<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens Vegvesen Produkteier i Veg- og transportteknologi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og Veg- og transportteknologi

Seksjon Veg- og transportteknologi er nyopprettet og har fått ansvaret med å forvalte og videreutvikle AutoPASS systemene. Målet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. For å nå dette målet er det viktig å videreutvikle systemene som bidrar til å fordele økonomien, slik at vi får mer effektiv innkreving ved å ta i bruk ny teknologi og sikre effektiv drift av sentralsystemene.

Stillingen har kontorsted i Drammen.


Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?

Du vil ha en viktig rolle i skjæringspunktet mellom teknologi, anvendelse og forretning. I rollen som produkteier vil det være din jobb å støtte forretningsområdet ved å utvikle optimale løsninger, samt være bindeleddet mellom forretning og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg vil det være essensielt at du sikrer at utviklings-teamet til enhver tid jobber med de rette oppgavene sett fra et forretningsperspektiv.

Vi søker nå etter en Produkteier som:

 • Tar en overordnet rolle for utviklingen av området i samarbeid med brukere og eiere
 • Oppretter, oppdaterer og prioriterer backloggen
 • Utarbeider løsningsbeskrivelser av ny funksjonalitet
 • Gjennomfører/bistår brukertesting som en del av nye leveranser
 • Håndtere avhengigheter til andre systemer / enheter i verdikjeden
 • Sikrer og opprettholder gode løsninger og godt samarbeid med brukere, utviklere, forretningsutviklere og andre interessenter 
 • Evner å administrere saks- og beslutningsunderlag for eier og styringsgruppe  
 • Ivaretar systemeierrolle ved anskaffelser og et overordnet ansvar fra behovskartlegging

Hvem ser vi etter?

Vi ønsker å supplere vårt team med en produkteier som kan videreføre utviklingsarbeid av relevante systemer i Veg- og transportteknologi. Produkteier må forholde seg til prosesser tilknyttet ivaretagelse av funksjonalitet, kvalitet og livssyklusplan. Det vil være viktig at du har erfaring i å videreutvikle IT-tjenester for å møte komplekse og sammensatte behov.Statens vegvesen ønsker en ressurs med følgende profil/kompetanse:

 • Høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år.
 • Innehar kompetanse og erfaring innen prosessledelse
 • Er en god formidler/veileder med både tekniske og ikke-tekniske interessenter. Kandidaten bør ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Vant til å jobbe i team og ta en koordinerende rolle
 • Løsningsorientert og kundefokusert
 • Glad i å sette deg inn i detaljer om hvordan ting fungerer, men klarer å heve blikket for å se sammenhenger 
 • Initiativrik og selvgående med fokus på muligheter og potensial


Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)


Andre opplysninger

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.


Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonssjef Bjørn Roar Eriksen på tlf. 995 51 946. (NB: seksjonen har fellesferie i hele juli, og det kan ta tid å få svar på dine henvendelser i denne perioden)

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 24
  2023
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 25
  2023
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 26
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
20 ledige stillinger
Traineeprogram

Se flere annonser

Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Flere steder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Bergen kandidater til
20.09.2023 Bergen
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Møre og
20.09.2023 Flere steder
Vis alle 20.045 ledige stillinger

Bli kjent med Statens Vegvesen

Fakta om Statens Vegvesen