<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

CFO til konsern med bærekraft i fokus. Vidju Holding

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Økonomisjef til Vidju Holding - en sentral rolle i videreutviklingen av Hallingdals mest spennende selskaper.


Vidju Holding AS forvalter og utvikler grunnleggende samfunnskritisk infrastruktur i kommunene i Hallingdal.
Vi er ca 100 ansatte i konsernet som bl a består av Hallingdal Kraftnett, Halling Konsult, Bruse og Snøgg Fiber. Våre verdier pålitelig, fremoverlent og nær gjenspeiler organisasjon, leveranse og ansatte.

Vi er et av de mest effektive nettselskapene i Norge som ser potensiale for å effektivisere ytterligere gjennom flere spennende digitaliseringsprosjekter. Vi tenker innovativt med fokus på å finne bærekraftige løsninger, og ble i 2020 og 2021 nominert til innovasjonsprisen . Det investeres store ressurser på innovasjon og utvikling og du vil hos oss få mulighet til å være med å forme en bransje i sterk endring og utvikling.Økonomisjef har en sentral rolle i konsernets ledelse og vil få ansvar for å lede og videreutvikle konsernets økonomiavdeling.

Vi søker deg med solid økonomierfaring og som har god erfaring fra bruk av ERP og BI systemer, samt evner å trives i et hektisk miljø preget av vekst og stadige endringer. Du kommuniserer godt og samarbeider effektivt på tvers av avdelinger og fagområder. Du har erfaring fra digitaliseringsprosesser og stor interesse for teknologi og fremtidens løsninger. Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og rapporterer til Konsernsjef. Vi kan tilby svært varierte oppgaver i et profesjonelt og kollegialt miljø. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for rapportering (internt og eksternt), herunder utarbeidelse av regnskap, budsjetter, prognoser, likviditet og resultatrapporter til konsernstyret.
 • Koordinere bedriftens totale budsjettarbeid, utarbeide sammendrag og kommentarer for fremleggelse i styret.
 • Ansvar for analyser, rapportering til myndigheter og relasjoner til finansieringsinstitusjoner
 • Støtte konsernsjef i styring og administrasjon av våre eierposisjoner
 • Budsjetter og resultatrapportering for mor- og datterselskapene
 • I tett samarbeid med konsernsjef og ledergruppen, utvikle strategi- og handlingsplaner.
 • Administrasjon relatert til styrearbeid i selskapene
 • Styresekretær i konsernstyret
 • Videreutvikle rapportering for alle selskaper i BI verktøy (pt Power BI)
 • Ansvar for tilfredsstillende rutiner ved utfakturering av nettleie, varer og tjenester og anleggsbidrag 
 • Ansvar for at det blir lagt opp gode rutiner for kundebehandling og kontinuerlig forbedring av disse. Mål om god kundetilfredshet: definere og følge opp KPI’er for dette.
 • Finansiering av låneportefølje samt forvalte selskapets midler på en forsvarlig måte i samarbeid med føringer gitt av daglig leder

Personlige egenskaper: 

 • Du er «hands-on» og får ting gjort selv i tillegg til gjennom andre på teamet.
 • «Ingen oppgave er for stor, ingen for liten.»
 • Du har gode analytiske evner, er strukturert, løsningsorientert og evner å jobbe selvstendig.
 • Du er presis og har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du er en lagspiller med høy integritet, høy etisk standard, gode samarbeidsevner både internt og eksternt.
 • Du evner å sette deg inn i virksomhetens mål og har et bevisst forhold til ditt bidrag til helheten. 
 • For å lykkes, og trives, i rollen må du være fleksibel, trygg og nøyaktig og kunne stille høye krav til deg selv og andre.
 • Du bør være interessert og trives med å ha mange oppgaver samtidig.  

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Høyere utdannelse, gjerne på master nivå
 • Relevant erfaring fra tilsvarende (men ikke nødvendigvis samme) rolle innenfor energibransjen og/eller telecom er en fordel.
 • Erfaring med å lede et lag i endringsprosesser og skape gode relasjoner.
 • Du er ikke redd for å gjøre jobben selv og kan skape engasjement og et godt arbeidsmiljø.


Har du spørsmål knyttet til stillingen kan du ta kontakt med Skagerak Consulting AS, ved Linda Brusletto Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Sissel Gladsø Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft. Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Intility er en komplett plattformtjeneste som ivaretar et ende-til-ende driftsansvar for IT-miljøene til over 600 selskaper i Norge og resten
23.11.2021 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
03.02.2022 Oslo
Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv
20.04.2022 Rana
Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv
20.04.2022 Trondheim
Skatteetatens løsninger er samfunnskritiske og finansierer velferdssamfunnet vårt. Det er høye krav til stabilitet, sikkerhet og brukervennlighet i våre systemer.
04.05.2022 Flere steder
Vi ser etter to engasjerte og utviklingsorienterte jurister til Søknad og prosessgruppe i Bjørnevatn utenfor Kirkenes. Vi er en del
04.05.2022 Sør-Varanger
Gruppen i Sandefjord søker en ny kollega som vil få som hovedoppgave å utvikle og forbedre vår måte å jobbe på.
04.05.2022 Sandefjord
For å løse alle våre spennende oppgaver trenger vi flere Javautviklere – og ser spesielt etter deg som har sterk
10.05.2022 Flere steder
Vis alle 31.801 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Vidju konsernet består, i tillegg til morselskapet Vidju Holding AS, av datterselskapene Hallingdal Kraftnett AS, Bruse AS, Snøgg Fiber AS, Halling Konsult AS og Vidju Eiendom AS. Vi investerer i, og forvalter, samfunnskritisk infrastruktur og tilbyr tjenester på denne. Vår visjon er å bidra til verdiskapingen i Hallingdal gjennom våre verdier pålitelig, framoverlent og nær. Våre virksomheter spiller en svært viktig rolle i en bærekraftig framtid. Sikker og god forsyning av strøm, en framtidsretta digital infrastruktur og utvikling av tilhørende tjenester bidrar til å skape verdier. Vi er involvert i mange spennende og innovative prosjekt og har eierskap i flere spennende selskap. Hallingdal Kraftnett AS: Hallingdal kraftnett AS er et nettselskap heleid av kommunene i Hallingdal gjennom morselskapet Vidju Holding AS. Selskapet har åtte sekundærstasjoner, i overkant av 1.900 nettstasjoner og et nett med en samlet lengde på ca. 4.000 km, opp til 66 kV. Selskapet har ca 70 ansatte og 27.000 nettkunder. Hovedkontoret ligger på Geilo med avdelinger på Ål, Gol og Nes/Flå. Hallingdal kraftnett er en spennende bedrift som deltar i utvikling av nye metoder, applikasjoner og systemer innen nettbransjen. Vi tar fortløpende i bruk moderne løsninger og utstyr som f.eks. droneteknologi og avanserte fjernstyringsløsninger. Bruse: www.bruse.no Hallingkonsult: www.hallingkonsult.no Les mer om Vidju Holding

Stillingsbeskrivelse

Økonomisjef til Vidju Holding - en sentral rolle i videreutviklingen av Hallingdals mest spennende selskaper.


Vidju Holding AS forvalter og utvikler grunnleggende samfunnskritisk infrastruktur i kommunene i Hallingdal.
Vi er ca 100 ansatte i konsernet som bl a består av Hallingdal Kraftnett, Halling Konsult, Bruse og Snøgg Fiber. Våre verdier pålitelig, fremoverlent og nær gjenspeiler organisasjon, leveranse og ansatte.

Vi er et av de mest effektive nettselskapene i Norge som ser potensiale for å effektivisere ytterligere gjennom flere spennende digitaliseringsprosjekter. Vi tenker innovativt med fokus på å finne bærekraftige løsninger, og ble i 2020 og 2021 nominert til innovasjonsprisen . Det investeres store ressurser på innovasjon og utvikling og du vil hos oss få mulighet til å være med å forme en bransje i sterk endring og utvikling.Økonomisjef har en sentral rolle i konsernets ledelse og vil få ansvar for å lede og videreutvikle konsernets økonomiavdeling.

Vi søker deg med solid økonomierfaring og som har god erfaring fra bruk av ERP og BI systemer, samt evner å trives i et hektisk miljø preget av vekst og stadige endringer. Du kommuniserer godt og samarbeider effektivt på tvers av avdelinger og fagområder. Du har erfaring fra digitaliseringsprosesser og stor interesse for teknologi og fremtidens løsninger. Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og rapporterer til Konsernsjef. Vi kan tilby svært varierte oppgaver i et profesjonelt og kollegialt miljø. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for rapportering (internt og eksternt), herunder utarbeidelse av regnskap, budsjetter, prognoser, likviditet og resultatrapporter til konsernstyret.
 • Koordinere bedriftens totale budsjettarbeid, utarbeide sammendrag og kommentarer for fremleggelse i styret.
 • Ansvar for analyser, rapportering til myndigheter og relasjoner til finansieringsinstitusjoner
 • Støtte konsernsjef i styring og administrasjon av våre eierposisjoner
 • Budsjetter og resultatrapportering for mor- og datterselskapene
 • I tett samarbeid med konsernsjef og ledergruppen, utvikle strategi- og handlingsplaner.
 • Administrasjon relatert til styrearbeid i selskapene
 • Styresekretær i konsernstyret
 • Videreutvikle rapportering for alle selskaper i BI verktøy (pt Power BI)
 • Ansvar for tilfredsstillende rutiner ved utfakturering av nettleie, varer og tjenester og anleggsbidrag 
 • Ansvar for at det blir lagt opp gode rutiner for kundebehandling og kontinuerlig forbedring av disse. Mål om god kundetilfredshet: definere og følge opp KPI’er for dette.
 • Finansiering av låneportefølje samt forvalte selskapets midler på en forsvarlig måte i samarbeid med føringer gitt av daglig leder

Personlige egenskaper: 

 • Du er «hands-on» og får ting gjort selv i tillegg til gjennom andre på teamet.
 • «Ingen oppgave er for stor, ingen for liten.»
 • Du har gode analytiske evner, er strukturert, løsningsorientert og evner å jobbe selvstendig.
 • Du er presis og har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du er en lagspiller med høy integritet, høy etisk standard, gode samarbeidsevner både internt og eksternt.
 • Du evner å sette deg inn i virksomhetens mål og har et bevisst forhold til ditt bidrag til helheten. 
 • For å lykkes, og trives, i rollen må du være fleksibel, trygg og nøyaktig og kunne stille høye krav til deg selv og andre.
 • Du bør være interessert og trives med å ha mange oppgaver samtidig.  

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Høyere utdannelse, gjerne på master nivå
 • Relevant erfaring fra tilsvarende (men ikke nødvendigvis samme) rolle innenfor energibransjen og/eller telecom er en fordel.
 • Erfaring med å lede et lag i endringsprosesser og skape gode relasjoner.
 • Du er ikke redd for å gjøre jobben selv og kan skape engasjement og et godt arbeidsmiljø.


Har du spørsmål knyttet til stillingen kan du ta kontakt med Skagerak Consulting AS, ved Linda Brusletto Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Sissel Gladsø Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft. Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Vidju Holding