<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Har du kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ønsker du å være med på å videreutvikle vårt arbeid med sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering? Er du god til å dele av kunnskapen din? Motiveres du i tillegg av å bidra til at Skatteetaten leverer tjenester til hele Norges befolkning? Da vil vi gjerne høre fra deg..

Hvem er du?
Vi er på jakt etter deg som er motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Vi ser for oss at du har solid samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig bakgrunn og erfaring. Det er i tillegg et pluss hvis du har erfaring med å ta en utøvende rolle i å løfte andres kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning.

Hva går jobben ut på
Som rådgiver for området samfunnssikkerhet og beredskap i IT, vil du ha et overordnet ansvar for divisjonens arbeid med samfunnssikkerhet, krisehåndtering og risikostyring innen sikkerhetsområdet. Du vil ha et tett samarbeid med leder for IKT sikkerhet, som også er i divisjon IT. Rollen innebærer også et ansvar for divisjonens beredskap, herunder å bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk. Du vil bidra til at divisjonen har et overordnet bilde av sikkerhetstilstanden og bidra i koordineringen av divisjonen og etatens helhetlige risikobilde og risikohåndtering. Din arbeidshverdag vil være preget av et utstrakt samarbeid med hele divisjonen, og du vil inngå i etatens operasjonelle beredskapsledelse. Det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver
 • utarbeide og operasjonalisere mål og strategier for beredskapsarbeidet
 • ivareta og fasilitere divisjonens beredskapsorganisasjon og –plan, herunder kontinuitetsplaner, vurdering av risiko, opplæring og øvelser
 • gjennomføre og fasilitere risiko- og sårbarhetsanalyser
 • følge opp sikkerhetsstyring i divisjonen, herunder internkontroll og forberede ledelsens gjennomgang
 • oppfølging av CIM (verktøy for krisehåndtering) i divisjonen
 • delta i oppgaver knyttet til Styringsstabens oppdrag etter behov, herunder i ulike prosjekter og arbeidsgrupper
 • ivareta person- og personellsikkerhet herunder beskyttelse mot plagsom opptreden, trusler og vold, og tiltak, handlinger og vurderinger for å hindre at personer utgjør en sikkerhetsrisiko
 • ivareta fysisk sikkerhet i lokalene divisjon IT har ansvar for
 • kontakt, oppfølging, rapportering og koordinering mot Sikkerhetsstaben i Skattedirektoratet

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner
 • høyere relevant sivil utdanning fortrinnsvis innen sikkerhets- og beredskapsfag eller fra politi eller Forsvaret. Særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig
 • egnethet vil kunne kompensere for manglende høyere utdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk
 • meget god kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risiko, risikostyring og beredskapsorganisering
 • god kjennskap til og erfaring fra beredskapsplanlegging og øvingsplanlegging
 • lang erfaring fra arbeid innen sikkerhet og beredskap
 • erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet
 • ønskelig med erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer, kartlegginger og overordnede analyser innenfor fagområdet
 • ønskelig med god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring og beredskapsarbeid
 • ønskelig med erfaring fra en stor organisasjon gjerne innen IT
 • ønskelig med erfaring fra utarbeidelse av beslutningsgrunnlag på strategisk nivå
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er selvstendig i arbeidet ditt, tar nødvendige initiativ, er resultatorientert og strukturert slik at divisjonen har tydelige målsetninger for sikkerhet og beredskap
 • du har evne til å se helheten og tenke nytt i samarbeid med ulike fagmiljøer, og på ulike arenaer, for å videreutvikle fagområdet og den helhetlige risikostyringen i divisjonen
 • du har faglig integritet, håndhever fastsatte krav og er tydelig i dine faglige anbefalinger innenfor fagområdet
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforum
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre. 

 Kontaktinformasjon
Evy A. Gruer-Larsen
Fungerende gruppeleder
 918 70 393
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Intility er en komplett plattformtjeneste som ivaretar et ende-til-ende driftsansvar for IT-miljøene til over 600 selskaper i Norge og resten
23.11.2021 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
03.02.2022 Oslo
Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv
20.04.2022 Rana
Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv
20.04.2022 Trondheim
Skatteetatens løsninger er samfunnskritiske og finansierer velferdssamfunnet vårt. Det er høye krav til stabilitet, sikkerhet og brukervennlighet i våre systemer.
04.05.2022 Flere steder
Vi ser etter to engasjerte og utviklingsorienterte jurister til Søknad og prosessgruppe i Bjørnevatn utenfor Kirkenes. Vi er en del
04.05.2022 Sør-Varanger
Gruppen i Sandefjord søker en ny kollega som vil få som hovedoppgave å utvikle og forbedre vår måte å jobbe på.
04.05.2022 Sandefjord
For å løse alle våre spennende oppgaver trenger vi flere Javautviklere – og ser spesielt etter deg som har sterk
10.05.2022 Flere steder
Vis alle 31.801 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være med på å videreutvikle vårt arbeid med sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering? Er du god til å dele av kunnskapen din? Motiveres du i tillegg av å bidra til at Skatteetaten leverer tjenester til hele Norges befolkning? Da vil vi gjerne høre fra deg..

Hvem er du?
Vi er på jakt etter deg som er motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Vi ser for oss at du har solid samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig bakgrunn og erfaring. Det er i tillegg et pluss hvis du har erfaring med å ta en utøvende rolle i å løfte andres kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning.

Hva går jobben ut på
Som rådgiver for området samfunnssikkerhet og beredskap i IT, vil du ha et overordnet ansvar for divisjonens arbeid med samfunnssikkerhet, krisehåndtering og risikostyring innen sikkerhetsområdet. Du vil ha et tett samarbeid med leder for IKT sikkerhet, som også er i divisjon IT. Rollen innebærer også et ansvar for divisjonens beredskap, herunder å bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk. Du vil bidra til at divisjonen har et overordnet bilde av sikkerhetstilstanden og bidra i koordineringen av divisjonen og etatens helhetlige risikobilde og risikohåndtering. Din arbeidshverdag vil være preget av et utstrakt samarbeid med hele divisjonen, og du vil inngå i etatens operasjonelle beredskapsledelse. Det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver
 • utarbeide og operasjonalisere mål og strategier for beredskapsarbeidet
 • ivareta og fasilitere divisjonens beredskapsorganisasjon og –plan, herunder kontinuitetsplaner, vurdering av risiko, opplæring og øvelser
 • gjennomføre og fasilitere risiko- og sårbarhetsanalyser
 • følge opp sikkerhetsstyring i divisjonen, herunder internkontroll og forberede ledelsens gjennomgang
 • oppfølging av CIM (verktøy for krisehåndtering) i divisjonen
 • delta i oppgaver knyttet til Styringsstabens oppdrag etter behov, herunder i ulike prosjekter og arbeidsgrupper
 • ivareta person- og personellsikkerhet herunder beskyttelse mot plagsom opptreden, trusler og vold, og tiltak, handlinger og vurderinger for å hindre at personer utgjør en sikkerhetsrisiko
 • ivareta fysisk sikkerhet i lokalene divisjon IT har ansvar for
 • kontakt, oppfølging, rapportering og koordinering mot Sikkerhetsstaben i Skattedirektoratet

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner
 • høyere relevant sivil utdanning fortrinnsvis innen sikkerhets- og beredskapsfag eller fra politi eller Forsvaret. Særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig
 • egnethet vil kunne kompensere for manglende høyere utdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk
 • meget god kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risiko, risikostyring og beredskapsorganisering
 • god kjennskap til og erfaring fra beredskapsplanlegging og øvingsplanlegging
 • lang erfaring fra arbeid innen sikkerhet og beredskap
 • erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet
 • ønskelig med erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer, kartlegginger og overordnede analyser innenfor fagområdet
 • ønskelig med god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring og beredskapsarbeid
 • ønskelig med erfaring fra en stor organisasjon gjerne innen IT
 • ønskelig med erfaring fra utarbeidelse av beslutningsgrunnlag på strategisk nivå
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er selvstendig i arbeidet ditt, tar nødvendige initiativ, er resultatorientert og strukturert slik at divisjonen har tydelige målsetninger for sikkerhet og beredskap
 • du har evne til å se helheten og tenke nytt i samarbeid med ulike fagmiljøer, og på ulike arenaer, for å videreutvikle fagområdet og den helhetlige risikostyringen i divisjonen
 • du har faglig integritet, håndhever fastsatte krav og er tydelig i dine faglige anbefalinger innenfor fagområdet
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforum
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre. 

 Kontaktinformasjon
Evy A. Gruer-Larsen
Fungerende gruppeleder
 918 70 393

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 29
  2022
  19 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 30
  2022
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 01
  2022
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 02
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten