<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kommunikasjonsrådgivar Olje- og Energidepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ansvarsområde og arbeidsoppgåver

Om stillinga:

Det er ledig ei fast stilling som kommunikasjonsrådgivar (førstekonsulent/rådgivar/seniorrådgivar) i Olje- og energidepartementet. Me søkjer deg som er samfunnsinteressert, som kan gi solid kommunikasjonsfagleg støtte, og som trivst på reisefot og med høgt tempo. Som medarbeidar i Kommunikasjonseininga blir du del av eit lag med fem erfarne kollegaer som blir leia av kommunikasjonssjefen.

Arbeidsoppgåvene er varierte og omfattar blant anna:

 • Gi råd og leggje til rette for mediekontakt for politisk leiing
 • Førebu reiser og arrangement
 • Skrive innlegg og talar for statsråden
 • Produsere innhald til regjeringa.no og sosiale medum
 • Tett kontakt med fagavdelingane og politisk leiing

Kvalifikasjonar

Nødvendige kvalifikasjonar:

 • Relevant høgare utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring frå relevant kommunikasjonsarbeid er ein fordel
 • Det er ein fordel om du har kjennskap til offentleg sektor
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Stillinga krev sikkerheitsklarering.

Personlege eigenskapar:

Me søkjer ein person som er imøtekomande, løysingsorientert og som samarbeider godt. Stillinga krev at du har god rolleforståing, analytiske evner og forstår politiske prosessar. Du tar initiativ, jobbar sjølvstendig og er strukturert. Du har stor arbeidskapasitet, set deg raskt inn i ulike saker og trivst med eit høgt arbeidstempo.


Me tilbyr:
 • Årslønn i spennet frå 483 700 - 750 000. 
 • Interessante og utfordrande oppgåver i eit dynamisk, tverrfagleg og triveleg arbeidsmiljø.
 • Spennande problemstillingar i skjeringspunktet mellom fag og politikk.

I staten får du mellom anna  fleksitid, lønna overtid, sommartid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noko som inneber tenestepensjonsordning og yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også moglegheit til å trene i arbeidstida.

Stillinga er ein del av vaktordninga i kommunikasjonseininga, og du må rekne med tidvis kvelds- og helgearbeid. Det er også ein del reiseverksemd.

 Generell informasjon

Kontaktinformasjon:

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Positiv særbehandling:

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, «hol» i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal me innkalle minst ein søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For å kunne bli positivt særbehandla på denne måten, må søkjar oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgiverportalen. Me oppfordrar søkjarar til å krysse av i jobbportalen dersom dei har funksjonsnedsetjing, «hol» i CV-en, eller innvandrarbakgrunn. Dette dannar grunnlag for anonymisert statistikk for alle statlege verksemder i årsrapportane.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Intility er en komplett plattformtjeneste som ivaretar et ende-til-ende driftsansvar for IT-miljøene til over 600 selskaper i Norge og resten
23.11.2021 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
03.02.2022 Oslo
Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv
20.04.2022 Rana
Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv
20.04.2022 Trondheim
Skatteetatens løsninger er samfunnskritiske og finansierer velferdssamfunnet vårt. Det er høye krav til stabilitet, sikkerhet og brukervennlighet i våre systemer.
04.05.2022 Flere steder
Vi ser etter to engasjerte og utviklingsorienterte jurister til Søknad og prosessgruppe i Bjørnevatn utenfor Kirkenes. Vi er en del
04.05.2022 Sør-Varanger
Gruppen i Sandefjord søker en ny kollega som vil få som hovedoppgave å utvikle og forbedre vår måte å jobbe på.
04.05.2022 Sandefjord
For å løse alle våre spennende oppgaver trenger vi flere Javautviklere – og ser spesielt etter deg som har sterk
10.05.2022 Flere steder
Vis alle 31.801 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Vi arbeider for å sikre en høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Dette skjer ved å legge til rette for en best mulig utnyttelse av den samlede tilgangen på arbeidskraft, kunnskap, kapital og naturressurser. Les mer om Olje- og Energidepartementet

Stillingsbeskrivelse

Ansvarsområde og arbeidsoppgåver

Om stillinga:

Det er ledig ei fast stilling som kommunikasjonsrådgivar (førstekonsulent/rådgivar/seniorrådgivar) i Olje- og energidepartementet. Me søkjer deg som er samfunnsinteressert, som kan gi solid kommunikasjonsfagleg støtte, og som trivst på reisefot og med høgt tempo. Som medarbeidar i Kommunikasjonseininga blir du del av eit lag med fem erfarne kollegaer som blir leia av kommunikasjonssjefen.

Arbeidsoppgåvene er varierte og omfattar blant anna:

 • Gi råd og leggje til rette for mediekontakt for politisk leiing
 • Førebu reiser og arrangement
 • Skrive innlegg og talar for statsråden
 • Produsere innhald til regjeringa.no og sosiale medum
 • Tett kontakt med fagavdelingane og politisk leiing

Kvalifikasjonar

Nødvendige kvalifikasjonar:

 • Relevant høgare utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring frå relevant kommunikasjonsarbeid er ein fordel
 • Det er ein fordel om du har kjennskap til offentleg sektor
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Stillinga krev sikkerheitsklarering.

Personlege eigenskapar:

Me søkjer ein person som er imøtekomande, løysingsorientert og som samarbeider godt. Stillinga krev at du har god rolleforståing, analytiske evner og forstår politiske prosessar. Du tar initiativ, jobbar sjølvstendig og er strukturert. Du har stor arbeidskapasitet, set deg raskt inn i ulike saker og trivst med eit høgt arbeidstempo.


Me tilbyr:
 • Årslønn i spennet frå 483 700 - 750 000. 
 • Interessante og utfordrande oppgåver i eit dynamisk, tverrfagleg og triveleg arbeidsmiljø.
 • Spennande problemstillingar i skjeringspunktet mellom fag og politikk.

I staten får du mellom anna  fleksitid, lønna overtid, sommartid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noko som inneber tenestepensjonsordning og yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også moglegheit til å trene i arbeidstida.

Stillinga er ein del av vaktordninga i kommunikasjonseininga, og du må rekne med tidvis kvelds- og helgearbeid. Det er også ein del reiseverksemd.

 Generell informasjon

Kontaktinformasjon:

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Positiv særbehandling:

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, «hol» i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal me innkalle minst ein søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For å kunne bli positivt særbehandla på denne måten, må søkjar oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgiverportalen. Me oppfordrar søkjarar til å krysse av i jobbportalen dersom dei har funksjonsnedsetjing, «hol» i CV-en, eller innvandrarbakgrunn. Dette dannar grunnlag for anonymisert statistikk for alle statlege verksemder i årsrapportane.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter