<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat innen voldsrisikovurdering og ungdommer i institusjoner med akuttfunksjon innen psykisk helse- og barnevern OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved , er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet voldsrisikovurdering og ungdom i akuttinstitusjoner, tilknyttet prosjektet «Violence risk screening of adolescents in Adolescent Acute Psychiatric Wards and Acute Child Welfare Institutions– A multicenter research project». PhD prosjektet er finansiert av OsloMet og er et samarbeid mellom OsloMet og Oslo Universitetssykehus, Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri (KPS), SIFER Sør-Øst.. Stillingen har en varighet på tre år, og ønsket tiltredelse er 01.desember 2022.  

Kandidaten vil inngå i f på OsloMet som forsker på sosiale, psykologiske og biologiske faktorer som påvirker psykisk helse. 
Kandidaten vil også bli del av forskningsmiljøet ved , et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå, bygger opp og sprer kompetanse innen fagområdene, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningsområde

Vurdering av fremtidig risiko for vold eller andre uønskede hendelser er vanskelig og medfører alltid usikkerhet, men er likevel en oppgave som offentlige virksomheter i økende grad må ta stilling til. Så langt vi kjenner til finnes det ikke screening instrumenter for å vurdere voldsrisiko spesielt beregnet på barn/ungdom. KPS har utviklet en ny sjekkliste for barn/ungdom; Violence Risk Checklist for Youth , for vurdering av voldsrisiko blant ungdommer i alderen 12-18 år.  
Prosjektet er en prospektiv multisenterstudie og har som hovedmål å undersøke den prediktive validiteten til V-RISK-Y; hvor godt skåringene av V-RISK-Y ved innleggelsen samsvarer med volds-/trusselsepisodene under oppholdet. Prosjektet er godkjent av REK, ID 218444, totalt åtte institusjoner deltar i prosjektet (fire ungdomspsykiatriske akuttavdelinger og fire barnevernsinstitusjoner med akuttfunksjon). Datainnsamlingen startet opp august 2021 og planlegges ferdigstilt våren 2023.  

Kvalifikasjonskrav
 • relevant mastergrad (120 stp./ECTS) eller profesjonsstudium med tilsvarende grad, fortrinnsvis innen helse- og sosialfag, psykologi eller medisin
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og i engelsk 
Vilkår
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier her Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.  

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt motivasjonsbrev. 

Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring med kvantitativ forskningsmetode
 • relevant forsknings- og utviklingsarbeid. Det er en fordel om du har erfaring med publisering av akademiske artikler og presentasjoner på internasjonale seminarer eller konferanser
 • erfaring med-, kunnskap om., og engasjement for fagfeltet  
 • relevant forskningskunnskap i f. eks masteroppgave   
Personlige egenskaper
 • evne til å arbeide selvstendig, resultatorientert og målrettet
 • positiv arbeidsinnstilling med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr  
 • tilgang til faglig videreutvikling i kreative fag- og forskningsmiljø både på OsloMet og KPS 
  samarbeid med internasjonale- og nasjonale forskere innen voldsrisikovurdering-, samt nasjonale eksperter på bruk av tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • prosjektbeskrivelse foreligger, men kandidaten inviteres til endelig utforming for ivaretagelse av engasjement og kompetanse.
 • kontorplass OsloMet i Oslo sentrum, eller KPS på Gaustad sykehus  
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger  

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491 200,- per år som startlønn. 

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ¨logg inn og søke stillingen¨.  

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:  
 • søknadsbrev, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her: https://www.nokut.no/en/about-nokut/international-cooperation/diploma-supplement/
 • et motivasjonsbrev det du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (inntil 500 ord)
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave  
 • liste over eventuelle egne publikasjoner, eller andre vitenskapelige arbeider du ønsker skal bli vurdert  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Søknadsfrist: 12. august 2022                               Ref: 22/03259

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 02
  2022
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 05
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Är du nyutexaminerad och vill arbeta i skärningspunkten mellan IT och affärsverksamhet?
28.09.2022 Flere steder
Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?
28.09.2022 Oslo
Ønsker du et Summer Internship i et teknologiselskap i sterk vekst?
28.09.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
28.09.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Flere steder
Vis alle 23.665 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet