<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Det skal etableres nytt A-krimsenter i Alta - Skatteetaten trenger dyktig engasjerte medarbeidere til å fylle rollene

Vil du være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i et nytt og spennende tverretatlig fagmiljø? Regjeringen har besluttet at det skal opprettes et nytt a-krimsenter i Alta. Opprettelsen skal skje i et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og politiet. Senteret vil bli et av åtte tverretatlige sentre som skal bidra til å forebygge, avdekke og stanse arbeidslivskriminalitet.

A-krimsenteret vil bestå av en kunnskapsgruppe og en kontrollgruppe. I tillegg skal senteret ha en lokal koordineringsgruppe som består av en leder fra hver etat, fortrinnsvis med personalansvar for medarbeiderne i senteret. Senteret skal også ha en senterleder og en koordinator for hver av de to gruppene.

Vi ser etter deg som ønsker å være aktiv ute på oppdrag i tverretatlige team for å utføre oppgaver på vegne av Skatteetaten.  Det vil bli gitt opplæring i Skatteetaten sine kontrollhjemler. I tillegg skal senteret forebygge arbeidslivskriminalitet ved å veilede utenlandske arbeidstakere og bidra til å krympe handlingsrommet for kriminelle ved å etablere et godt samarbeid med andre etater og næringslivet.  

Arbeidsoppgaver
Kontrollgruppen skal benytte etatenes samlede virkemidler og sanksjoner på en effektiv måte slik at dette gir en merverdi i innsatsen mot a-krim. Den viktigste oppgaven for kontrollgruppen er å gjennomføre en aktørrettet innsats på bakgrunn av prioriteringer fra lokal koordineringsgruppe. Gruppen skal også bidra med innhenting av informasjon i etterretningsarbeidet.
Kvalifikasjoner
 • relevant utdanning med minimum en bachelorgrad innen revisjon, regnskap, økonomi eller lignende. Alternativt kan en utdanning fra politihøyskolen være aktuelt. Nyutdannede ønskes velkommen til å søke
 • kjennskap til arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet
 • det er ønskelig med kjennskap til kjennetegn på straffbare forhold innen Skatteetatens forvaltningsområde
 • det er en fordel med kjennskap til etterretningsmetodikk og tverrfaglig samarbeid
 • erfaring fra aksjons- og uteaktiviteter teller positivt
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • samisk språk og kulturforståelse teller positivt, men er ikke et krav
 • førerkort for personbil (B)
Personlige egenskaper
 • resultat- og utviklingsorientert
 • evne til å bygge relasjoner og samarbeid på tvers
 • evne til å ha et helhetlig perspektiv
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Det arbeides med å finne egnede lokaler for senteret i Alta. Aktuelle medarbeidere vil bli ansatt i divisjon innsats, avdeling skattekriminalitet, seksjon 1, gruppe 8. Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse på senteret. 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller revisor (kode 1223), fra kr 500.000 - 650.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Kontaktinformasjon
Trond Båtnes
underdirektør
 930 07 428
Kristi Totland Skaar
sekssjonssjef
 945 07 538
Om arbeidsgiveren

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer om Skatteetaten

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøkerende sosialantrolog/samfunnsviter
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Se flere annonser

Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Som business controller blir du en
02.08.2022 Stavanger
Er du en av de som ikke alltid følger flokken?
11.08.2022 Flere steder
Vi søker dyktig og engasjert hands-on innkjøpsansvarlig til vårt hovedkontor, lokalisert sentralt på Frogner i Oslo. Som ansvarlig for innkjøp
11.08.2022 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Stavanger
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Kristiansand
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Oslo
Vis alle 29.069 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Ansattgoder
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjonsordninger
Personalrabatt på produkter og tjenester
Hos oss får du
Kompetansedeling
Samarbeid på tvers
Kurs og videreutdanning
Tilbud om deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett

Fakta om Skatteetaten