.10.
I tillegg kommer de til enhver tid avtalefestede tillegg. Innplassering som politibetjent 3/2 er under forutsetning av at kompetansekriteriene er oppfylt. Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms, redusert skatt, nedskrivning av studielån. For å lese mer om gunstige virkemidler og beregne hva man kan spare på å bosette seg i Finnmark viser vi til nettsiden www.finnmark.no. Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift, og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste for alle ansatte.

Kontaktinformasjon

Linda Knaplund, Polititjenesteleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rådhussvingen 1
9900 Kirkenes

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmark politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon35 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 30.01.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Kirkenes politistasjon, Varanger Politistasjonsdistrikt, Finnmark politidistrikt