<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosjektledere i skole- og barnehageutvikling SELL  Høgskolen i Innlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved , Senter for livslang læring (SELL LUP) er det ledig inntil 2 faste stillinger i 100% som Prosjektledere i skole- og barnehageutvikling.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Disse stillingene vil ha ansvar for å jobbe med veiledning av utviklingsprosesser i skole (barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler) og eventuelt i barnehager.  Som prosessveileder vil du samhandle med skoleeiere, skoleledere og lærere i pedagogiske utviklingsprosesser, i samarbeid med regionale aktører, fagmiljøet på høgskolen og andre. Det kan også være aktuelt å veilede barnehagemyndighet, ledere og personale i barnehager, samt PPT og andre i det kommunale støtteapparatet.  

Sentrale arbeidsoppgaver 

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Sentrale oppgaver for fagmiljøet på SELL-LUP er å bidra med samhandling på ulike måter i disse prosessene, både gjennom utvikling av digitalt materiell, nettverk for skolenes utviklingsaktører og direkte oppfølging av ledelse og personale på skolene. Samhandling med barnehager og kommunenes støtteapparat, som PPT og andre tverrfaglige tjenester, er også aktuelt. 

SELL-LUP jobber med å utvikle nettbaserte kurs og studier, og det vil være ønskelig at den som ansettes også jobber med utvikling av disse.  

Du skal også kunne lede høgskolenes prosjekter på en god måte, både når det gjelder faglig innhold og administrativ oppfølging.  

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.  


Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

Det kreves relevant utdanning på universitets-/ høgskolenivå (minimum mastergrad eller tilsvarende). Annen relevant utdanning/erfaring fra praksisfeltet kan veie opp for utdanningskravet.  

Erfaringkompetanse

 • faglig innsikt i relevante fagområder, som organisasjonsutvikling, veiledning, ledelse og pedagogisk praksis
 • Pedagogisk kompetanse og erfaring fra utviklings- og kompetansehevingsprosesser i skole og/eller barnehage
 • forståelse for egen rolle i samskapingsprosesser
 • forståelse for bruk av digitale ressurser i utviklingsprosesser
 • Innsikt i prosjektøkonomi

Personlig kompetanse

Den som ansettes 

 • har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner 
 • er selvstendig, strukturert og fleksibel  
 • har evne til å motivere og skape engasjement  
 • har stor arbeidskapasitet  
 • er interessert i å bidra til utvikling av eget fag- og arbeidsmiljø og trives med utadrettet, kommunikativt arbeid i samarbeid med flere 

Personlig egnethet og egenskaper som er relevante for stillingene tillegges stor vekt

Språk

 • Det stilles krav til gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon, på norsk og engelsk. 

IKT

 • Du må ha god forståelse og ferdigheter innen bruk av IKT og digitale medier

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.


Om Senter for livslang læring - SELL LUP

Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet er organisert under Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.  Senteret har 18  ansatte, som utgjør rundt 16 årsverk. SELL-LUP arbeider i hovedsak med eksternfinansiert skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling, men skal også kunne levere undervisning i fakultetets studieprogrammer og videreutdanningstilbud, samt delta i forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1113 prosjektleder i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se .

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Senterleder Egil Weider Hartberg, Tel: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Mob: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Som sikkerhetstekniker i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type serviceoppdrag mot brann, nødlys, innbrudd, adgang og ITV. Liker du
06.04.2022 Drammen
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
08.04.2022 Oslo
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
19.04.2022 Flere steder
Vis alle 45.224 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, på Blæstad, Rena og Evenstad.

Les mer om Høgskolen i Innlandet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved , Senter for livslang læring (SELL LUP) er det ledig inntil 2 faste stillinger i 100% som Prosjektledere i skole- og barnehageutvikling.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Disse stillingene vil ha ansvar for å jobbe med veiledning av utviklingsprosesser i skole (barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler) og eventuelt i barnehager.  Som prosessveileder vil du samhandle med skoleeiere, skoleledere og lærere i pedagogiske utviklingsprosesser, i samarbeid med regionale aktører, fagmiljøet på høgskolen og andre. Det kan også være aktuelt å veilede barnehagemyndighet, ledere og personale i barnehager, samt PPT og andre i det kommunale støtteapparatet.  

Sentrale arbeidsoppgaver 

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Sentrale oppgaver for fagmiljøet på SELL-LUP er å bidra med samhandling på ulike måter i disse prosessene, både gjennom utvikling av digitalt materiell, nettverk for skolenes utviklingsaktører og direkte oppfølging av ledelse og personale på skolene. Samhandling med barnehager og kommunenes støtteapparat, som PPT og andre tverrfaglige tjenester, er også aktuelt. 

SELL-LUP jobber med å utvikle nettbaserte kurs og studier, og det vil være ønskelig at den som ansettes også jobber med utvikling av disse.  

Du skal også kunne lede høgskolenes prosjekter på en god måte, både når det gjelder faglig innhold og administrativ oppfølging.  

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.  


Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

Det kreves relevant utdanning på universitets-/ høgskolenivå (minimum mastergrad eller tilsvarende). Annen relevant utdanning/erfaring fra praksisfeltet kan veie opp for utdanningskravet.  

Erfaringkompetanse

 • faglig innsikt i relevante fagområder, som organisasjonsutvikling, veiledning, ledelse og pedagogisk praksis
 • Pedagogisk kompetanse og erfaring fra utviklings- og kompetansehevingsprosesser i skole og/eller barnehage
 • forståelse for egen rolle i samskapingsprosesser
 • forståelse for bruk av digitale ressurser i utviklingsprosesser
 • Innsikt i prosjektøkonomi

Personlig kompetanse

Den som ansettes 

 • har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner 
 • er selvstendig, strukturert og fleksibel  
 • har evne til å motivere og skape engasjement  
 • har stor arbeidskapasitet  
 • er interessert i å bidra til utvikling av eget fag- og arbeidsmiljø og trives med utadrettet, kommunikativt arbeid i samarbeid med flere 

Personlig egnethet og egenskaper som er relevante for stillingene tillegges stor vekt

Språk

 • Det stilles krav til gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon, på norsk og engelsk. 

IKT

 • Du må ha god forståelse og ferdigheter innen bruk av IKT og digitale medier

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.


Om Senter for livslang læring - SELL LUP

Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet er organisert under Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.  Senteret har 18  ansatte, som utgjør rundt 16 årsverk. SELL-LUP arbeider i hovedsak med eksternfinansiert skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling, men skal også kunne levere undervisning i fakultetets studieprogrammer og videreutdanningstilbud, samt delta i forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1113 prosjektleder i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se .

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Senterleder Egil Weider Hartberg, Tel: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Mob: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2022
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 23
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Høgskolen i Innlandet