<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Finnmark? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Det skal etableres nytt a-krimsenter i Alta - Skatteetaten trenger en dyktig analytiker til kunnskapsgruppen

Trives du foran en dataskjerm? Synes du det er givende å dypdykke ned i en problemstilling, strukturere informasjon og formidle det du finner? Pleier du å finne det du leter etter? Da er du kanskje den vi ser etter!

Regjeringen har besluttet at Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og politiet skal opprette et nytt a-krimsenter i Alta. Senteret vil bli et av åtte tverretatlige sentre som skal bidra til å forebygge, avdekke og stanse arbeidslivskriminalitet.

A-krimsenteret vil bestå av en kunnskapsgruppe og en kontrollgruppe. I tillegg skal senteret ha en lokal koordineringsgruppe som består av en leder fra hver etat, fortrinnsvis med personalansvar for medarbeiderne i senteret. Senteret skal også ha en senterleder og en koordinator for hver av de to gruppene.

Kunnskapsgruppen ved senteret vil bestå av minimum 4 medarbeidere hvor du kan bli en av disse.  Du vil få nødvendig opplæring i hvordan Skatteetaten jobber med disse sakene gjennom tett samarbeid med kollegaer i Tromsø og andre a-krimsentre.

Arbeidsoppgaver

Kunnskapsgruppen er sentral i a-krimsenterets operative og analytiske arbeid. Enheten har et regionalt ansvar for innhenting og vurdering av informasjon fra åpne kilder, utvikling av fagområdet OSINT og metoder for informasjonsinnhenting fra internett og interne sakssystemer.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være å lokalisere, innhente, bearbeide, strukturere og kvalitetssikre informasjon fra relevante kilder på internett og etatsinterne systemer. Du må kunne bearbeide og analysere store informasjonsmengder i en hektisk hverdag. Den viktigste oppgaven for kunnskapsgruppen er å sikre oppdragsforståelse og at informasjon innhentes, bearbeides, analyseres og formidles som kunnskapsprodukter. Disse skal danne beslutningsgrunnlag for lokal koordineringsgruppe.

Følgende oppgaver er særlig relevante for kunnskapsgruppen:

 • utarbeide kunnskapsprodukter om sentrale trusselaktører og aktuelle virkemidler og sanksjoner for en effektiv bekjempelse. Kunnskapsproduktene skal gi beslutningsstøtte for å kunne prioritere hvilke aktører og miljøer a-krimsenteret skal rette innsats mot og for å kunne prioritere virkemidler, sanksjoner og utvikle metodikk.
 • utarbeide kunnskapsprodukter som beslutningsstøtte for innsats mot utenlandske arbeidstakere med vekt på sårbar arbeidskraft.
 • utarbeide kunnskapsprodukter som evaluerer a-krimsenterets innsats og hvilken effekt innsatsen har hatt. Dette skal gi grunnlag for læring og for å korrigere og styre senterets innsats.
Kvalifikasjoner

Vi søker en kreativ og initiativrik medarbeider med gode analytiske evner og utpreget interesse for å avdekke kriminalitet gjennom bruk av digitale verktøy og analyser. Du bør ha høyere utdanning, f.eks. fra politihøyskolen, forsvaret, samfunnsvitenskapelige-/humanistiske fag eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Relevant erfaring og særskilte kunnskaper kan enkelte tilfeller kompensere for krav til formell utdanning.

Hvis du i tillegg har god kjennskap til og erfaring innen noen eller flere av disse områdene kan det telle positivt:

 • etterretningsforståelse og/eller erfaring med informasjonsbehandling og analyse
 • gode norsk- og engelskkunnskaper og god skriftlig, muntlig og visuell fremstillingsevne
 • samisk språk og kulturforståelse teller positivt, men er ikke et krav
 • russiskkunnskaper teller positivt, men er ikke et krav
 • teknisk forståelse og god kunnskap om SoMe og fora på internett
 • førerkort for personbil (B)
Personlige egenskaper
 • resultat- og utviklingsorientert
 • evne til å bygge relasjoner og samarbeide på tvers
 • helhetsorientert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du må takle en hektisk hverdag

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse på et a-krimsenter krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må være villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 

Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Det arbeides med å finne egnede lokaler for senteret i Alta. Aktuelle medarbeidere vil bli ansatt i divisjon innsats, avdeling skattekriminalitet, seksjon 1, gruppe 8. Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse på senteret. 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 500.000 - 650.000, eller 600.000 - 800.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

 Kontaktinformasjon
Trond Båtnes
underdirektør
 93007428
Kristi Totland Skaar
sekssjonssjef
 945 07 538
Om arbeidsgiveren

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer om Skatteetaten

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 26
  2022
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du
23.11.2021 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er
24.11.2021 Bergen
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vi er en av Norges ledende utleiere av byggekraner og har over 70-års erfaring som importør av Liebherr tårnkraner. Vi
28.02.2022 Lillestrøm
UCO Tromsø holder til i Gimleveien, men skal i løpet av året flytte inn i nye, flotte lokaler på Skattøra.
12.04.2022 Tromsø
 Aleris søker prosjektleder med brennende engasjement for helseteknologi, innovativ drift og digitale helsetjenester I Aleris har vi som mål å
09.05.2022 Oslo
Eiqon har en solid ordrereserve som strekker seg til 2023/2024 og er i vekst, derav trenger vi en ny avdelingsleder.
27.05.2022 Oslo
Vi har et fantastisk produkt - og trenger flere ambisiøse selgere i bedrift-/privatmarkedet. LOS er en av landets ledende strømleverandører,
07.06.2022 Kristiansand
Vis alle 29.520 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Ansattgoder
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjonsordninger
Personalrabatt på produkter og tjenester
Hos oss får du
Kompetansedeling
Samarbeid på tvers
Kurs og videreutdanning
Tilbud om deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett

Fakta om Skatteetaten