<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Norsk filminstitutt søker forvaltningssjef Norsk Filminstitutt (NFI)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen
Norsk filminstitutt (NFI) søker en forvaltningssjef som skal være førende i arbeidet med å utvikle og styrke tilskuddsforvaltningen av midler til film, serier og dataspill. Vi forvalter over 800 millioner kroner i året, og din jobb vil være å bidra til at forvaltningen er effektiv, målrettet og samordnet på tvers av våre tre fagavdelinger. Med direktelinje til direktøren for NFI, vil du også få ansvar for å sikre at forvaltningen skjer innenfor rammene av god forvaltningspraksis og gjeldende lover og regler.
Som forvaltningssjef vil du sitte tett på kjernevirksomheten i NFI og spille en sentral rolle i vårt samfunnsoppdrag med å sette Norges filmpolitikk ut i livet. I tillegg vil du jobbe tett med våre fagavdelinger innenfor film, serier, spill og formidling for å sikre god samhandling. Forvaltningssjefen vil lede en nyopprettet forvaltningsenhet, og ha personalansvar for jurist og systemforvalter for NFIs saksbehandlingssystem for tilskudd. Enheten plasseres organisatorisk i Strategisk stab, men forvaltningssjefen rapporterer også direkte til direktør. I strategisk stab ligger i tillegg kommunikasjon, innsikt og myndighetskontakt.Hvem er du?
Vi søker deg som har juridisk bakgrunn i tillegg til interesse og forståelse for teknologi. Du er opptatt av at statlige virksomheter utøver sitt ansvar effektivt, etisk og i samsvar med gjeldende lover og regler, og ønsker å skape gode betingelser for slik ansvarsutøvelse.
Offentlig forvaltning er i en spennende utvikling. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor. Du ønsker å være med på denne utviklingen og sette et tydelig fotspor. Du har sterke samarbeidsevner og tar tydelig eierskap til områdene innenfor ditt ansvarsområde. I tillegg er du ryddig og strukturert med god gjennomføringsevne.Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide prinsipper og styrende dokumenter for tilskuddsforvaltningen
 • Lede prosessene knyttet til etablering av nye tilskudd; oppdateringer og justeringer av tilskudd
 • Hovedansvar for klagehåndtering og forskriftsarbeid
 • Operativ juridisk bistand i virksomheten blant annet knyttet til forvaltningsloven og egne forskrifter som Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon
 • Fagansvar for tilskuddsforvaltning i NFI som også inkluderer kompetansebygging og evaluering av ordninger/ virkemidler
 • Ansvar for å risikovurdere og implementere risikoreduserende tiltak knyttet til tilskuddsforvaltningen
 • Sikre etterlevelse av lover og regler (Compliance)
Forvaltningssjefen vil også være eier av NFIs saksbehandlingssystem (TOYA). Noe av ansvar her vil inkludere:
 • Sette rammene for systemutviklingen sammen med systemforvalter
 • Eie leverandørdialogen og ha budsjettansvar knyttet til videreutvikling
 • Beslutte systemintegrasjoner i samarbeid med systemforvalter   
Vi søker deg som har
 • Master i rettsvitenskap
 • Utdanning/kurs eller interesse og forståelse for IT og da særlig innenfor informatikk, informasjonsbehandling, datateknologi eller liknende
 • Erfaring med offentlig forvaltning generelt
 • Kjenne prinsippene i 
Det er en fordel om du har
 • Erfaring fra sentralforvaltningen
 • Erfaring fra tilskuddsforvaltning
 • Erfaring med forskriftsarbeid og/eller lovarbeid  
 • Ledererfaring og prosjektledererfaring
 • Systemeier eller erfaring knyttet til informatikk, informasjonsbehandling, datateknologi eller liknende
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som 1211 Seksjonssjef ltr 70-83 (kr. 650 300– kr 896 500). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsbetingelser
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode muligheter for kurs og kompetansehevende aktiviteter
 • Et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som snart flytter inn i nyoppussede lokaler
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som vil bidra til å fremme norske historier av høy kvalitet både nasjonalt og internasjonalt
 • Filmvisninger i arbeidstiden, påsynsom for film og dataspill, gratis inngang på de fleste av Cinematekets visninger
Spørsmål om stillingen?
Spørsmål om stillingen kan rettes til strategisk direktør Jørgen Risvik-Jellum, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: .
Har du spørsmål knyttet til søknadsprosessen kontakt Ellen Ruth i MeyerHaugen, Tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.Andre opplysninger
Norsk filminstitutt jobber for systematiske endringer og har en ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder inkludering, mangfold og representativitet – derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn til å søke leder-/ og nøkkelposisjoner hos oss. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

NFI er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet.
Vi forvalter over 600 millioner kroner i året, som investeres i utvikling, produksjon, lansering og formidling av norske filmer, serier og spill.
NFI skal være en døråpner for norske, audiovisuelle historier, og gjennom det bidra til demokrati og uenighetsfelleskap, identitet og medvirkning.
Vår oppgave er også å bidra til at norske produksjoner når ut til publikum, og vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo.

Les mer om Norsk Filminstitutt (NFI)

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du
23.11.2021 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er
24.11.2021 Bergen
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vi er en av Norges ledende utleiere av byggekraner og har over 70-års erfaring som importør av Liebherr tårnkraner. Vi
28.02.2022 Lillestrøm
UCO Tromsø holder til i Gimleveien, men skal i løpet av året flytte inn i nye, flotte lokaler på Skattøra.
12.04.2022 Tromsø
 Aleris søker prosjektleder med brennende engasjement for helseteknologi, innovativ drift og digitale helsetjenester I Aleris har vi som mål å
09.05.2022 Oslo
Eiqon har en solid ordrereserve som strekker seg til 2023/2024 og er i vekst, derav trenger vi en ny avdelingsleder.
27.05.2022 Oslo
Vi har et fantastisk produkt - og trenger flere ambisiøse selgere i bedrift-/privatmarkedet. LOS er en av landets ledende strømleverandører,
07.06.2022 Kristiansand
Vis alle 29.520 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Norsk Filminstitutt (NFI)