<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Har du lyst til å bli en del av en lærende og innovativ skole, med kanskje Oslos beste kollegafellesskap?Stovner skole Oslo Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon47 Presentasjon av stillingen:

Vi har seks faste undervisningsstillinger fra 01.08.2022. Vi søker deg som trives med teamsamarbeid og ønsker å bli en del av et godt og profesjonelt fellesskap, der man ikke er redd for å tenke nytt for å bidra til at alle elever når sitt fulle potensial, faglig og sosialt.

Stovner skole (1-7) har ca. 550 elever og rundt 100 ansatte. Stovner skole er en flerkulturell skole med ca 75 % tospråklige elever. Skolen ligger øverst i Groruddalen, og ligger i kort gangavstand til t-bane, tog og buss med direktelinjer til sentrum.

Vi har kommet godt i gang med implementering av Fagfornyelsen og prioriterer pedagogisk utviklingsarbeid høyt i fellestiden. Vi er opptatt av å ha med oss verdigrunnlaget fra overordnet del i alt vi gjør, og jobber derfor blant annet tverrfaglig og temabasert gjennom store deler av året med fokus på dybdelæring, elevaktive arbeidsmåter og elevmedvirkning. Skolens elever og ansatte gir uttrykk for at dette er en spennende og motiverende måte å jobbe på, og sammen er vi i stadig prosess på å forbedre oss og videreutvikle dette arbeidet.

Skolen har i tillegg høyt fokus på arbeid med de grunnleggende ferdighetene, og vi jobber systematisk med differensiert ord- og begrepsopplæring knyttet til alle fag/trinn. Vi har også høyt fokus på lese-, skrive-, regne- og læringsstrategier.

Vi gir hver enkelt elev systematisk faglig, individuell oppfølging - et arbeid hvor alle pedagogene ved skolen har egen ressurs til å følge opp elever individuelt. Vi har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i ambisiøse team på hvert trinn og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, og felles ansvar for elevenes resultater og læring. Skolen vektlegger arbeid med elevenes skolemiljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

Skolen har implementert læringsbrett (iPad) som verktøy i undervisningen på alle trinn.

Stovner skole er en lærende organisasjon som arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Vi har et internt veiledningsprogram for nye lærere, utviklet gjennom flere år, med blant annet veiledning fra mentorlærere og ressurslærere.

Et godt arbeidsmiljø og høy trivsel blant ansatte, er viktig for oss, og et arbeid vi prioriterer høyt. Skolen har et tett og godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Vi gjennomfører årlige eksterne og interne trivselsundersøkelser blant ansatte, og har tro på at den grundige oppfølgingen vi gjør av resultatene, er mye av grunnen til at vi oppnår gode resultater og har høy trivsel. Vår ambisjon er at alle skal trives, oppleve at de tas på alvor, og at de ved behov får den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Skolen har faste årlige sosiale tiltak for de ansatte, i tillegg til at skolens ansatte gjennom mange år har tatt initiativ til ulike sosiale aktiviteter på fritiden, for de som ønsker det. Dette har vist seg å være svært populært og bidratt til at nye ansatte raskt blir en del av fellesskapet ved skolen.

Kan dette være noe som passer for deg? Hos oss blir du tatt godt imot og vi tror du vil trives godt. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Les mer om Stovner skole på vår hjemmeside: www.stovner.osloskolen.no

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.
 • Samarbeide på team- og skolenivå.
 • Samarbeide med teamet om systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og regning i alle fag, samt elevenes læringsmiljø.
 • Samarbeide med teamet om analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring.

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning for barnetrinnet med 30 studiepoeng i norsk og matematikk.
 • Du har erfaring som lærer.
 • Du er en dyktig klasseleder.
 • Du arbeider systematisk med godt klassemiljø, har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet, og forstår sammenhengen mellom det og god læring.
 • Du har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring.
 • Du har kompetanse i å vurdere læringsutbyttet, og endre opplæringen i henhold til dette.
 • Du bygger gode relasjoner med elever og foresatte.
 • Du har meget gode norskspråklige ferdigheter og er en god språkmodell.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med bruk av iPad i undervisning, men det er ikke noe krav.

Personlige egenskaper

 • Du har høye ambisjoner på hver enkelt elevs vegne.
 • Du er analytisk og ambisiøs på egne vegne og arbeider målrettet.
 • Du kommuniserer godt og har evne til å etablere gode relasjoner til elevene.
 • Du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Du er en god lagspiller og ønsker å arbeide i team.
 • Du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt og godt arbeidsmiljø.
 • Flotte elever og engasjerte foresatte.
 • Eget veiledningsprogram og oppfølging av nytilsatte.
 • Ressurslærere i lesing og regning.
 • Tett lederoppfølging - individuelt og på teamnivå.
 • Læringsbrett (iPad) til bruk i undervisning.
 • Lønn i følge Oslo Kommunes lønnsregulativ.

Kontaktinformasjon

Ellen Janne Granum, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

0982

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon47 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2022 Søknadsfrist: 26.01.2022

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
UCO Tromsø holder til i Gimleveien, men skal i løpet av året flytte inn i nye, flotte lokaler på Skattøra.
12.04.2022 Tromsø
Er du vår nye produktansvarlige for mellomspennings bryteranlegg (SafeRing og SafePlus) i vår salgsavdeling for det norske markedet? I denne
12.04.2022 Skien
The Research and development center in Bryne represent a unique multidisciplinary environment for development of advanced mechatronic. We are 51
12.04.2022 Time
Vi  søker etter dyktig sivilingeniør /ingeniør til vårt kontor i Tromsø! Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig
16.05.2022 Tromsø
Brenner du, som oss, for å skape et profesjonelt og kundeorientert HR-faglig miljø som fokuserer på å få det beste
16.05.2022 Bærum
Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren sivilingeniør/ingeniør VA. En engasjert nyutdannet sivilingeniør/ingeniør VA kan også
16.05.2022 Bodø
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Vis alle 46.884 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Oslo kommune er en av landes største arbeidsgivere med ca 44 000 ansatte. Kommunen utfører tjenester innen helse og sosial, kultur og utdanning, by utvikling, samferdsel og miljø og finansielle oppgaver. Kommunen er i stadig utvikling der effektivisering og endringsprosesser er sentrale begreper. Målet er å være en åpen, fleksibel og moderne kommune. Dette krever allsidig kompetanse og dyktige medarbeidere slik at brukere til en hver tid skal få den hjelp og service de har krav på. Les mer om Oslo Kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon47 Presentasjon av stillingen:

Vi har seks faste undervisningsstillinger fra 01.08.2022. Vi søker deg som trives med teamsamarbeid og ønsker å bli en del av et godt og profesjonelt fellesskap, der man ikke er redd for å tenke nytt for å bidra til at alle elever når sitt fulle potensial, faglig og sosialt.

Stovner skole (1-7) har ca. 550 elever og rundt 100 ansatte. Stovner skole er en flerkulturell skole med ca 75 % tospråklige elever. Skolen ligger øverst i Groruddalen, og ligger i kort gangavstand til t-bane, tog og buss med direktelinjer til sentrum.

Vi har kommet godt i gang med implementering av Fagfornyelsen og prioriterer pedagogisk utviklingsarbeid høyt i fellestiden. Vi er opptatt av å ha med oss verdigrunnlaget fra overordnet del i alt vi gjør, og jobber derfor blant annet tverrfaglig og temabasert gjennom store deler av året med fokus på dybdelæring, elevaktive arbeidsmåter og elevmedvirkning. Skolens elever og ansatte gir uttrykk for at dette er en spennende og motiverende måte å jobbe på, og sammen er vi i stadig prosess på å forbedre oss og videreutvikle dette arbeidet.

Skolen har i tillegg høyt fokus på arbeid med de grunnleggende ferdighetene, og vi jobber systematisk med differensiert ord- og begrepsopplæring knyttet til alle fag/trinn. Vi har også høyt fokus på lese-, skrive-, regne- og læringsstrategier.

Vi gir hver enkelt elev systematisk faglig, individuell oppfølging - et arbeid hvor alle pedagogene ved skolen har egen ressurs til å følge opp elever individuelt. Vi har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i ambisiøse team på hvert trinn og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, og felles ansvar for elevenes resultater og læring. Skolen vektlegger arbeid med elevenes skolemiljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

Skolen har implementert læringsbrett (iPad) som verktøy i undervisningen på alle trinn.

Stovner skole er en lærende organisasjon som arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Vi har et internt veiledningsprogram for nye lærere, utviklet gjennom flere år, med blant annet veiledning fra mentorlærere og ressurslærere.

Et godt arbeidsmiljø og høy trivsel blant ansatte, er viktig for oss, og et arbeid vi prioriterer høyt. Skolen har et tett og godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Vi gjennomfører årlige eksterne og interne trivselsundersøkelser blant ansatte, og har tro på at den grundige oppfølgingen vi gjør av resultatene, er mye av grunnen til at vi oppnår gode resultater og har høy trivsel. Vår ambisjon er at alle skal trives, oppleve at de tas på alvor, og at de ved behov får den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Skolen har faste årlige sosiale tiltak for de ansatte, i tillegg til at skolens ansatte gjennom mange år har tatt initiativ til ulike sosiale aktiviteter på fritiden, for de som ønsker det. Dette har vist seg å være svært populært og bidratt til at nye ansatte raskt blir en del av fellesskapet ved skolen.

Kan dette være noe som passer for deg? Hos oss blir du tatt godt imot og vi tror du vil trives godt. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Les mer om Stovner skole på vår hjemmeside: www.stovner.osloskolen.no

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.
 • Samarbeide på team- og skolenivå.
 • Samarbeide med teamet om systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og regning i alle fag, samt elevenes læringsmiljø.
 • Samarbeide med teamet om analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring.

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning for barnetrinnet med 30 studiepoeng i norsk og matematikk.
 • Du har erfaring som lærer.
 • Du er en dyktig klasseleder.
 • Du arbeider systematisk med godt klassemiljø, har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet, og forstår sammenhengen mellom det og god læring.
 • Du har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring.
 • Du har kompetanse i å vurdere læringsutbyttet, og endre opplæringen i henhold til dette.
 • Du bygger gode relasjoner med elever og foresatte.
 • Du har meget gode norskspråklige ferdigheter og er en god språkmodell.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med bruk av iPad i undervisning, men det er ikke noe krav.

Personlige egenskaper

 • Du har høye ambisjoner på hver enkelt elevs vegne.
 • Du er analytisk og ambisiøs på egne vegne og arbeider målrettet.
 • Du kommuniserer godt og har evne til å etablere gode relasjoner til elevene.
 • Du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Du er en god lagspiller og ønsker å arbeide i team.
 • Du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt og godt arbeidsmiljø.
 • Flotte elever og engasjerte foresatte.
 • Eget veiledningsprogram og oppfølging av nytilsatte.
 • Ressurslærere i lesing og regning.
 • Tett lederoppfølging - individuelt og på teamnivå.
 • Læringsbrett (iPad) til bruk i undervisning.
 • Lønn i følge Oslo Kommunes lønnsregulativ.

Kontaktinformasjon

Ellen Janne Granum, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

0982

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon47 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2022 Søknadsfrist: 26.01.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 20
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 24
  2022
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger

Fakta om Oslo Kommune