<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Aktivitør 100 % - Dagtid Butenester nordre, Ålesund kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon90 Presentasjon av stillingen:
Det er ledig fast stilling som aktivitør i 100 % stilling, dagtid, i avdeling Buteneste Ørskog.

Butenesten Nordre gir tilrettelagte tenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Ein tilbyr hjelp til å dekke personlege og praktiske behov, det kan være praktisk bistand, opplæring og nødvendig helsehjelp. Tenestene utformast i samarbeid med brukeren. Ein vil legge til rette for mestring og utvikling gjennom aktiv og meiningsfylt tilvære i felleskap med andre.

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid
 • Velge aktiviteter ut fra brukarane sine ressursar. Det kan for eksempel vere håndarbeid, forming, spel, fysisk aktivitet og musikk.
 • Gjennom tiltak muleggjere aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer brukarane sine funksjoner og skaper opplevelse av mestring, trivsel og glede.
 • Stell og pleie, tilrettelegge for måltider og daglege gjeremål.
 • Koordinere aktiviteter i samarbeid med kollegaer ved eininga.
 • Bruk av tekniske hjelpemiddel, også velferdsteknologiske hjelpemiddel.
 • Dokumentering etter gjeldande prosedyrar og lovverk.
 • Fagutvikling.
 • Legemiddelhandtering.

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev som aktivitør er ønskjeleg.
 • Erfaring frå arbeid med eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Erfaring som aktivitør
 • God kunnskap om håndarbeid og formingsaktivitetar
 • Gjerne erfaring med helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
 • Meistre godt norsk både skriftleg og munnleg.

Personlege eigenskapar

 • God etisk refleksjonsevne, godt humør og evne til å kommunisere på en god måte med brukere og kollegaer.
 • Kreativ og evne til å finne praktiske løysingar på utfordringar som dukker opp
 • Sjølvstendig, pliktoppfyllande, utadvent og inkluderande
 • Du har stor arbeidskapasitet, og er ein utprega omsorgsperson som evner å bygge gode relasjonar med tenestemottakarar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.
 • Du evner å skape engasjement, og har gode haldningar.

Vi tilbyr

 • Fast stilling med varierande, spennande og givande arbeidsoppgåver i eit godt, hyggeleg og meiningsfylt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter gjeldande tariffavtale.

Kontaktinformasjon

Silje F. Midthjell, Avdelingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Eirik Frøystad, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Prestegardsvegen 22 6240 Ørskog

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon90 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 13.02.2022

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Som sikkerhetstekniker i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type serviceoppdrag mot brann, nødlys, innbrudd, adgang og ITV. Liker du
06.04.2022 Drammen
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
08.04.2022 Oslo
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
19.04.2022 Flere steder
Vis alle 45.224 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Les mer om Butenester nordre, Ålesund kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon90 Presentasjon av stillingen:
Det er ledig fast stilling som aktivitør i 100 % stilling, dagtid, i avdeling Buteneste Ørskog.

Butenesten Nordre gir tilrettelagte tenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Ein tilbyr hjelp til å dekke personlege og praktiske behov, det kan være praktisk bistand, opplæring og nødvendig helsehjelp. Tenestene utformast i samarbeid med brukeren. Ein vil legge til rette for mestring og utvikling gjennom aktiv og meiningsfylt tilvære i felleskap med andre.

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid
 • Velge aktiviteter ut fra brukarane sine ressursar. Det kan for eksempel vere håndarbeid, forming, spel, fysisk aktivitet og musikk.
 • Gjennom tiltak muleggjere aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer brukarane sine funksjoner og skaper opplevelse av mestring, trivsel og glede.
 • Stell og pleie, tilrettelegge for måltider og daglege gjeremål.
 • Koordinere aktiviteter i samarbeid med kollegaer ved eininga.
 • Bruk av tekniske hjelpemiddel, også velferdsteknologiske hjelpemiddel.
 • Dokumentering etter gjeldande prosedyrar og lovverk.
 • Fagutvikling.
 • Legemiddelhandtering.

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev som aktivitør er ønskjeleg.
 • Erfaring frå arbeid med eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Erfaring som aktivitør
 • God kunnskap om håndarbeid og formingsaktivitetar
 • Gjerne erfaring med helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
 • Meistre godt norsk både skriftleg og munnleg.

Personlege eigenskapar

 • God etisk refleksjonsevne, godt humør og evne til å kommunisere på en god måte med brukere og kollegaer.
 • Kreativ og evne til å finne praktiske løysingar på utfordringar som dukker opp
 • Sjølvstendig, pliktoppfyllande, utadvent og inkluderande
 • Du har stor arbeidskapasitet, og er ein utprega omsorgsperson som evner å bygge gode relasjonar med tenestemottakarar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.
 • Du evner å skape engasjement, og har gode haldningar.

Vi tilbyr

 • Fast stilling med varierande, spennande og givande arbeidsoppgåver i eit godt, hyggeleg og meiningsfylt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter gjeldande tariffavtale.

Kontaktinformasjon

Silje F. Midthjell, Avdelingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Eirik Frøystad, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Prestegardsvegen 22 6240 Ørskog

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon90 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 13.02.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2022
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Butenester nordre, Ålesund kommune