<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat innen ortopediingeniørutdanning OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørutdanning er det ledig en åremålsstilling som stipendiat. Fra 1. juli 2022 vil Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og Institutt for fysioterapi bli sammenslått til Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.

Stipendiatstillingen er tilknyttet prosjektet:

«Phantom Limb Pain: Novel Treatment with Phantom Motor Execution Therapy».  

Det foreligger en prosjektbeskrivelse for dette prosjektet, men det forventes at stipendiaten ved ansettelse i tett samarbeid med veilederteamet bearbeider og videreutvikler denne prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen kan fås ved henvendelse til forskningsgruppeleder Terje Gjøvaag e-post:

Stillingen har en varighet på fire år med 25% undervisningsplikt, og ønsket tiltredelse er 1. september 2022. Kandidaten vil i sin stipendiattid være medlem av forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og Assisterende Teknologi (KAT gruppen) ved Inst. EO.

Les mer om og

Forskningsområde

Dette prosjektet vil undersøke effekten av en ny metode (her kalt: Phantom Motor Execution Therapy; PMET) for behandling av fantomsmerter hos personer som er amputert enten på en over- eller underekstremitet. Behandlingsmåten bygger på de siste fremskritt i vår forståelse av det nevrologiske fundamentet for fantomsmerter. I grove trekk har den nye behandlingsmetoden av fantomsmerter likhetstrekk med såkalt «speilterapi», som er en tidligere metode brukt i behandlingen av fantomsmerter.  

I PMET prosjektet vil elektro-myografiske (EMG) elektroder plasseres på gjenværende muskler på amputasjonsstumpen hos pasientene og disse EMG-signalene fra gjenværende muskulatur vil prosesseres av en spesialutviklet software for mønstergjenkjenning som predikerer/lærer hvilke bevegelser som ville ha blitt utført med den manglende (amputerte) kroppsdelen. På en stor skjerm vil pasienten se seg selv, samtidig som det presenteres en virtuell kroppsdel som «erstatter» pasientens manglende kroppsdel. Pasienten kan styre denne virtuelle kroppsdelen i sanntid ved hjelp av EMG signaler fra sine gjenværende muskler på amputasjonsstumpen.  Kontroll av den virtuelle kroppsdelen kan gjøres gradvis mer utfordrende ved bruk av interaktive spill/«gaming» og andre utfordringer.  Pilotstudier har vist at behandling med denne metoden er effektiv i å redusere nivå av fantomsmerter. 

Under behandlingen vil det også benyttes en avansert non-invasiv metode for hjerneavbilding, dvs. funksjonell nær-infrarød spektroskopi (fNIRS) som kan gi informasjon om hvordan ulike områder i hjernen aktiveres under denne behandlingsformen. Dette er informasjon som kan bidra til å øke vår forståelse for hvordan nevrologiske prosesser påvirkes og eventuelt endres som følge av planmessig behandling. I tillegg vil det gjennomføres kvalitative undersøkelser i form av ulike spørreskjema og intervju.

Stipendiaten i dette prosjektet vil være ansvarlig for gjennomføring av denne nye behandlingen noe som vil kreve gode evner for kommunikasjon og samhandling med pasienter. Personlig egnethet vil derfor bli vektlagt.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • mastergrad i helsevitenskap (120 stp/ECTS) eller tilsvarende 
 • norsk autorisasjon som ortopediingeniør
 • klinisk erfaring med pasientgruppen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevner på norsk/skandinavisk språk og engelsk
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring med bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode
 • interesse for bruk av assisterende teknologi i rehabilitering
 • kunnskap om smertebehandling og/eller nevrologi
 • god bevissthet på de psykologiske aspektene ved pasientkontakt
Vilkår
 • Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden.  Se informasjon om .
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
Ønskede egenskaper
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • faglig engasjert
 • gode samarbeidsevner og evne til å skape god pasientkontakt
 • kreativ og nytenkende

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr 
 • jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et hyggelig arbeidsmiljø i forskningsgruppen
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491 200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Les mer på
 • et motivasjonsbrev der du begrunner hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på norsk/skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:   22. mai 2022Ref:                 22/02591

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 01
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 03
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 05
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Se flere annonser

Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi
01.07.2022 Flere steder
Verdikjeden til Osland går i kretsløp frå rogn til regnbogeaure ut til marknaden. Vår aktivitet skapes av våre tilsette, men
28.06.2022
Vil du bli ein del av eit industrieventyr i Tizir Titanium & Iron AS i Tyssedal? Med spennande fagområder kan du bli
27.06.2022 Ullensvang
Har du interesse for bærekraftig mat og havbruk, og ønsker en spennende og variert start på karrieren?
27.06.2022 Høyanger
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du
23.11.2021 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er
24.11.2021 Bergen
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vi er en av Norges ledende utleiere av byggekraner og har over 70-års erfaring som importør av Liebherr tårnkraner. Vi
28.02.2022 Lillestrøm
Vis alle 25.710 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet