<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Tomrefjord skule Vestnes kommune Tomrefjord skule

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingstype
Det er ledig 100 % vikariat undervisningsstilling ved Tomrefjord skule frå snarast og ut skuleåret 2021/2022.

Arbeidsoppgåver
- undervisning og rettleiing av elevar- vurderingsarbeid vert lagt vekt på gjennom ulike former for elevvurdering- motivere elevane til innsats for eiga læring- tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar - samarbeid med elevar, føresette og kollegaer- rettleie elevar fagleg og sosialt


Kvalifikasjonar
- ungdomsskulefag- det er ønskeleg med spesialpedagogisk kompetanse eller erfaring med spesialpedagogisk arbeid- beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2- ha god kommunikasjonsevne- digital kompetanse- bidra til teamutvikling- engasjert og fagleg dyktig- det blir stilt krav om politiattest- det vert stilt krav til allmennlærarutdanning eller tilsvarande pedagogisk utdanning- personlege eigenskapar vil og bli vektlagt


Personlege eigenskapar
- kan jobbe sjølvstendig og strukturert- er opptatt av barn og unge si læring og utvikling- kan rettleie elevane til godt læringsutbytte- har fokus på klasseleiing- opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen- er løysingsfokusert og utviklingsorientert- er fleksibel, omgjengeleg og har gode samarbeidsevner


Vi tilbyr
- eit godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer- ein arbeidsplass med fokus på utvikling- tilsette med fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet- ein kommune som er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid- gode pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale


Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader. Aktuelle søkjarar vert innkalla til intervju.


Referansar
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må takast med til intervju.


Søkjarlista kan bli offentleggjort.

Link til søknadsskjema:


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 43.163 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Tomrefjord skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med ca. 215 elevar. Skulen ligg fint til mellom fjord og fjell, og disponerer område med gapahuk ved sjøen. Naturen blir brukt aktivt i undervisninga. Rett ved skulen ligg også nyrenovert idrettshall med tilhøyrande svømmebasseng. Skulen har elevar frå Tomrefjord og Øverås på barnesteget. På ungdomssteget kjem elevane i tillegg frå Fiksdal og Rekdal. Les mer om Vestnes kommune Tomrefjord skule

Stillingsbeskrivelse

Stillingstype
Det er ledig 100 % vikariat undervisningsstilling ved Tomrefjord skule frå snarast og ut skuleåret 2021/2022.

Arbeidsoppgåver
- undervisning og rettleiing av elevar- vurderingsarbeid vert lagt vekt på gjennom ulike former for elevvurdering- motivere elevane til innsats for eiga læring- tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar - samarbeid med elevar, føresette og kollegaer- rettleie elevar fagleg og sosialt


Kvalifikasjonar
- ungdomsskulefag- det er ønskeleg med spesialpedagogisk kompetanse eller erfaring med spesialpedagogisk arbeid- beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2- ha god kommunikasjonsevne- digital kompetanse- bidra til teamutvikling- engasjert og fagleg dyktig- det blir stilt krav om politiattest- det vert stilt krav til allmennlærarutdanning eller tilsvarande pedagogisk utdanning- personlege eigenskapar vil og bli vektlagt


Personlege eigenskapar
- kan jobbe sjølvstendig og strukturert- er opptatt av barn og unge si læring og utvikling- kan rettleie elevane til godt læringsutbytte- har fokus på klasseleiing- opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen- er løysingsfokusert og utviklingsorientert- er fleksibel, omgjengeleg og har gode samarbeidsevner


Vi tilbyr
- eit godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer- ein arbeidsplass med fokus på utvikling- tilsette med fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet- ein kommune som er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid- gode pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale


Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader. Aktuelle søkjarar vert innkalla til intervju.


Referansar
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må takast med til intervju.


Søkjarlista kan bli offentleggjort.

Link til søknadsskjema:


Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Vestnes kommune Tomrefjord skule