<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat i kroppsøving NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen . 


Om stillingen

Stilling som stipendiat har fullført doktorgradsutdanning fram til doktorgrad som mål. Stilling som stipendiat har fullført doktorgradsutdanning fram til doktorgrad som mål.
Stipendiaten vil være knyttet opp mot forskningsgruppen ‘Fysisk aktivitet, motorikk og læring’ ved Institutt for lærerutdanning, seksjon for Kunstfag, kroppsøving og idrett.PhD stipendiaten knyttes til forskningsprosjektet Water Competence in Education: WatCE. I læreplanen i kroppsøving (KRO01-05) er svømme- og livredningsopplæring en sentral målsetning og prosjektet har som hensikt å utvikle evidensbasert kunnskap og pedagogiske modeller på hvordan man kan fremme vannkompetanse i skolen.

Dette vil gjøres gjennom å undersøke betydningen av ulike pedagogiske metoder i forskjellige vannmiljø på sentrale læringsmål som; faktiske svømme-ferdigheter, selv-oppfattet vannkompetanse og motivasjon for vannaktiviteter/svømmeopplæring.

Prosjektet ledes av professor Monika Haga som vil fungere som stipendiatens hovedveileder i samarbeid med øvrig prosjektteam. Stipendiaten vil delta i et aktivt forskningsmiljø.

Din nærmeste leder vil være fagseksjonsleder for Kunstfagene, kroppsøving og idrett.


Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil være ansvarlig for datainnsamling, analysearbeid og skriving av vitenskapelige artikler, med fokus på å frambringe ny kunnskap innen området.


Kvalifikasjonskrav
 • Du må ha en faglig relevant bakgrunn innen kroppsøving.
 • Utdanningsløpet ditt må tilsvare et femårig norsk studium, der 120 studiepoeng er oppnådd på masternivå. Masterstudenter kan søke, men mastergraden må være oppnådd og dokumentert innen oppstart i stillingen og senest 01.12.2022.
 • Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. 
 • Du må oppfylle
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk og norsk (evt skandinavisk språk).

---------------------------

Vi viser til f for generelle kriterier for stillingen og   for generelle kriterier for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Undervisningserfaring i svømming og livredning utendørs og innendørs i en skolekontekst
 • Erfaring med FoU-arbeid i kroppsøving og idrett, spesielt i forhold til opplæring i svømming og livredning
 • Erfaring med innsamling og analyse av kvantitative/kvalitative data

Personlige egenskaper

Personlige og mellommenneskelige egenskaper som kommunikative evner, selvstendighet, fleksibilitet og samarbeidsevne vil bli tillagt stor vekt


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 491 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til   innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Søknaden skal belyse hvordan din faglige profil er av relevans for prosjektets tematikk samt inkludere en kort prosjektskisse med foreløpige ideer (maks 2-3 sider).

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, og attester
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du ikke har fullført mastergraden må du levere en bekreftelse på at mastergradsoppgaven er levert.
 • En kopi av masteroppgaven. Hvis du nylig har levert masteroppgaven, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen.
 • Prosjektskisse (maks 2-3 sider)
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid, dersom du har det
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du . Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatane.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til


Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Monika Haga, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Aaste Line Strand, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-744Søknadsfrist: 16.09.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 28
  2022
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 29
  2022
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2022
  30 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2022
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 02
  2022
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 03
  2022
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 05
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
76 ledige stillinger

Se flere annonser

Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Om stillingenHvis du drømmer om en jobb hvor ingen dager er like, hvor du kan være med å dyrke dine
15.09.2022 Ås
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
14.09.2022 Drammen
Vil du bidra til en bedre helsetjeneste for den enkelte pasient og for samfunnet?
31.08.2022 Flere steder
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Flere steder
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Tønsberg
Vis alle 25.179 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet