<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Enhet helse og mestring har ledig vikariat som fysioterapeut Harstad Kommune Habilitering/rehabilitering

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

**Er du vår nye medarbeider?**Fysioterapitjenesten i Harstad kommune har behov for 100 % vikar som fysioterapeut for voksne fra snarest og til og med 31.12.2022.

Med forbehold om avvikling av fødselspermisjon tenkes stillingen kombinert mellom 50 % jobb i fysioterapitjenesten og 50 % jobb ved Knorrebakken boenheter. Stillingen er med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjonskrav: Fysioterapeut med Norsk autorisasjon.

Interesse for rehabilitering og arbeid med voksne og eldre er ønskelig.

Dyktighet innen skriftlig og muntlig kommunikasjon og mellommenneskelig relasjon.

Erfaring med tverrfaglig samarbeid, trygg i bruk av data som arbeidsverktøy og kjennskap til profil som dokumentasjonssystem er en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • funksjonsvurdering og kartlegging av hjemmesituasjon
 • utarbeidelse og oppfølging av rehabiliteringsplan og tiltaksplan
 • individuell behandling
 • gruppebehandling og gruppetrening
 • tverrfaglig samarbeid
 • veiledning av samarbeidspartnere

i Harstad kommune får du:

Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
Gode arbeidstidsordninger.
Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass. Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk. Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html) En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 44.880 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fysioterapitjenesten for voksne er organisert i Enhet helse og mestring ved avd. Hjemmebasert ReHabilitering.

Avdelingen består av fysioterapi og ergoterapitjeneste for voksne, og barn og unge, tverrfaglig innsatsteam rehabilitering, logopeditjeneste for voksne og Hjelpemiddeltjenesten. I tillegg har avdelingen det administrative ansvaret for kommunens avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter. Avdelingen har en sentral rolle i utviklingen av fremtidens helse, velferd og omsorgstjenester og er pådriver for implementering av hverdagsmestring og velferdsteknologi i kommunen.

Knorrebakken boenheter er omsorgsleiligheter med heldøgns fast bemanning.

Boenhetene er for personer under 67 år som har et vedvarende stort og omfattende pleiebehov. Særskilt har personalet ved Knorrebakken opparbeidet kompetanse rundt MS, Huntington sykdom og Parkinson sykdom. Avdelingen er også Ressurssenter for Huntington sykdom i Nordland, Troms og Finnmark og er en del av et nasjonalt fagnettverk.

Les mer om Harstad Kommune Habilitering/rehabilitering

Stillingsbeskrivelse

**Er du vår nye medarbeider?**Fysioterapitjenesten i Harstad kommune har behov for 100 % vikar som fysioterapeut for voksne fra snarest og til og med 31.12.2022.

Med forbehold om avvikling av fødselspermisjon tenkes stillingen kombinert mellom 50 % jobb i fysioterapitjenesten og 50 % jobb ved Knorrebakken boenheter. Stillingen er med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjonskrav: Fysioterapeut med Norsk autorisasjon.

Interesse for rehabilitering og arbeid med voksne og eldre er ønskelig.

Dyktighet innen skriftlig og muntlig kommunikasjon og mellommenneskelig relasjon.

Erfaring med tverrfaglig samarbeid, trygg i bruk av data som arbeidsverktøy og kjennskap til profil som dokumentasjonssystem er en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • funksjonsvurdering og kartlegging av hjemmesituasjon
 • utarbeidelse og oppfølging av rehabiliteringsplan og tiltaksplan
 • individuell behandling
 • gruppebehandling og gruppetrening
 • tverrfaglig samarbeid
 • veiledning av samarbeidspartnere

i Harstad kommune får du:

Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
Gode arbeidstidsordninger.
Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass. Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk. Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html) En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Harstad Kommune Habilitering/rehabilitering