<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ungdomsrettleiar- 100% vikariat som rådgjevar - Nav Øygarden Øygarden kommune NAV

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

NAV Øygarden har om lag 80 tilsette fordelt på 4 avdelingar. Vikariatet som ungdomsrettleiar er organisert under Avdeling Ungdom. Avdelinga har 15 tilsette.

Ønsker du å jobbe med ungdom som treng rettleiing og oppfølging frå NAV for å kome i utdanning eller jobb? Er du ein fleksibel person som er god til å motivere, har pågangsmot, engasjement og som ønsker å gjere ein forskjell? Trivst du i ein hektisk kvardag med stor variasjon av oppgåve? Då er du truleg den vi ser etter.

Vi har ledig 100% vikariat som rådgjevar med oppstart frå snarast til og med 31.10.22, med moglegheit til forlenging inntil to år.

Arbeidsoppgåver:

 • Følge opp eiga portefølje med unge arbeidssøkjarar som ein skal kartlegge, motivere og rettleie på vegen mot utdanning eller jobb
 • Arbeidsretta og sosialfagleg oppfølging av ungdomar mellom 16 – 30 år med råd og rettleiing etter Lov om sosiale tenester i NAV § 17
 • Tverrfagleg samarbeid med ulike kommunale einingar, arbeidsgjevarar, utdanningsinstitusjonar, tiltaksarrangørar, helsevesen mm

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Minimum Bachelor innan helse/sosial/pedagogikk/samfunnsfag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med oppfølging av ungdom i utanforskap eller tilsvarande

Ønskjeleg med:

 • Rettleiingskompetanse
 • Kjennskap til NAV sine teneste

Personlege eigenskapar:

 • Du har pågangsmot, er nysgjerrig og uredd
 • God relasjons- og kommunikasjonsevne

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.

Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi  søker etter dyktig sivilingeniør /ingeniør til vårt kontor i Tromsø! Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig
16.05.2022 Tromsø
Brenner du, som oss, for å skape et profesjonelt og kundeorientert HR-faglig miljø som fokuserer på å få det beste
16.05.2022 Bærum
Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren sivilingeniør/ingeniør VA. En engasjert nyutdannet sivilingeniør/ingeniør VA kan også
16.05.2022 Bodø
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største
16.05.2022 Hamar
Vis alle 46.229 ledige stillinger

Bli kjent med oss

NAV Øygarden er det nye NAV-kontoret i Øygarden kommune. NAV har framleis lokasjonar i Rong og Skogsvåg, men hovudkontoret vårt vil være sentralt på Straume. Vi har ca 70 tilsette, nokre kommunale og nokre statlege tilsette. NAV Øygarden er ein spennande arbeidsplass i kontinuerleg utvikling med høge krav til service og det å yte gode tenester til innbyggjarane.

Les mer om Øygarden kommune NAV

Stillingsbeskrivelse

NAV Øygarden har om lag 80 tilsette fordelt på 4 avdelingar. Vikariatet som ungdomsrettleiar er organisert under Avdeling Ungdom. Avdelinga har 15 tilsette.

Ønsker du å jobbe med ungdom som treng rettleiing og oppfølging frå NAV for å kome i utdanning eller jobb? Er du ein fleksibel person som er god til å motivere, har pågangsmot, engasjement og som ønsker å gjere ein forskjell? Trivst du i ein hektisk kvardag med stor variasjon av oppgåve? Då er du truleg den vi ser etter.

Vi har ledig 100% vikariat som rådgjevar med oppstart frå snarast til og med 31.10.22, med moglegheit til forlenging inntil to år.

Arbeidsoppgåver:

 • Følge opp eiga portefølje med unge arbeidssøkjarar som ein skal kartlegge, motivere og rettleie på vegen mot utdanning eller jobb
 • Arbeidsretta og sosialfagleg oppfølging av ungdomar mellom 16 – 30 år med råd og rettleiing etter Lov om sosiale tenester i NAV § 17
 • Tverrfagleg samarbeid med ulike kommunale einingar, arbeidsgjevarar, utdanningsinstitusjonar, tiltaksarrangørar, helsevesen mm

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Minimum Bachelor innan helse/sosial/pedagogikk/samfunnsfag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med oppfølging av ungdom i utanforskap eller tilsvarande

Ønskjeleg med:

 • Rettleiingskompetanse
 • Kjennskap til NAV sine teneste

Personlege eigenskapar:

 • Du har pågangsmot, er nysgjerrig og uredd
 • God relasjons- og kommunikasjonsevne

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.

Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Øygarden kommune NAV