<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Verv som fast forsvarer og fast bistandsadvokat Agder tingrett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Agder tingrett, Arendal rettssted/Agder lagmannsrett, Agder lagsogn lyses det ut følgende verv:

  • Fast forsvarer, f.o.m. 01.05.2022 t.o.m. 30.04.2028
  • Fast forsvarer, f.o.m. 01.04.2022 t.o.m. 31.03.2028
  • Fast bistandsadvokat, f.o.m. 01.06.2022 t.o.m. 31.05.2028

De tre vervene knyttes i utgangspunktet til Arendal rettssted. Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser.

Vervet er personlig, og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste forsvarere og faste bistandsadvokater ved Agder tingrett, også i ferieperioder.

Antakelse av fast forsvarer/fast bistandsadvokat skjer på åremål for 6 år, med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen knyttet til Arendal rettssted, og det kan i tillegg legges vekt på geografisk spredning innenfor denne regionen. Innenfor nevnte rammer blir det også vurdert balanse mellom kjønnene.


Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende vervene kan rettes til Agder tingrett ved sorenskriver Robert Versland eller nestleder Leif Petter Trannum, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Det forutsettes at søknad og CV registreres i Jobbnorges elektroniske mal, og at vitnemål og attester vedlegges. 

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Personopplysninger som avgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
20.05.2022 Oslo
I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi
19.05.2022 Oslo
Trives du med å jobbe med oppsøkende B2B-salg og ønsker deg inn i et solid internasjonalt selskap med en sterk
19.05.2022 Sandnes
Vårt forretningsområde Primærmetall (PM) har 5000 ansatte fordelt på 16 land og en årlig produksjonskapasitet på mer enn 2 millioner
02.12.2021 Flere steder
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Flere steder
Stendi er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens
14.01.2022 Bergen
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere Rørleggere til vår lokasjon på Orkanger. Lokasjon Orkanger er en del
11.03.2022 Orkland
I forbindelse med økt oppdragsevne søker vi etter en Prosjektleder Ventilasjon til vår Serviceavdeling i Trondheim. Avdelingen har i dag
06.04.2022 Trondheim
Vis alle 44.880 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Om oss

Agder tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol med rettssteder i Arendal, Kristiansand og Farsund. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg nestleder, avdelingsdirektør og seksjonssjef. Agder tingrett har en samlet bemanning på 65,4 årsverk, herav 20 dommerembeter og 7 dommerfullmektigstillinger.

Kristiansand rettssted har tinghuslokaler sentralt i Kristiansand sentrum.

Rettsstedet har ca. 39 årsverk, herav tolv embetsdommere og fire dommerfullmektiger.

Vi legger stor vekt på høy kvalitet i alt vårt arbeid samt effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.
Les mer om Agder tingrett

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Agder tingrett, Arendal rettssted/Agder lagmannsrett, Agder lagsogn lyses det ut følgende verv:

  • Fast forsvarer, f.o.m. 01.05.2022 t.o.m. 30.04.2028
  • Fast forsvarer, f.o.m. 01.04.2022 t.o.m. 31.03.2028
  • Fast bistandsadvokat, f.o.m. 01.06.2022 t.o.m. 31.05.2028

De tre vervene knyttes i utgangspunktet til Arendal rettssted. Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser.

Vervet er personlig, og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste forsvarere og faste bistandsadvokater ved Agder tingrett, også i ferieperioder.

Antakelse av fast forsvarer/fast bistandsadvokat skjer på åremål for 6 år, med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen knyttet til Arendal rettssted, og det kan i tillegg legges vekt på geografisk spredning innenfor denne regionen. Innenfor nevnte rammer blir det også vurdert balanse mellom kjønnene.


Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende vervene kan rettes til Agder tingrett ved sorenskriver Robert Versland eller nestleder Leif Petter Trannum, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Det forutsettes at søknad og CV registreres i Jobbnorges elektroniske mal, og at vitnemål og attester vedlegges. 

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Personopplysninger som avgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Agder tingrett