<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Autorisert sjukepleiar Nevrologisk post, Helse Fonna

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi har gleda av å kunna lysa ut fast stilling i 3 delt turnus . Stillingsstorleik er 75 %,
Nevrologi er eit spennande fagfelt som stadig er i utvikling. Vi behandlar både akutte og kronisk sjuke  pasientar.
Det er hos oss viktig å sjå det heile mennesket, både dei fysiske problema men også dei psykososiale. Å jobba hos oss gir varierte arbeidsdagar, kontakt med gode kollegaer, og ansvar for både pasientar og pårørande deira.Nevrologisk avdeling består av poliklinikk, EEG laboratorium og ein sengepost. På sengeposten har vi  per dags dato 14 sengeplassar, 6 på slagseksjonen og 8 på generell nevrologisk seksjon.  Vi har fokus på akutt behandling og tidleg rehabilitering. Vi har derfor tett samarbeid med andre faggrupper som fysio-ergo- terapeut, logoped med meir .  Vi har fokus på fag og kvalitet og kursdagar og personalmøter  ligg fast i turnus.

Arbeidsoppgåver

 • Mottak og oppfølging av pasientar
 • Inngå i tverrfagleg samarbeid for å gi pasientane best mogleg opphald på avdelinga
 • Gi omsorg til pasient og pårørande
 • Opplæring og rettleiing av pasient og pårørande
 • Rettleia studentar
 • Ta del i oppgåver som ligg i avdelinga
 • Utføra sjukepleie prosedyrar
 • Tett samarbeid med kommune

Kvalifikasjonar

 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad.
 • Gode IKT - kunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og er interessert i fagfeltet
 • Du er punktlig og påliteleg
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt arbeidsmiljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Kan arbeida sjølvstendig og i team
 • Du kommunisera godt med pasientar, pårørande og kollegaer

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande arbeidsplass
 • Lønn i samsvar med gjeldane overeinskomstar
 • Fagleg utvikling gjennom kursdagar i turnus og dessutan moglegheit til å delta på kurs
 • Gode pensjon-og forsikringsordningar
 • Verneombud, TV NSF og TV fagforbundet i egen avdeling

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Ineke HogenEsch, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Charlotte Rugtveit, Funksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Karmsundgata 120
5528 HAUGESUND

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Fonna HFReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon79Stillingsprosent: 75%FastStartdato: 20.06.2022Søknadsfrist: 27.05.2022Om arbeidsgiveren

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.


For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

 

Les mer om Nevrologisk post, Helse Fonna

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du
23.11.2021 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er
24.11.2021 Bergen
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vi er en av Norges ledende utleiere av byggekraner og har over 70-års erfaring som importør av Liebherr tårnkraner. Vi
28.02.2022 Lillestrøm
UCO Tromsø holder til i Gimleveien, men skal i løpet av året flytte inn i nye, flotte lokaler på Skattøra.
12.04.2022 Tromsø
 Aleris søker prosjektleder med brennende engasjement for helseteknologi, innovativ drift og digitale helsetjenester I Aleris har vi som mål å
09.05.2022 Oslo
Eiqon har en solid ordrereserve som strekker seg til 2023/2024 og er i vekst, derav trenger vi en ny avdelingsleder.
27.05.2022 Oslo
Vi har et fantastisk produkt - og trenger flere ambisiøse selgere i bedrift-/privatmarkedet. LOS er en av landets ledende strømleverandører,
07.06.2022 Kristiansand
Vis alle 29.520 ledige stillinger

Fakta om Nevrologisk post, Helse Fonna