<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Brenner du for samfunnsutvikling, er du en dyktig lagspiller? Bamble kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, god ledelse og samarbeid for å nå mål. Sammen jobber vi for at Bamble skal være en attraktiv, inkluderende og klima- og miljøvennlig kommune.

Kommunalsjef Samfunn - Bamble kommune

Vår nye kommunalsjef vil få en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Bamble kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør. Vi ser etter deg som inviterer til dialog og inspirerer oss til å tenke nytt. Du ser det gode arbeidet som gjøres i dag, samtidig utfordrer du til nyskaping og tjenesteutvikling basert på forståelse om hva som er reelle utfordringer og behov.

Som vår nye kommunalsjef ønsker vi at du setter innbyggerne i sentrum, og at du er en pådriver for utvikling gjennom å ta i bruk ny teknologi, nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer. Vi skal imøtekomme dagens behov og legge til rette for å løse fremtidige utfordringer. Du er en strategisk og klok leder som vektlegger et godt og nært samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, frivillige og andre aktører i regionen. Gjennom dette bidrar du til at Bamble fortsatt er en kommune der det er attraktivt å leve og bo. Bamble kommune har et godt tjenestetilbud og en kompetent og velfungerende organisasjon. Kommunalområdet Samfunn ivaretar et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling, næring og tjenesteformidling, og består av fire virksomheter: Areal og miljø, Eiendom, Kommunalteknikk og Kultur. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og kommunalsjefen representerer kommunedirektøren i relevante folkevalgte utvalg.

Stillingens hovedansvar

 • Overordnet ansvar for ledelse, drift og tjenesteutvikling av egne virksomhetsområder
 • Delta i den strategiske ledelsen av Bamble kommune
 • Budsjett og økonomiansvar
 • Sørge for at pågående prosjekter blir gjennomført i tråd med økonomi- og strategiplan
 • Forberede og legge frem saker til folkevalgt behandling
 • Prosjekteier for flere store og spennende prosjekter
 • Sørge for god samhandling internt, med folkevalgt nivå og med eksterne aktører

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå relevant for fagområdet. Kandidater uten master, som har annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og relevant erfaring, vil bli vurdert.
 • Relevant ledererfaring fra offentlig virksomhet
 • God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • God kunnskap om økonomi og økonomiske prosesser
 • Erfaring fra klima, samfunns- og byutvikling
 • God forståelse for prosjektledelse og prosjekteierskap
 • Erfaring med ledelse av digital omstilling
 • Erfaring fra mediehåndtering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er trygg, robust og løsningsorientert. Du har god arbeidskapasitet og trives med bredden og kompleksiteten denne stillingen byr på. Du er en dyktig leder som samarbeider med medarbeidere på ulike nivå og inkluderer i viktige prosesser. Du får frem det beste i folk - du er god til å se, støtte og utfordre dine medarbeidere og kollegaer. Vi ønsker oss en ambisiøs og god lagspiller med godt «sidesyn», som bidrar til at vi arbeider sammen som ett lagmot felles mål. Du kommuniserer tydelig, direkte og lyttende på en måte som skaper tillit og innbyr til samhandling på tvers. Du er modig og tar tak når det trengsOg ikke minst - du har en smittende energi og et godt humør!

Vi tilbyr

Dette er en spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver. Her vil du få stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde, og stor innflytelse i strategiske diskusjoner med dyktige og motiverte medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og ledere. Du vil også ha direkte kontakt med folkevalgt nivå.

Lønn etter avtale og medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Vil du vite mer om stillingen? Ta gjerne kontakt med seniorrådgiverne i Skagerak Consulting Øyvind Drangsland på tlf. 918 32 891 eller Anne Hilde Hals, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang kan også kontaktes på tlf. 913 83 323.

I hht Offentlighetsloven er søkerliste med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bostedskommune, offentlig. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette og få mulighet til å trekke søknaden.For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Intility er en komplett plattformtjeneste som ivaretar et ende-til-ende driftsansvar for IT-miljøene til over 600 selskaper i Norge og resten
23.11.2021 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
03.02.2022 Oslo
Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv
20.04.2022 Rana
Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv
20.04.2022 Trondheim
Skatteetatens løsninger er samfunnskritiske og finansierer velferdssamfunnet vårt. Det er høye krav til stabilitet, sikkerhet og brukervennlighet i våre systemer.
04.05.2022 Flere steder
Vi ser etter to engasjerte og utviklingsorienterte jurister til Søknad og prosessgruppe i Bjørnevatn utenfor Kirkenes. Vi er en del
04.05.2022 Sør-Varanger
Gruppen i Sandefjord søker en ny kollega som vil få som hovedoppgave å utvikle og forbedre vår måte å jobbe på.
04.05.2022 Sandefjord
For å løse alle våre spennende oppgaver trenger vi flere Javautviklere – og ser spesielt etter deg som har sterk
10.05.2022 Flere steder
Vis alle 32.018 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Bamble er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen; fra innerst i Voldsfjorden hvor den grenser til Skien, og til Fossingfjorden ved Kragerø; totalt ca.72 km. når man følger de mange bukter og nes. I tillegg fines det en rekke større og mindre øyer. I nord-vest grenser Bamble mot Drangedal kommune, hvor grensen i store trekk følger en gammel forkastning. Bambles landareal er ca. 300 km², av dette utgjør produktiv skogsmark ca. 208 km², og dyrket areal ca. 8 km². Les mer om Bamble kommune

Stillingsbeskrivelse

Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, god ledelse og samarbeid for å nå mål. Sammen jobber vi for at Bamble skal være en attraktiv, inkluderende og klima- og miljøvennlig kommune.

Kommunalsjef Samfunn - Bamble kommune

Vår nye kommunalsjef vil få en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Bamble kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør. Vi ser etter deg som inviterer til dialog og inspirerer oss til å tenke nytt. Du ser det gode arbeidet som gjøres i dag, samtidig utfordrer du til nyskaping og tjenesteutvikling basert på forståelse om hva som er reelle utfordringer og behov.

Som vår nye kommunalsjef ønsker vi at du setter innbyggerne i sentrum, og at du er en pådriver for utvikling gjennom å ta i bruk ny teknologi, nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer. Vi skal imøtekomme dagens behov og legge til rette for å løse fremtidige utfordringer. Du er en strategisk og klok leder som vektlegger et godt og nært samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, frivillige og andre aktører i regionen. Gjennom dette bidrar du til at Bamble fortsatt er en kommune der det er attraktivt å leve og bo. Bamble kommune har et godt tjenestetilbud og en kompetent og velfungerende organisasjon. Kommunalområdet Samfunn ivaretar et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling, næring og tjenesteformidling, og består av fire virksomheter: Areal og miljø, Eiendom, Kommunalteknikk og Kultur. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og kommunalsjefen representerer kommunedirektøren i relevante folkevalgte utvalg.

Stillingens hovedansvar

 • Overordnet ansvar for ledelse, drift og tjenesteutvikling av egne virksomhetsområder
 • Delta i den strategiske ledelsen av Bamble kommune
 • Budsjett og økonomiansvar
 • Sørge for at pågående prosjekter blir gjennomført i tråd med økonomi- og strategiplan
 • Forberede og legge frem saker til folkevalgt behandling
 • Prosjekteier for flere store og spennende prosjekter
 • Sørge for god samhandling internt, med folkevalgt nivå og med eksterne aktører

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå relevant for fagområdet. Kandidater uten master, som har annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og relevant erfaring, vil bli vurdert.
 • Relevant ledererfaring fra offentlig virksomhet
 • God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • God kunnskap om økonomi og økonomiske prosesser
 • Erfaring fra klima, samfunns- og byutvikling
 • God forståelse for prosjektledelse og prosjekteierskap
 • Erfaring med ledelse av digital omstilling
 • Erfaring fra mediehåndtering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er trygg, robust og løsningsorientert. Du har god arbeidskapasitet og trives med bredden og kompleksiteten denne stillingen byr på. Du er en dyktig leder som samarbeider med medarbeidere på ulike nivå og inkluderer i viktige prosesser. Du får frem det beste i folk - du er god til å se, støtte og utfordre dine medarbeidere og kollegaer. Vi ønsker oss en ambisiøs og god lagspiller med godt «sidesyn», som bidrar til at vi arbeider sammen som ett lagmot felles mål. Du kommuniserer tydelig, direkte og lyttende på en måte som skaper tillit og innbyr til samhandling på tvers. Du er modig og tar tak når det trengsOg ikke minst - du har en smittende energi og et godt humør!

Vi tilbyr

Dette er en spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver. Her vil du få stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde, og stor innflytelse i strategiske diskusjoner med dyktige og motiverte medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og ledere. Du vil også ha direkte kontakt med folkevalgt nivå.

Lønn etter avtale og medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Vil du vite mer om stillingen? Ta gjerne kontakt med seniorrådgiverne i Skagerak Consulting Øyvind Drangsland på tlf. 918 32 891 eller Anne Hilde Hals, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang kan også kontaktes på tlf. 913 83 323.

I hht Offentlighetsloven er søkerliste med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bostedskommune, offentlig. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette og få mulighet til å trekke søknaden.For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Bamble kommune